Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty

Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: Wszystko dobre, co się dobrze kończy. -William Shakespeare


Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: Dobre maniery składają się z samych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson


Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: Nie wraca się nigdy na dobre tam, skąd się niegdyś wyszło. -Maria Dąbrowska


nie-wraca-ę-nigdy-na-dobre-tam-skąd-ę-niegdyś-wyszło
Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: To, co jest piękne, jest dobre, a co jest dobre, będzie z pewnością piękne. -Safona


to-co-jest-piękne-jest-dobre-a-co-jest-dobre-będzie-z-pewnośą-piękne
Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: Kiedy naród ma dobre obyczaje, prawa stają się proste. -Montesquieu


kiedy-naród-dobre-obyczaje-prawa-stają-ę-proste
Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: Plany to tylko dobre chęci, chyba że natychmiast przekształcają się w ciężką pracę. -Peter F. Drucker


plany-to-tylko-dobre-chę-chyba-że-natychmiast-przekształcają-ę-w-ężką-pracę
Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: Plany to tylko dobre chęci, chyba że natychmiast przekształcają się w ciężką pracę -Peter Drucker


plany-to-tylko-dobre-chę-chyba-że-natychmiast-przekształcają-ę-w-ężką-pracę
Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: Nie żałuj, że coś się skończyło, lecz wspo­minaj to, co było dobre. -Devin


nie-żałuj-że coś ę-skończyło-lecz-wspo­minaj-to-co było-dobre
Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: Wszystkie dobre maksymy istnieją w świecie; chybią się tylko w ich stosowaniu. -Blaise Pascal


wszystkie-dobre-maksymy-istnieją-w-świecie-chybią-ę-tylko-w-ich-stosowaniu
Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: Natura jest wszystkim i darmo sili się wychowanie, by złe w dobre przemienić. -Eurypides


natura-jest-wszystkim-i-darmo-sili-ę-wychowanie-by-złe-w-dobre-przemienić
Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: Nieszczęście jest także dobre. W czasie choroby nauczyłem się wiele, czego bym się nigdy w życiu nie nauczył. -Johann Wolfgang Goethe


nieszczęście-jest-także-dobre-w-czasie-choroby-nauczyłem-ę-wiele-czego-bym-ę-nigdy-w-życiu-nie-nauczył
Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: Ser­cem czu­je człowiek, który myśli umysłem, a brzuchem - ten, kto myśli sercem. -Aga250909


ser­cem-czu­-człowiek-który-myśli-umysłem-a brzuchem- ten-kto-myśli-sercem
Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: myśli pobiegły swoimi ścieżkami a ja zos­tałem w tyle zas­ta­nawiając się jak je dogonić w tej gmatwaninie czasów miej­sc i zdarzeń pot­knąłem się o znak zapytania wys­tający z za ster­ty roz­praw naukowych za­kurzo­nych i zbutwiałych po co one tu leżą daw­no już przes­tały być modne pomyślałem usiłując do­gonić mo­je myśli zmęczo­ny usiadłem re­zyg­nując z pościgu wte­dy chyłkiem wróciły wszys­tkie lek­ko zasapane tyl­ko o czym wte­dy myślałem *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: Na snobie nie można polegać. Dzieło, które chwali, może okazać się dobre. -Karl Kraus


na-snobie-nie-można-polegać-dzieło-które-chwali-może-okazać-ę-dobre
Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: Zapamiętaj dobre chwile, porażkami się nie przejmuj, chociaż było ich tyle. -Jeden Osiem L


zapamiętaj-dobre-chwile-porażkami-ę-nie-przejmuj-chociaż-było-ich-tyle
Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: Dobre jest nie to, że ludzie się różnią, lecz to, że są do siebie podobni. Podobni podobają się sobie. Odmienni nudzą się. -Bertold Brecht


dobre-jest-nie-to-że-ludzie-ę-różą-lecz-to-że-są-do-siebie-podobni-podobni-podobają-ę-sobie-odmienni-nudzą-ę
Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: na okrągło ciągłymi okrągłościami okrężnie okrążany myśli okrągłe z kującymi środ­ka­mi okręgów bolące koło zaokrągla ból mi­lion bóli okrągły koło toczy się okrągle myśli bolą okropnie na okrągło  -dooorotis


Dobre Myśli Pojawiają Się Cytaty: Tam gdzie chodzi o to co sprawiedliwe, piękne i dobre, nie powinniśmy troszczyć się o opinie ogółu. -Sokrates


tam-gdzie-chodzi-o-to-co-sprawiedliwe-piękne-i-dobre-nie-powinniśmy-troszczyć-ę-o-opinie-ogółu