Dobroć Cytaty

Dobroć Cytaty: Kto wierzy w dobroć człowieka, ten stwarza dobroć w człowieku. -Jean Paul


kto-wierzy-w-dobroć-człowieka-ten-stwarza-dobroć-w-człowieku
Dobroć Cytaty: Dobroć jest największym skarbem ludzkości, lecz dopiero dobroć i rozum tworzą człowieka, a wzbogacone o talent - prawdziwego artystę. -Stanisław


dobroć-jest-największym-skarbem-ludzkoś-lecz-dopiero-dobroć-i-rozum-tworzą-człowieka-a-wzbogacone-o-talent-prawdziwego-artystę
Dobroć Cytaty: Najwyższa dobroć podobna jest wodzie. Dobroć wody polega na tym, że przynosi ona korzyści dziesiątkom tysięcy rzeczy, mimo że z nikim nie walczy. -Lao-Tse


najwyższa-dobroć-podobna-jest-wodzie-dobroć-wody-polega-na-tym-że-przynosi-ona-korzyś-dziesiątkom-tysięcy-rzeczy-mimo-że-z-nikim-nie-walczy
Dobroć Cytaty: Ludzie się mylą, za dobroć we mnie biorąc moje podobno dobre jakieś tam uczynki; to nie dobroć mną kieruje, lecz słabe moje nerwy. -Ignacy Paderewski


ludzie-ę-mylą-za-dobroć-we-mnie-biorąc-moje-podobno-dobre-jakieś-tam-uczynki-to-nie-dobroć-mną-kieruje-lecz-słabe-moje-nerwy
Dobroć Cytaty: Dobroć jak pług orze grunt pod szczęście; szczęście jak słońce rozwija z pąka dobroć. -Eliza Orzeszkowa


dobroć-jak-pług-orze-grunt-pod-szczęście-szczęście-jak-słoń-rozwija-z-pąka-dobroć
Dobroć Cytaty: Dobroć to jedyny możliwy motor życia. -Gabriela Zapolska


Dobroć Cytaty: Dobroć istnieje wcale nie po to, aby z niej korzystać. -Michał Choromański


dobroć-istnieje-wcale-nie-po-to-aby-z-niej-korzystać
Dobroć Cytaty: Dobroć nie może wypływać ze słabości, tylko z potęgi. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Dobroć Cytaty: Dobroć nudzi, gdy nie mamy jej w sobie. -Stefan Kisielewski


Dobroć Cytaty: Uroda cieszy tylko oczy, dobroć jest wartością trwałą. -Safona


uroda-cieszy-tylko-oczy-dobroć-jest-wartośą-trwałą
Dobroć Cytaty: Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują. -Joseph Joubert


dobroć-polega-na-szanowaniu-i-kochaniu-ludzi-bardziej-ż-na-to-zasługują
Dobroć Cytaty: Speszo­ny diabeł stał i czuł, jak straszna jest dobroć. -John Milton


speszo­ny-diabeł-stał-i czuł-jak straszna-jest dobroć
Dobroć Cytaty: Nieroztropna dobroć może przemienić się w zło dla dobroczyńcy. -Anonim


nieroztropna-dobroć-może-przemienić-ę-w-zło-dla-dobroczyńcy
Dobroć Cytaty: Dobroć serca obejmuje obszar większy aniżeli szerokie pole sprawiedliwości. -Johann Wolfgang Goethe


dobroć-serca-obejmuje-obszar-większy-aniżeli-szerokie-pole-sprawiedliwoś
Dobroć Cytaty: Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca. -Antoni Św


dobroć-i-pokora-są-najmilsze-bogu-i-ludziom-człowiek-dojrzewa-w-pokorze-serca
Dobroć Cytaty: Grac­ja imi­tuje de­likat­ność, jak up­rzej­mość - dobroć. -Joseph Joubert


grac­ja-imi­tuje-de­likat­ność-jak up­rzej­mość- dobroć
Dobroć Cytaty: Naj­większą władzą ducha jest nie ge­niusz, ale dobroć. -Victor Marie Hugo


naj­większą-władzą-ducha-jest nie ge­niusz-ale-dobroć
Dobroć Cytaty: Dobroć, która nakłada sobie granice, nie zasługuje na miano dobroci. -Marie Von Ebner - Eschenbach


dobroć-która-nakłada-sobie-granice-nie-zasługuje-na-miano-dobroci