Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty

Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: Na lewą stronę zmysły prześcieradło odwróciły Za­pachem ciał do­tykiem trąciły Otaczające rozkosze znów podnoszę Duszą i ciałem obo­je nas siałem  -taktojax


na lewą-stronę-zmysły-prześcieradło-odwróły-za­pachem-ciał-do­tykiem-trąły-otaczają-rozkosze-znów-podnoszę-duszą-i ciałem-obo­-nas
Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: Rozkosze ignorancji są w swoim rodzaju w równym stopniu tak wielkie, jak rozkosze wiedzy. -Aldous Huxley


rozkosze-ignorancji-są-w-swoim-rodzaju-w-równym-stopniu-tak-wielkie-jak-rozkosze-wiedzy
Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: Dziec­ko wcześniej roz­pozna­je stan psychiczny swo­jej mat­ki niż otaczające je przedmioty. -Antoni Kępiński


dziec­ko-wcześniej-roz­pozna­-stan-psychiczny-swo­jej-mat­ki-ż-otaczają- przedmioty
Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze. -Aleksander Fredro


gdzie-przysiąg-trzeba-tam-nikną-rozkosze
Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: To jest nie­szczęście i muszę je zno­sić, a nie ka­zać niewin­ne­mu, otaczające­mu mnie światu cier­pieć wraz ze mną. -Mario Puzo


to jest nie­szczęście-i muszę- zno­ć-a nie ka­zać-niewin­ne­mu-otaczają­mu-mnie-światu-cier­pieć-wraz-ze mną
Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: Okrucieństwo stanowi rozkosz dla duszy, która wyczerpała wszystkie inne rozkosze. -Selma Lagerlof


okrucieństwo-stanowi-rozkosz-dla-duszy-która-wyczerpała-wszystkie-inne-rozkosze
Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: Człowiek współczes­ny w swoim naj­bar­dziej oso­bis­tym widze­niu otaczające­go świata nie różni się od człowieka sprzed kil­kudziesięciu ty­sięcy lat. -Antoni Kępiński


człowiek-współczes­ny-w swoim-naj­bar­dziej-oso­bis­tym-widze­niu-otaczają­go-świata-nie róż ę-od człowieka-sprzed
Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: Natura dała człowiekowi liczne, bardzo różne zmysły, aby wszystkie rozkosze mogły się stawać jego udziałem. -Raimondi


natura-dała-człowiekowi-liczne-bardzo-różne-zmysły-aby-wszystkie-rozkosze-mogły-ę-stawać-jego-udziałem
Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: U mężczyzny wdzięczność za minione rozkosze jest wieczna. Dla was, kobiet, mężczyzna, któregoście kochały, jest niczym. -Honore de Balzac


u-mężczyzny-wdzięczność-za-minione-rozkosze-jest-wieczna-dla-was-kobiet-mężczyzna-któregoście-kochały-jest-niczym
Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: Do­tykiem wiatru, ciepłą pełnią księżyca. Wyklęta myślą. -Papużka


do­tykiem-wiatru-ciepłą-pełą-księżyca-wyklę-myślą
Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: Ach, kochaj, kochaj! Boskie to rozkosze! -Aleksander Fredro


Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: Kobietom często wydaje się, że kochają, choćby nie kochały - rozrywka, podnieta zawarta w miłostce, rozkosze budzenia pragnień sprawiają, że zalotność swą biorą za miłość. -Francois de la Rochefoucauld


Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: Z kłam­stwem jak z nar­ko­tykiem, można się od niego uzależnić. -Chemicals


z-kłam­stwem-jak z nar­ko­tykiem-można ę-od niego-uzależć
Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: na og­ni­ki w oczach Maj­daj roz­pa­lonym pa­tykiem, niech tra­fią is­kry ... -Cykam


na-og­­ki-w oczach-maj­daj-roz­pa­lonym-pa­tykiem-niech-tra­fią-is­kry
Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: Moją krwią Ścieka wnętrze Otaczające­go świata Powłoki ludzkie Pa­dają na kolana Żywiąc się krwią Wiernej Przy­kutej do swoich Lęków i grzechów Brud­nych, klęczy Przy­kuta do grzechów Kona Pośród ciał pokonanych demonów  -Angel Des Penseurs


Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: Ci, którzy są wierni, znają rozkosze miłości; niewierni znają tragedie miłości. -Oscar Wilde


ci-którzy-są-wierni-znają-rozkosze-miłoś-niewierni-znają-tragedie-miłoś
Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: Dob­rym kry­tykiem jest ten, kto opo­wiada o przy­godach swej duszy pośród arcydzieł. -Anatol France (François Anatole Thibault)


dob­rym-kry­tykiem-jest ten-kto-opo­wiada-o przy­godach-swej-duszy-pośród-arcydzieł
Do­tykiem Trąciły Otaczające Rozkosze Cytaty: krzyk pus­tej ręki tęskno­ta za do­tykiem zos­ta­je pa­mięć pa­mięci dziec­ko dłonie znają swe miej­sca wiele beztroski  -bez.odwagi


krzyk-pus­tej-ręki-tęskno­-za do­tykiem-zos­­-pa­mięć-pa­mię-dziec­ko-dłonie-znają-swe-miej­sca-wiele-beztroski