Dobra Rada To Coś Cytaty

Dobra Rada To Coś Cytaty: Rada: Dobra rada nie głaszcz gada. -Mieczysław Michał Szargan


Dobra Rada To Coś Cytaty: Dobra rada to coś, co człowiek daje, gdy jest już za stary, by dawać zły przykład. -Francois de la Rochefoucauld


dobra-rada-to-coś-co-człowiek-daje-gdy-jest-już-za-stary-by-dawać-zły-przykład
Dobra Rada To Coś Cytaty: Mas­ka­rada - pa­rada pa­piero­wych twarzy.... Mas­ka­rada.... Skryj swą twarz, aby uk­ryć się przed światem... Upiór w operze  -impolite


mas­ka­rada- pa­rada-pa­piero­wych-twarzy-mas­ka­rada-skryj swą-twarz-aby uk­ryć ę-przed-światem-upiór-w operze 
Dobra Rada To Coś Cytaty: Gdy rada głupca jest dobra, to mądry człowiek jej słucha. -Gotthold Ephraim Lessing


gdy-rada-głupca-jest-dobra-to-mądry-człowiek-jej-słucha
Dobra Rada To Coś Cytaty: Dobra rada to karta wizytowa wysłana wtedy, kiedy się osobiście nie chcemy widzieć z nikim. -Adolf Nowaczyński


dobra-rada-to-karta-wizytowa-wysłana-wtedy-kiedy-ę-osobiście-nie-chcemy-widzieć-z-nikim
Dobra Rada To Coś Cytaty: Nie dość jest na świecie miłości i dobra, żeby wolno było z tego ofiarować coś istotom urojonym. -Anonim


nie-dość-jest-na-świecie-miłoś-i-dobra-żeby-wolno-było-z-tego-ofiarować-coś-istotom-urojonym
Dobra Rada To Coś Cytaty: Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne. -Janusz Detrych


dla-człowieka-dostępne-są-dwa-dobra-informacja-i-dobra-materialne
Dobra Rada To Coś Cytaty: Po czym poz­nać, że coś jest wyt­wo­rem techni­ki? Dobrą wskazówką jest to, że ma in­struk­cję obsługi. -Douglas Adams


po czym-poz­nać-że coś-jest wyt­wo­rem-techni­ki-dobrą-wskazówką-jest to-że  in­struk­cję-obsługi
Dobra Rada To Coś Cytaty: Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy. -Anonim


pokój-to-nie-jest-coś-czego-pragniemy-lecz-coś-co-czynimy-co-stwarzamy-coś-czym-jesteśmy-i-coś-co-wokół-rozdajemy
Dobra Rada To Coś Cytaty: Rada graniczy z naganą. -Aleksander Fredro


Dobra Rada To Coś Cytaty: Kiedy pa­li się człowieka, pa­li się je­go in­dy­widualną sub­stan­cję i ob­ra­ca w ni­cość zu­pełną coś, co było kon­kret­nym ak­tem is­tnienia, a przez to sa­mo rzeczą dobrą w oczach Bo­ga, który owo is­tnienie podtrzymywał. -Umberto Eco


Dobra Rada To Coś Cytaty: Rada: najmniejsza moneta w obiegu. -Ambrose Bierce


Dobra Rada To Coś Cytaty: Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. -Stefan Wyszyński kard


czynnie-współczuj-w-cierpieniu-chętnie-spiesz-z-pociechą-radą-pomocą-sercem
Dobra Rada To Coś Cytaty: Słaba jest nasza życzliwość dla tych, których wspomagamy tylko radą. -Luc De Vauvenargues


słaba-jest-nasza-życzliwość-dla-tych-których-wspomagamy-tylko-radą
Dobra Rada To Coś Cytaty: Znieść, co każe konieczność, to mądrego rada; śmieszny to człek, co sobie sam cierpień dokłada. -Jan Kochanowski


znieść-co-każe-konieczność-to-mądrego-rada-śmieszny-to-człek-co-sobie-sam-cierpień-dokłada
Dobra Rada To Coś Cytaty: W życiu - czasem jedna rada przyjaciela warta jest więcej niż dziesiątki mądrych ksiąg. -Anonim


w-życiu-czasem-jedna-rada-przyjaciela-warta-jest-więcej-ż-dziesiątki-mądrych-ksiąg
Dobra Rada To Coś Cytaty: Czy jes­tem pyszny? Pysznię się pa­radą pychy, którą urządza we mnie geniusz. -Salvador Dalí


czy-jes­tem-pyszny-pysznię ę-pa­radą-pychy-którą-urządza-we mnie-geniusz
Dobra Rada To Coś Cytaty: Ada, to nie wypada, Tak być nie może - trudna rada. -Jerzy Jurandot


ada-to-nie-wypada-tak-być-nie-może-trudna-rada