Dob­rze Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dob­rze Cytaty: bied­ny stu­ka do drzwi pa­na mądra­li i mówi : - wczo­raj pa­na żona dała mi ka­wałek tor­tu ... - dob­rze, dob­rze, za­raz przy­niosę pa­nu także te pi­gułki przeczyszczające  -lovely-girl
Dob­rze Cytaty: Pat­rząc w przeszłość wstydzę się wielu rzeczy To dob­rze, daw­ne cza­sy nau­czyły mnie Jak dob­rze jest mieć No­we Życie, Go przy so­bie i czer­pać siłę Z te­go, kim się jest te­raz bez pot­rze­by im­po­nowa­nia komukolwiek  -CwaneMysli
Dob­rze Cytaty: - Ech... - Hmm? - Tęsknię... - Ja też... - To niedob­rze. -Dob­rze, bar­dzo dob­rze, cu­dow­nie... Wciąż się kocha­my, to naj­piękniej­sze co mogło nas spotkać! __________________
Dob­rze Cytaty: Dob­rze jest mie­szkać w lęku i pop­rzez strach słyszeć swo­je zęby, dob­rze jest dop­ro­wadzić swo­je życie do zagłady i ra­no na powrót je zacząć. -Bohumił Hrabal
dob­rze-jest mie­szkać-w lęku-i pop­rzez-strach-słyszeć-swo­-zęby-dob­rze-jest dop­ro­wadzić-swo­-życie-do zagłady-i ra­no
Dob­rze Cytaty: Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg
z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
Dob­rze Cytaty: W życiu mu­si być dob­rze i niedobrze. Bo jak jest tyl­ko dob­rze, to jest niedobrze. -Jan Twardowski
w życiu-mu­-być-dob­rze-i niedobrze-bo-jak jest tyl­ko-dob­rze-to jest niedobrze
Dob­rze Cytaty: Dob­rze po­win­no dziać się dob­rym, a źle złym. -Cyceron
dob­rze-po­win­no-dziać ę-dob­rym-a ź-złym
Dob­rze Cytaty: Między dob­ry­mi wszys­tko dob­rze się układa. -Cyceron
między-dob­ry­mi-wszys­tko-dob­rze ę-układa
Dob­rze Cytaty: Dob­rze jest i pok­rze­piająco - mieć przy­jaciół z ducha. -Bruno Schulz
dob­rze-jest i pok­rze­piająco- mieć-przy­jaciół-z ducha
Dob­rze Cytaty: Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej. -Robert Baden-Powell
być-dob­rym-to jest coś-ale-postępo­wać-dob­rze-to znacznie-więcej
Dob­rze Cytaty: Jeśli dob­rze się zas­ta­nowisz, zaw­sze stwier­dzisz, że dob­ry czyn jest naj­lep­szy dla ciebie. -Peter Singer
jeśli-dob­rze ę-zas­­nowisz-zaw­sze-stwier­dzisz-że dob­ry-czyn-jest naj­lep­szy-dla-ciebie
Dob­rze Cytaty: Dużo to nie znaczy dob­rze, ale dob­rze znaczy dużo. -Demostenes
dużo-to nie znaczy-dob­rze-ale-dob­rze-znaczy-żo
Dob­rze Cytaty: Może myślisz, Że zaw­sze jest tak, jak myślisz... Po­myśl nad tym, Bo to wprost nie do pomyślenia... Żebyś zaw­sze myślał, Że myślisz dobrze! Dob­rze nad tym pomyśl... Dobrze? To dob­rze zrobi Two­jemu myśleniu. -Rozgoryczona K
Dob­rze Cytaty: Każda pra­ca jest dob­ra, o ile jest dob­rze wykonywana. -Albert Einstein
każda-pra­ca-jest dob­ra-o ile-jest dob­rze-wykonywana
Dob­rze Cytaty: na dzień dob­ry, dob­ry wieczór.. ser­ce z pier­si chce wyskoczyć.. gdy Twe us­ta, Two­je oczy.. pat­rzę - one mówią wszystko.. ze­ro słów i tyl­ko gesty.. tchu brakuje.. tak Cię Kocham.. tak mnie Kochasz... -tylkoty38
Dob­rze Cytaty: Ma­ma to miękkie ręce. Ma­ma to me­lodyj­ny głos, to chucha­nie na uderzo­ne miej­sce. Ma­ma to sa­mo dob­ro i sa­ma przy­jem­ność. Coś, co dob­rze jest mieć w każdej chwi­li życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie. -Melchior Wańkowicz
Dob­rze Cytaty: A jed­nak pot­rze­ba mi twoich słów i trze­ba two­jej pa­mięci. Pa­miętaj o mnie, dob­rze ? Może będę się mniej bała, może będę usy­piała spokojniej. -Halina Poświatowska
a jed­nak-pot­rze­ba-mi twoich-słów-i trze­ba-two­jej-pa­mię-pa­miętaj o mnie-dob­rze- może-będę ę-mniej-bała-może-będę
Dob­rze Cytaty: Gdy in­ni cze­goś pot­rze­bują, jes­teś pier­wszą osobą, którą proszą o po­moc. Gdy wszys­tko dob­rze im się układa, na­wet nie za­pytają, co u ciebie. Ta­kie życie... -Zielona15
Dob­rze Cytaty: • 
Dob­rze Cytaty: Kocham cię, Scar­lett, za to, że jes­teś tak bar­dzo do mnie po­dob­na... Za to, że obo­je jes­teśmy re­nega­tami i egois­ta­mi. Żad­ne z nas nie dba o to, czy świat idzie na psy, by­le nam było dob­rze i przyjemnie. -Margaret Mitchell
Dob­rze Cytaty: dob­re życie upływa szyb­ko jak dob­rze spedzo­ny dzień z przy­jaciółmi złe życie upływa wol­no jak czas w pra­cy której nie cierpisz... -Ciarka
dob­re-życie-upływa-szyb­ko-jak dob­rze-spedzo­ny-dzień-z przy­jaciółmi-złe-życie-upływa-wol­no-jak czas-w pra­cy
Dob­rze Cytaty: Mo­wa ziemi jest po­dob­na do mo­wy miłości - ziemia także prze­mawia w ciszy. Stąd za­pew­ne bie­rze się to przy­mie­rze między za­kocha­nymi i umierający­mi a ziemią. Płynie ono z pok­re­wieństwa ciszy. -Józef Stanisław Tischner
Dob­rze Cytaty: - Ta maszy­na seg­re­guje miód - tłumaczyła da­lej August. - Od­dziela dob­ry ma­teriał od złego. Zaw­sze uważałam, że dob­rze byłoby mieć ta­kie wirówki do seg­re­gac­ji ludzi. Wrzu­całoby się ich do środ­ka i wirówka ro­biła to, co do niej należy. -Sue Monk Kidd
Dob­rze Cytaty: Są sy­tuac­je, w których zło działa szyb­ko, gwałtow­nie, z nagłą, miażdżącą siłą. Na­tomiast dob­ro z re­guły działa wol­niej, pot­rze­buje cza­su, aby się ob­ja­wić i dać świadec­two. Więc dob­ro często się spóźnia i - przegrywa. -Ryszard Kapuściński
Dob­rze Cytaty: Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki
dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Dob­rze Cytaty: Cudzy­mi ręka­mi dob­rze ga­dy chwytać. -Zbigniew Jerzyna
cudzy­mi-ręka­mi-dob­rze-ga­dy-chwytać
Dob­rze Cytaty: Gdzie dob­rze, tam ojczyzna.
gdzie-dob­rze-tam-ojczyzna
Dob­rze Cytaty: Tak mi ja­koś dob­rze z Tobą jest. -opuszczona
tak-mi ja­koś-dob­rze-z tobą-jest
Dob­rze Cytaty: Chcę tyl­ko usłyszeć:
chcę-tyl­ko-usłyszeć-dob­rze-że jesteś 
Dob­rze Cytaty: Dob­ry mówca nie pot­rze­buje trybuny. -Zbigniew Hołodiuk
dob­ry-mówca-nie pot­rze­buje-trybuny
Dob­rze Cytaty: Jeśli dob­rze się wwąchać, to wszędzie śmierdzi. -Ryszard Kapuściński
Dob­rze Cytaty: bru­dasom myśli, dob­rze wychodzi rozmydlanie  -wdech
bru­dasom-myśli-dob­rze-wychodzi-rozmydlanie 
Dob­rze Cytaty: Mówić jest dob­rze, mil­czeć lepiej. -Jean La Fontaine
mówić-jest dob­rze-mil­czeć-lepiej
Dob­rze Cytaty: do krzty radości wyczer­pało to życie dob­rze że żyje  -Cykam
do krzty-radoś-wyczer­pało-to życie-dob­rze-że żyje 
Dob­rze Cytaty: Tyl­ko ludzie, którzy dob­rze się czują, są dobrzy. -Emile Augier
tyl­ko-ludzie-którzy-dob­rze ę-czują-są dobrzy