Dobrem Naturalnym Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dobrem Naturalnym Cytaty: Brzydota kobiet jest także pewnego rodzaju dobrem naturalnym - wiernych żon i matek. -Stanisław Breyer
brzydota-kobiet-jest-także-pewnego-rodzaju-dobrem-naturalnym-wiernych-żon-i-matek
Dobrem Naturalnym Cytaty: Tak jak czymś naturalnym jest wierzyć w wiele rzeczy bez dowodów, tak też naturalnym jest wątpić w wiele innych wbrew dowodom. -Anonim
tak-jak-czymś-naturalnym-jest-wierzyć-w-wiele-rzeczy-bez-dowodów-tak-też-naturalnym-jest-wątpić-w-wiele-innych-wbrew-dowodom
Dobrem Naturalnym Cytaty: Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia. -Lew Tołstoj
jeśli-życie-jest-dobrem-dobrem-jest-i-śmierć-bez-której-nie-życia
Dobrem Naturalnym Cytaty: Najistotniejszym i naturalnym powołaniem człowieka jest jego doskonalenie się. -Tomasz Mann
najistotniejszym-i-naturalnym-powołaniem-człowieka-jest-jego-doskonalenie-ę
Dobrem Naturalnym Cytaty: Sukces jest po prostu naturalnym rezultatem, który wynika z konsekwentnego wykorzystania konkretnych podstaw. -Jim Rohn
sukces-jest-po-prostu-naturalnym-rezultatem-który-wynika-z-konsekwentnego-wykorzystania-konkretnych-podstaw
Dobrem Naturalnym Cytaty: Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę. -Giordano Bruno
dobrem-w-dziedzinie-sztuki-jest-to-co-naśladuje-przyrodę
Dobrem Naturalnym Cytaty: Prawo stawia dobro ogółu ponad dobrem jednostki. -Cyceron
prawo-stawia-dobro-ogółu-ponad-dobrem-jednostki
Dobrem Naturalnym Cytaty: Zdrowie jest najpierwszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim. -Platon
zdrowie-jest-najpierwszym-dobrem-uroda-drugim-a-bogactwo-trzecim
Dobrem Naturalnym Cytaty: Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła -Lew Tołstoj
odpowiadaj-dobrem-na-zło-a-zniszczysz-w-podłym-człowieku-zadowolenie-ze-zła
Dobrem Naturalnym Cytaty: Przyjemność jest sama przez się dobrem, a cierpienie złem. -Jeremy Bentham
przyjemność-jest-sama-przez-ę-dobrem-a-cierpienie-złem
Dobrem Naturalnym Cytaty: Zasadę, na mocy której każda zmiana, jeśli jest korzystna, zostaje zachowana, nazwałem
zasadę-na-mocy-której-każda-zmiana-śli-jest-korzystna-zostaje-zachowana-nazwałem-doborem-naturalnym-by-wskazać-na-jej-stosunek-do-doboru
Dobrem Naturalnym Cytaty: Nie daj się zwyciężyć złu, lecz sam dobrem zwyciężaj zło. -Paweł Św
nie-daj-ę-zwyciężyć-złu-lecz-sam-dobrem-zwyciężaj-zło
Dobrem Naturalnym Cytaty: Serce zajęte miłością, podobne jest do powierzchni wody mocno wzburzonej; która tylko sama sobie zostawiona, naturalnym sposobem może odzyskać spokojność i jasność; wszystkie inne środki bardziej by ją jeszcze wzburzyły. -Stanisław Leszczyński
Dobrem Naturalnym Cytaty: Czas jest najsprawiedliwiej podzielonym dobrem - wszyscy mają go tyle samo. Niestety, tylko niewielu wie, jak z niego korzystać. -Marcin Bielicki
czas-jest-najsprawiedliwiej-podzielonym-dobrem-wszyscy-mają-go-tyle-samo-niestety-tylko-niewielu-wie-jak-z-niego-korzystać
Dobrem Naturalnym Cytaty: Dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie. -Seneka
dobrem-jest-nie-samo-życie-lecz-piękne-życie
Dobrem Naturalnym Cytaty: Trwały i cenny owoc wychowania to cnota. Ona najwyższym dobrem i najwyższym skarbem. -John Locke
trwały-i-cenny-owoc-wychowania-to-cnota-ona-najwyższym-dobrem-i-najwyższym-skarbem
Dobrem Naturalnym Cytaty: Nazywamy dobrem to, co powoduje lub powiększa nam przyjemność lub zmniejsza cierpienie. -John Locke
nazywamy-dobrem-to-co-powoduje-lub-powiększa-nam-przyjemność-lub-zmniejsza-cierpienie
Dobrem Naturalnym Cytaty: Popełnilibyśmy zresztą błąd sądząc czyny jednej epoki z punktu widzenia innej. To, co dziś uznano by za niegodne uczciwego mężczyzny, w owych czasach było czymś prostym i naturalnym; młodszych synów najlepszych rodzin z reguły utrzymywały kochanki. -Aleksander Dumas (ojciec)
Dobrem Naturalnym Cytaty: Czym jest człowiek, jeśli dlań dobrem i wartością czasu jest sen i pokarm? Bydlęciem - i tyle. -William Shakespeare
czym-jest-człowiek-śli-dlań-dobrem-i-wartośą-czasu-jest-sen-i-pokarm-bydlęciem-i-tyle
Dobrem Naturalnym Cytaty: Bezpośrednim i naturalnym rezultatem przesadnego szacunku dla prawa jest sytuacja żołnierzy, których szeregi – pułkownik, kapitan, kapral, szeregowcy i cała reszta – widuje się maszerujące na wojnę, ale na przekór własnej woli, ba, na przekór własnemu zdrowemu rozsądkowi i sumieniu. -Henry David Thoreau
Dobrem Naturalnym Cytaty: Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc. -fyrfle
kil­ka-dob­rych-słów-dob­re-słowa-są dobrem-dob­ro- owoc-serc
Dobrem Naturalnym Cytaty: Czy życie jest dobrem, które do nas należy? Uważam, że tak, ale to dobro jest nam dane pod warunkami, co do których można się pomylić. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
czy-życie-jest-dobrem-które-do-nas-należy-uważam-że-tak-ale-to-dobro-jest-nam-dane-pod-warunkami-co-do-których-można-ę-pomylić
Dobrem Naturalnym Cytaty: Pokój jest przyszłym dobrem, przyszłym szczęściem: nie chciałbym Boga, gdyby Bóg nie był pokojem. -Adam Mickiewicz
pokój-jest-przyszłym-dobrem-przyszłym-szczęściem-nie-chciałbym-boga-gdyby-bóg-nie-był-pokojem
Dobrem Naturalnym Cytaty: Pragnienie złota nie jest złotem; natomiast pragnienie dobra jest już dobrem. -Simone Weil
pragnienie-złota-nie-jest-złotem-natomiast-pragnienie-dobra-jest-już-dobrem
Dobrem Naturalnym Cytaty: Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi - a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym. -Józef Piłsudski
polacy-chcą-niepodległoś-lecz-pragnęliby-aby-niepodległość-kosztowała-dwa-grosze-i-dwie-krople-krwi-a-niepodległość-jest-dobrem-nie
Dobrem Naturalnym Cytaty: Zaiste, miłość jest świętym pożarem, iskrą zatloną w ogniach nieśmiertelnych; aniołów dobrem, Wszechmogącego darem, balsamem rajskim dla serc skazitelnych. Pobożność duszę w niebiosa porywa. ale z miłością niebo w duszę wpływa. -George Byron
Dobrem Naturalnym Cytaty: Nawet jej niestałość i jej kaprysy równoważą zawsze powagę i nazbyt rozsądną stałość mężczyzny, przejmując wszakże od niego nieco tych cech. Tak więc wady jednej płci i nadużycia drugiej kompensują się nawzajem. W porządku naturalnym mężczyzna bez kobiety i kobieta bez mężczyzny są istotami niedoskonałymi. Ale im więcej jest kontrastu w ich charakterach, tym więcej jest w ich związku harmonii. -Bernardin de Saint-Pierre
Dobrem Naturalnym Cytaty: Dob­ro i zło na­leży pa­miętać wie­cznie. Dob­ro, po­nieważ wspom­nienie, że kiedyś nam je wyświad­czo­no, uszlachet­nia nas. Zło, po­nieważ od chwi­li, w której je nam wyrządzo­no, spoczy­wa na nas obo­wiązek odpłace­nia za nie dobrem. -Mikołaj Gogol
Dobrem Naturalnym Cytaty: Nasz świat się przewraca. Cier­pli­wość już tracę. Tak szczerze to wątpię czy Bóg wam wybaczy. Na wi­dok zepsucia już chce mi się rzygać a jeśli mym grzechem jest gniew no to wybacz... Zbocze­nie, pedalstwo i pedofilia na drodze są dobrej by zmienić się w normę. So­doma z Gomorą na skalę światową, grzech zmienia się w cnotę, zło sta­je się dobrem. -Angelique Cruelty