Dobra Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dobra Cytaty: Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne. -Janusz Detrych
dla-człowieka-dostępne-są-dwa-dobra-informacja-i-dobra-materialne
Dobra Cytaty: Miłość - to pragnienie dobra. -Dante Alighieri
Dobra Cytaty: Piosenka jest dobra na wszystko. -Jeremi Przybora
Dobra Cytaty: Zło jest niezrozumieniem dobra. -Anonim
zło-jest-niezrozumieniem-dobra
Dobra Cytaty: Kupimy szaleństwo z dobrą metodą! -Janina Ipohorska
Dobra Cytaty: Dobra karykatura to prawda wytrawiona kwasem. -Lee Marvin
dobra-karykatura-to-prawda-wytrawiona-kwasem
Dobra Cytaty: Dobrą ko­byłę i w staj­ni kup­cy znajdą. -Samuel Adalberg
dobrą-ko­byłę-i w staj­-kup­cy-znajdą
Dobra Cytaty: Dobra myśl w nieszczęściu - połowa złego. -Anonim
dobra-myśl-w-nieszczęściu-połowa-złego
Dobra Cytaty: Prawda to zetknięcie się dobra z inteligencją. -Simone Weil
prawda-to-zetknięcie-ę-dobra-z-inteligencją
Dobra Cytaty: Złem jest złe używanie dobra. -Augustyn Św
złem-jest-złe-używanie-dobra
Dobra Cytaty: Dobry mąż czyni dobrą żonę. -Robert Burton
Dobra Cytaty: Złem jest złe używa­nie dobra. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Dobra Cytaty: Cnota wiarę, a wiara dobrą cnotę rodzi. -Wacław Potocki
cnota-wiarę-a-wiara-dobrą-cnotę-rodzi
Dobra Cytaty: Dobra wola - to czasem: brak wszelkiej woli. -Tristan Bernard
Dobra Cytaty: Każda rzecz jest dobra w swoim czasie. -Sofokles
każda-rzecz-jest-dobra-w-swoim-czasie
Dobra Cytaty: Doświadczenie to dobra szkoła, ale bardzo droga. -Heinrich Heine
doświadczenie-to-dobra-szkoła-ale-bardzo-droga
Dobra Cytaty: Bojkot to dobra rzecz. Strajk jeszcze lepsza. -Andre Malraux
bojkot-to-dobra-rzecz-strajk-jeszcze-lepsza
Dobra Cytaty: Nie można tworzyć dobra brudnymi rękami. -Henryk Elzenberg
nie-można-tworzyć-dobra-brudnymi-rękami
Dobra Cytaty: Wszystkie drogi dobra i prawdy, prowadzą do ewangelii. -Henri Bergson
wszystkie-drogi-dobra-i-prawdy-prowadzą-do-ewangelii
Dobra Cytaty: Dobrą modlitwą możemy rozkazywać niebu i ziemi. -Jan Vianney Św
dobrą-modlitwą-możemy-rozkazywać-niebu-i-ziemi
Dobra Cytaty: Wszystkie drogi dobra i prawdy prowadzą do Ewangelii. -Henri Bergson
wszystkie-drogi-dobra-i-prawdy-prowadzą-do-ewangelii
Dobra Cytaty: Odwaga jest dobra, lecz wytrwałość lepsza. -Theodor Fontane
odwaga-jest-dobra-lecz-wytrwałość-lepsza
Dobra Cytaty: Łatwiej na świecie o filozofię, niż o dobrą radę. -Henryk Sienkiewicz
Łatwiej-na-świecie-o-filozofię-ż-o-dobrą-radę
Dobra Cytaty: Szlachetne dusze nie smucą się z uczynionego dobra. -Baruch Spinoza
szlachetne-dusze-nie-smucą-ę-z-uczynionego-dobra
Dobra Cytaty: Mądry człowiek szu­ka nie szczęścia, lecz dobra. -Vauvenargues
mądry-człowiek-szu­ka-nie szczęścia-lecz-dobra
Dobra Cytaty: Nie ma zła ani dobra. Jest pojęcie o nich. -Maria Meiedźwiecka
Dobra Cytaty: Jeśli pokój jest rzeczą dobrą, to ma swoją cenę. -El Zayat
jeśli-pokój-jest-rzeczą-dobrą-to-swoją-cenę
Dobra Cytaty: Mając duszę szlachetną i dobrą, powinieneś być szczęśliwy. -Henryk Sienkiewicz
mając-duszę-szlachetną-i-dobrą-powinieneś-być-szczęśliwy
Dobra Cytaty: Najtrudniej jest utrzymać w tajemnicy dobrą opinię o sobie. -Anonim
najtrudniej-jest-utrzymać-w-tajemnicy-dobrą-opinię-o-sobie
Dobra Cytaty: Każdy mo­ment jest dobry Na czy­nienie dobra  -samothnick
każdy-mo­ment-jest dobry-na-czy­nienie-dobra 
Dobra Cytaty: Nic lepszego nad zwyciężenie lenistwa dobrą książką. -Villamor
nic-lepszego-nad-zwyciężenie-lenistwa-dobrą-książką
Dobra Cytaty: Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. -Platon
celem-naszych-czynów-powinno-być-czynienie-dobra
Dobra Cytaty: Oby całe życie odróżniać dobrą pa­mięć, od pamiętliwości. -onejka
oby-całe-życie-odróżniać-dobrą-pa­mięć-od pamiętliwoś
Dobra Cytaty: Twoja ludzka wolność zobowiązuje cię do czynienia dobra. -Anonim
twoja-ludzka-wolność-zobowiązuje-ę-do-czynienia-dobra
Dobra Cytaty: Dobra książka to rodzaj alkoholu - też idzie do głowy. -Magdalena Samozwaniec
dobra-książka-to-rodzaj-alkoholu-też-idzie-do-głowy