Doń Cytaty

Doń Cytaty: Poderoso caballero es don dinero. -Proverbio castellano


Doń Cytaty: If you real­ly want so­mething ,you don't stop for anyone or anything un­til you get it .~ Blair Waldorf  -gossipgirl


if you-real­ly-want-so­mething-you-don't-stop-for-anyone-or anything-un­til-you-get-it ~ blair-waldorf 
Doń Cytaty: Do komunizmu nie dotarłem przez Marksa. To Ewangelia doprowadziła mnie doń. -Andre Gide


do-komunizmu-nie-dotarłem-przez-marksa-to-ewangelia-doprowadziła-mnie-doń
Doń Cytaty: Za każdym Don Kichotem wszczynającym awantury idzie zawsze Sanczo Pansa, który je wykorzystuje. -Maria Dąbrowska


za-każdym-don-kichotem-wszczynającym-awantury-idzie-zawsze-sanczo-pansa-który-wykorzystuje
Doń Cytaty: Za każdym Don Kichotem wszczynającym awantury idzie zawsze Sanszo Pansza, który je wykorzystuje -Maria Dąbrowska


za-każdym-don-kichotem-wszczynającym-awantury-idzie-zawsze-sanszo-pansza-który-wykorzystuje
Doń Cytaty: Next time, don't wait for me, być człowiekiem znaczy podlegać władcy, któremu na imię cierpienie. -Albert Schweitzer


next-time-don't-wait-for-me-być-człowiekiem-znaczy-podlegać-władcy-któremu-na-imię-cierpienie
Doń Cytaty: Głód nie nawiedza nigdy domu pracowitego człowieka, zagląda doń tylko przez okno. -Benjamin Franklin


głód-nie-nawiedza-nigdy-domu-pracowitego-człowieka-zagląda-doń-tylko-przez-okno
Doń Cytaty: Dźwignąłem pomnik swój, nie trudem rąk ciosany, Wydepcą ścieżki doń miliony ludzkich stóp. -Aleksander Puszkin


dźwignąłem-pomnik-swój-nie-trudem-rąk-ciosany-wydepcą-ścieżki-doń-miliony-ludzkich-stóp
Doń Cytaty: Głód nie na­wie­dza nig­dy do­mu pra­cowi­tego człowieka, zagląda doń tyl­ko przez okno. -Benjamin Franklin


głód-nie na­wie­dza-nig­dy-do­mu-pra­cowi­tego-człowieka-zagląda-doń-tyl­ko-przez-okno
Doń Cytaty: Pragnąłbym, by mu­zyka spra­wiała wrażenie, iż wychodzi z cienia i chwi­lami doń pow­ra­ca; by była kimś dyskretnym. -Claude Debussy


pragnąłbym-by mu­zyka-spra­wiała-wrażenie-iż wychodzi-z cienia-i chwi­lami-doń-pow­ra­ca-by była-kimś-dyskretnym
Doń Cytaty: Do­mowa Kura Ku­ra z dużym kuspanem Do­na co nie był Panem Do do­mu skusiła. A Don ją pod­du­sił Na gęś przed podaniem. -awatar


do­mowa-kura-ku­ra-z żym-kuspanem-do­na-co nie był-panem-do-do­mu-skusiła-a-don-ją pod­­ł-na-gęś-przed-podaniem
Doń Cytaty: Lu­bię być wol­nym duchem. Niektórzy te­go nie lu­bią, ale ja ta­ka już jestem. I li­ke to be a free spi­rit. So­me don’t li­ke that, but that’s the way I am. -Diana Spencer


lu­bię-być-wol­nym-duchem-niektórzy te­go-nie lu­bią-ale-ja ­ka-już-jestem-i-li­ke-to be a free-spi­rit-so­me dont-li­ke-that
Doń Cytaty: Najrozumniejszym kochankiem był Don Kichot, który z prostej dziewki wyidealizował sobie najwznioślejszą istotę i nie znał jej. -Aleksander Świętochowski


najrozumniejszym-kochankiem-był-don-kichot-który-z-prostej-dziewki-wyidealizował-sobie-najwznioślejszą-istotę-i-nie-znał-jej
Doń Cytaty: Za każdym Don Kicho­tem wszczy­nającym awan­tu­ry idzie zaw­sze San­cho Pan­sa, który je wykorzystuje. -Maria Dąbrowska


za każdym-don-kicho­tem-wszczy­nającym-awan­­ry-idzie-zaw­sze-san­cho-pan­-który- wykorzystuje
Doń Cytaty: Ci, którzy tron zawdzięczają szczęściu, dochodzą doń bez wielkiego trudu, ale z wielkim tylko trudem mogą się na nim utrzymać. -Niccolo Machiavelli


ci-którzy-tron-zawdzięczają-szczęściu-dochodzą-doń-bez-wielkiego-trudu-ale-z-wielkim-tylko-trudem-mogą-ę-na-nim-utrzymać
Doń Cytaty: Ningún favor produce una gratitud menos permanente que el don de la libertad, especialmente entre aquellos pueblos que están dispuestos a hacer mal uso de ella. -Tito Livio


ningún-favor-produce-una-gratitud-menos-permanente-el-don-de-libertad-especialmente-entre-aquellos-pueblos-án-dispuestos-a-hacer-mal-uso-de-ella
Doń Cytaty: Nie fun­kcjo­nuję według re­gula­minu... Kieru­je się ser­cem, nie głową. I don't go by the ru­le book... I lead from the heart, not the head. -Diana Spencer


nie-fun­kcjo­nuję-według-re­gula­minu-kieru­ ę-ser­cem-nie głową-i-don't-go by the-ru­-book-i lead-from-the-heart-not-the
Doń Cytaty: Jakimże dziwnym trafem wielu rozsądnych mężczyzn upodabnia się do Don Kichota, któremu zdawało się, że widzi olbrzymów, gdy inni widzieli tylko wiatraki. -Wolter


jakimże-dziwnym-trafem-wielu-rozsądnych-mężczyzn-upodabnia-ę-do-don-kichota-któremu-zdawało-ę-że-widzi-olbrzymów-gdy-inni-widzieli-tylko