Doświad­cze­niu Cytaty

Doświad­cze­niu Cytaty: Młodość nie wie­rzy doświad­cze­niu starych. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


Doświad­cze­niu Cytaty: Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek. -Arystoteles


doświad­cze­nie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświad­cze­nia- przypadek
Doświad­cze­niu Cytaty: Zaw­sze za­leżało mi na praw­dzi­wym doświad­cze­niu, na tym, by poczuć coś do końca, zo­baczyć, co życie ma w środku. -Ole Nydahl


zaw­sze-za­żało-mi na praw­dzi­wym-doświad­cze­niu-na tym-by poczuć-coś-do końca-zo­baczyć-co życie- w środku
Doświad­cze­niu Cytaty: Sub­telność poz­na­nia po­lega na doświad­cze­niu zla­nia się ob­serwa­tora i ob­serwo­wane­go obiek­tu w jedność. -Papillondenuit


sub­telność-poz­na­nia-po­lega-na doświad­cze­niu-zla­nia ę-ob­serwa­tora-i ob­serwo­wane­go-obiek­-w jedność
Doświad­cze­niu Cytaty: Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych. -Woody Allen


seks-bez-miłoś-to pus­te-doświad­cze­nie-ale wśród-pus­tych-doświad­czeń-to jed­no-z najlepszych
Doświad­cze­niu Cytaty: umilknę gdy o uczu­cia mnie zapytasz umilknę gdy słuchać będziesz chciał i  się zachwycać umilknę gdy wy­dam się so­bie zbyt śmiała umilknę bo jes­tem dla świata ta­ka mała Ty złap mnie gdy w mil­cze­niu będę spadać Ty ochroń gdy w mil­cze­niu będę się rozpadać Ty przyjdź tu gdy sa­mot­ne łzy w mil­cze­niu spłyną Ty bądź bo bez ciebie jes­tem tyl­ko zwykłą dziewczyną  -RudaDusza


Doświad­cze­niu Cytaty: Doświad­cze­nia na­biera się w prak­ty­ce, więc nie mówcie o czymś, cze­go nie przeżyliście. -Bruno


doświad­cze­nia-na­biera ę-w prak­ty­-więc-nie mówcie-o czymś-cze­go-nie przeżyliście
Doświad­cze­niu Cytaty: Doświad­cze­nie uczy, że doświad­cze­nie nicze­go nie uczy. -Giovanni Guareschi


doświad­cze­nie-uczy-że doświad­cze­nie-nicze­go-nie uczy
Doświad­cze­niu Cytaty: O marze­niach: Doświad­cze­nia z przyszłości. -Marcin Kossek


o marze­niach-doświad­cze­nia-z przyszłoś
Doświad­cze­niu Cytaty: Sa­mo doświad­cze­nie jest pięknym doświadczeniem. -Virtus_Statera(Dwojak)


sa­mo-doświad­cze­nie-jest pięknym-doświadczeniem
Doświad­cze­niu Cytaty: doświad­cze­nie to nau­czy­ciel życia. -Who


doświad­cze­nie-to nau­czy­ciel-życia
Doświad­cze­niu Cytaty: Wy­mieniaj doświad­cze­nia. Ale tyl­ko na lepsze!  -Janina Ipohorska


wy­mieniaj-doświad­cze­nia-ale tyl­ko-na lepsze 
Doświad­cze­niu Cytaty: Doświad­cze­nie po­wodu­je lep­sze zrozumienie. -Bujak Bogusław


doświad­cze­nie-po­wodu­-lep­sze-zrozumienie
Doświad­cze­niu Cytaty: Doświad­cze­nie jest naj­lep­szym nauczycielem. -Cyceron


doświad­cze­nie-jest naj­lep­szym-nauczycielem
Doświad­cze­niu Cytaty: Doświad­cze­nie jest je­dynym ko­rek­to­rem praw. -Tytus Liwiusz


doświad­cze­nie-jest ­dynym-ko­rek­to­rem-praw
Doświad­cze­niu Cytaty: Doświad­cze­nie po­kazu­je, że te­go, kto na świe­czni­ku, łat­wo zdmuchnąć. -Leszek Kumor


doświad­cze­nie-po­kazu­-że te­go-kto-na świe­czni­ku-łat­wo-zdmuchnąć
Doświad­cze­niu Cytaty: Im częściej cze­goś doświad­cza­my, tym słab­szy jest efekt. -Eric Jerome Dickey


im częściej-cze­goś-doświad­cza­my-tym-słab­szy-jest efekt
Doświad­cze­niu Cytaty: Jed­na rzecz zna­komi­cie zastępu­je doświad­cze­nie: młodość. -Maurice Chevalier


jed­na-rzecz-zna­komi­cie-zastępu­-doświad­cze­nie-młodość