Dobroci Cytaty

Dobroci Cytaty: Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło. -Lew Tołstoj


nie-nic-gorszego-nad-udawanie-dobroci-udawanie-dobroci-odstręcza-bardziej-ż-otwarte-zło
Dobroci Cytaty: Piękno jest formą dobroci. -Helen Keller Adams


Dobroci Cytaty: Bywa, że korzystamy z dobroci, ale nudzimy się dobrymi.... -Maria Dąbrowska


bywa-że-korzystamy-z-dobroci-ale-nudzimy-ę-dobrymi
Dobroci Cytaty: Masy są zawsze pod wrażeniem siły, jedynie rzadko dobroci. -Gustaw Le Bon


masy-są-zawsze-pod-wrażeniem-ły-jedynie-rzadko-dobroci
Dobroci Cytaty: Świat byłby pozbawiony miłości, gdyby się kochało tylko z dobroci. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Dobroci Cytaty: Nawet serca najbardziej jałowe niekiedy zakwitają znienacka kwiatem dobroci. -Alfons Daudet


nawet-serca-najbardziej-jałowe-niekiedy-zakwitają-znienacka-kwiatem-dobroci
Dobroci Cytaty: Dobroć, która nakłada sobie granice, nie zasługuje na miano dobroci. -Marie Von Ebner - Eschenbach


dobroć-która-nakłada-sobie-granice-nie-zasługuje-na-miano-dobroci
Dobroci Cytaty: Trochę dobroci dla człowieka znaczy więcej niż cała miłość do ludzkości. -Richard Dehmel


trochę-dobroci-dla-człowieka-znaczy-więcej-ż-cała-miłość-do-ludzkoś
Dobroci Cytaty: Najlepsza część życia ludzkiego to małe, bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości. -William Wordsworth


najlepsza-część-życia-ludzkiego-to-łe-bezimienne-i-zapomniane-akty-dobroci-i-miłoś
Dobroci Cytaty: Niektóre stworze­nia na­zywa­my wyższy­mi, gdyż są dos­ko­nal­sze w dobroci. -św. Tomasz z Akwinu


niektóre-stworze­nia-na­zywa­my-wyższy­mi-gdyż-są ­ko­nal­sze-w dobroci
Dobroci Cytaty: Złym sąsiadem bogactwo bez dobroci. Kto jedno i drugie posiada do szczęśliwych należy. -Safona


złym-sąsiadem-bogactwo-bez-dobroci-kto-jedno-i-drugie-posiada-do-szczęśliwych-należy
Dobroci Cytaty: Człowiek w imię dobroci i miłości nie powinien dać śmierci panować nad swymi myślami. -Tomasz Mann


człowiek-w-imię-dobroci-i-miłoś-nie-powinien-dać-śmierci-panować-nad-swymi-myślami
Dobroci Cytaty: Nie powinniśmy gasić w sobie takich małych iskierek dobroci. To daje siłę na dobre życie. -Erich Maria Remarque


nie-powinniśmy-gasić-w-sobie-takich-łych-iskierek-dobroci-to-daje-łę-na-dobre-życie
Dobroci Cytaty: Nie ma lepszego sposobu pobudzenia dobroci w ludziach, niż traktować ich tak, jakby byli dobrymi ludźmi. -Gustaw Radbruch


nie-lepszego-sposobu-pobudzenia-dobroci-w-ludziach-ż-traktować-ich-tak-jakby-byli-dobrymi-ludźmi
Dobroci Cytaty: Wolałabym raczej popełnić błędy w imię dobroci i miłości aniżeli czynić cuda żywiąc w sercu nieżyczliwość i surowość. -Matka Teresa z Kalkuty


wolałabym-raczej-popełć-błędy-w-imię-dobroci-i-miłoś-aniżeli-czynić-cuda-żywiąc-w-sercu-nieżyczliwość-i-surowość
Dobroci Cytaty: Kiedy trwonisz czas, gardzisz darem Boga, chwilą, którą On, w nieskończonej Swej dobroci, powierza twojej miłości i szlachetności. -Ojciec Pio


kiedy-trwonisz-czas-gardzisz-darem-boga-chwilą-którą-on-w-nieskończonej-swej-dobroci-powierza-twojej-miłoś-i-szlachetnoś
Dobroci Cytaty: Odrobina dobroci od człowieka do człowieka jest lepsza niż miłość do całej ludzkości. -Richard Dehmel


odrobina-dobroci-od-człowieka-do-człowieka-jest-lepsza-ż-miłość-do-całej-ludzkoś
Dobroci Cytaty: Na­leży w so­bie dos­trzec po­zytyw­ne war­tości, bo na­wet w naj­gor­szym z nas jest jeszcze ślad Bożej dobroci. -Stefan Wyszyński


na­ży-w so­bie-­trzec-po­zytyw­ne-war­toś-bo na­wet-w naj­gor­szym-z nas-jest jeszcze-ślad-bożej-dobroci