Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Nie do­wie­rzaj mężczyźnie, który mil­czy, i psu, który nie szczeka. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: We­seląc się dziś, nie do­wie­rzaj przyszłości. -Horacy
we­seląc ę-dziś-nie do­wie­rzaj-przyszłoś
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Nie mów mężczyźnie, że łysieje: on to już wie. -H. Jackson Brown
nie-mów-mężczyźnie-że-łysieje-on-to-już-wie
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Bądź dla in­nych słonecznym ze­garem - od­mie­rzaj dla nich tyl­ko słoneczne godziny. -Małgorzata Stolarska
bądź-dla-in­nych-słonecznym-ze­garem- od­mie­rzaj-dla-nich-tyl­ko-słoneczne-godziny
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Mężczyźnie trzeba przemawiać do rozumu, kobiecie do serca. -Anonim
mężczyźnie-trzeba-przemawiać-do-rozumu-kobiecie-do-serca
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Szczęście daje mężczyźnie kobieta, ale zadowolenie - kobiety. -Magdalena Samozwaniec
szczęście-daje-mężczyźnie-kobieta-ale-zadowolenie-kobiety
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Kobiety nie przebaczają mężczyźnie błędów, które same popełniły. -Henryk Sienkiewicz
kobiety-nie-przebaczają-mężczyźnie-błędów-które-same-popełły
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Biada mężczyźnie, jeżli zechce być otwartym w miłości. -George Sand
biada-mężczyźnie-żli-zechce-być-otwartym-w-miłoś
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Im kobieta lżejsza, tym bardziej ciąży na budżecie mężczyźnie. -Marcel Achard
im-kobieta-lżejsza-tym-bardziej-ąży-na-budżecie-mężczyźnie
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Płytkość rozumu wynagradza mężczyźnie kobieta innymi głębokościami. -Józef Maciejewski
płytkość-rozumu-wynagradza-mężczyźnie-kobieta-innymi-głębokościami
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: W mężczyźnie nie ma nic bar­dziej se­xy niż je­go umiejętność słuchania. -Janusz Leon Wiśniewski
w mężczyźnie-nie  nic-bar­dziej-se­xy-ż-­go-umiejętność-słuchania
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Zarówno mężczyźnie jak i kobiecie zakazana miłość sprawia przyjemność. -Owidiusz
zarówno-mężczyźnie-jak-i-kobiecie-zakazana-miłość-sprawia-przyjemność
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Ciało jest tym najmniejszym, co kobieta może dać mężczyźnie. -Romain Rolland
ciało-jest-tym-najmniejszym-co-kobieta-może-dać-mężczyźnie
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Mężczyźnie naprawdę pochlebia to, że twoim zdaniem jest on wart pochlebstwa. -George Bernard Shaw
mężczyźnie-naprawdę-pochlebia-to-że-twoim-zdaniem-jest-on-wart-pochlebstwa
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Najtrudniejsze zadanie życia kobiety to dowieść mężczyźnie, że ma poważne zamiary. -Helena Rowland
najtrudniejsze-zadanie-życia-kobiety-to-dowieść-mężczyźnie-że-poważne-zamiary
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Trwałe uczucia są obce mężczyźnie, trwały jest tylko jego egoizm. -Romain Hereux
trwałe-uczucia-są-obce-mężczyźnie-trwały-jest-tylko-jego-egoizm
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Młoda osoba nie może uczciwemu mężczyźnie zabronić jej szanować. -Pierre Augustin Beaumarchais
młoda-osoba-nie-może-uczciwemu-mężczyźnie-zabronić-jej-szanować
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Im ko­bieta lżej­sza, tym bar­dziej ciąży na budżecie mężczyźnie. -Marcel Achard
im ko­bieta-lżej­sza-tym-bar­dziej-ąży-na budżecie-mężczyźnie
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Biada mężczyźnie, który mógł spać z kobieta, a nie uczynił tego. -Nikos Kazantzakis
biada-mężczyźnie-który-mógł-spać-z-kobieta-a-nie-uczynił-tego
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Ciało jest tym naj­mniej­szym, co ko­bieta może dać mężczyźnie. -Romain Rolland
ciało-jest tym-naj­mniej­szym-co ko­bieta-może-dać-mężczyźnie
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Gubimy w kobiecie człowieka, namawiając ją, by robiła wszystko, żeby przypodobać się mężczyźnie. -Krystyna Kofta
gubimy-w-kobiecie-człowieka-namawiając-ją-by-robiła-wszystko-żeby-przypodobać-ę-mężczyźnie
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Zbyt ciasny sweter zapiera dech mężczyźnie, zwłaszcza jeśli nosi go kobieta. -Reinhold Stecher
zbyt-ciasny-sweter-zapiera-dech-mężczyźnie-zwłaszcza-śli-nosi-go-kobieta
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Największe świństwo, jakie możesz zrobić mężczyźnie, który zabrał ci żonę, to mu ją zostawić. -Sacha Guitry
największe-świństwo-jakie-możesz-zrobić-mężczyźnie-który-zabrał-żonę-to-mu-ją-zostawić
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Co jest godne pogardy w mężczyźnie - dowodzi w kobiecie sprytu i bujności siły życiowej. -Gabriela Zapolska
co-jest-godne-pogardy-w-mężczyźnie-dowodzi-w-kobiecie-sprytu-i-bujnoś-ły-życiowej
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Mężczyźnie nie może stać się nic złego, gdy wokół niego są kobiety. -Herodot
mężczyźnie-nie-może-stać-ę-nic-złego-gdy-wokół-niego-są-kobiety
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Nic tak nie mści się na mężczyźnie, jak jego wiara w prawdomówność kobiety. -Seweryn Eugeniusz Barbag
nic-tak-nie-mś-ę-na-mężczyźnie-jak-jego-wiara-w-prawdomówność-kobiety
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: A jednak istnieje małżeństwo, które sprawia mężczyźnie niekłamaną radość - zaślubiny jego córki... -Marcel Achard
a-jednak-istnieje-łżeństwo-które-sprawia-mężczyźnie-niekłamaną-radość-zaślubiny-jego-córki
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: W każdym mężczyźnie jest kilku różnych mężczyzn i każdy z nich potrzebuje odpowiedniej kobiety. Niestety. -Krecia Pataczkówna
w-każdym-mężczyźnie-jest-kilku-różnych-mężczyzn-i-każdy-z-nich-potrzebuje-odpowiedniej-kobiety-niestety
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Kobieta, która dała swą miłość mężczyźnie, i w zamian ją otrzymała, uczyniła wszystko dla świata. -Oscar Wilde
kobieta-która-dała-swą-miłość-mężczyźnie-i-w-zamian-ją-otrzymała-uczyniła-wszystko-dla-świata
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Jestem zwolennikiem zwyczaju, który każe mężczyźnie całować kobietę w rękę. Od czegoś trzeba zacząć. -Sascha Guitry
jestem-zwolennikiem-zwyczaju-który-każe-mężczyźnie-całować-kobietę-w-rękę-od-czegoś-trzeba-zacząć
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Prawdziwa kobieta? posiada ona szczególny dar budzenia i rozwijania w mężczyźnie wszystkiego, co dobre i szlachetne. -Lew Tołstoj
prawdziwa-kobieta-posiada-ona-szczególny-dar-budzenia-i-rozwijania-w-mężczyźnie-wszystkiego-co-dobre-i-szlachetne
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Kobieta dotąd jeszcze w mężczyźnie, do którego ciągną ją zmysły, szuka człowieka. I to jest przyczyna jej nieszczęść. -Maria Meiedźwiecka
kobieta-dotąd-jeszcze-w-mężczyźnie-do-którego-ągną-ją-zmysły-szuka-człowieka-i-to-jest-przyczyna-jej-nieszczęść
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: A jed­nak is­tnieje małżeństwo, które spra­wia mężczyźnie niekłamaną ra­dość - zaślu­biny je­go córki. -Marcel Achard
a jed­nak-is­tnieje-łżeństwo-które-spra­wia-mężczyźnie-niekłamaną-ra­dość- zaślu­biny-­go-córki
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Żadna kobieta, która kocha, nie oprze się mężczyźnie, którego wielkoduszność przywodzi do śmieszności i do ruiny. -Henry Miller
Żadna-kobieta-która-kocha-nie-oprze-ę-mężczyźnie-którego-wielkoduszność-przywodzi-do-śmiesznoś-i-do-ruiny
Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Kobieta żyje wtedy tylko, kiedy kocha: odnajduje siebie, gdy się w jakimś mężczyźnie zagubi. -Ludwig Boerne
kobieta-żyje-wtedy-tylko-kiedy-kocha-odnajduje-siebie-gdy-ę-w-jakimś-mężczyźnie-zagubi