Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty

Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: Dobrych uczynków nikt nie pamięta, złych nikt nie zapomina. -Diana De Poitiers


dobrych-uczynków-nikt-nie-pamię-złych-nikt-nie-zapomina
Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: Próżność jest źródłem wszystkich złych, lecz również niemal wszystkich dobrych uczynków. -Marie Von Ebner - Eschenbach


próżność-jest-źródłem-wszystkich-złych-lecz-również-niemal-wszystkich-dobrych-uczynków
Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł. -Piotr Skarga


wiara-bez-dobrych-uczynków-jest-jak-drzewo-bez-owocu-miłość-jako-matka-bez-dzieci-modlitwa-jako-ptak-bez-skrzydeł
Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: Dobrych ludzi nikt nie zapomina. -Safona


dobrych-ludzi-nikt-nie-zapomina
Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: Miernych poetów nikt nie zna, dobrych - niewielu. -Tacyt


miernych-poetów-nikt-nie-zna-dobrych-niewielu
Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: To co mówię i myślę nie jest wam zna­ne Możli­we że dla wielu będzie za­pamieta­ne Cho­ciaż i tak nie liczę na uz­na­nie To myślę że prze­myślcie to zdanie bo miłość to nie jest zwykłe za­pamięta­nie Oso­by która spro­wadza nas na nie lecz miłości to ciągłe staranie  -happyforever


Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: Sztuka, w najszerszym tego słowa znaczeniu, jest czymś naprawdę niezmiernie ważnym. Premierzy i ministrowie finansów to wielkie figury wówczas, gdy są w rządzie, ale gdy schodzą ze sceny, nikt o nich nie pamięta. Tylko artyści są nieśmiertelni. -Aleksander Fleming


Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: nie pytaj nie py­taj o miłość nie py­taj jak to jest do niej wra­cać co noc bez wyt­chnienia gdy nikt nie pamięta za­pachu jej perfum nie py­taj o wspom­nienia ser­ca drgnienie oka blask nie py­taj mnie o świt i zmie­rzchu czerwień nie py­taj mnie jak umarła  -Adamo70


Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: Nie zobawy przed karą, lecz z poczucia obowiązku należy wystrzegać się złych uczynków. -Demokryt


nie-zobawy-przed-karą-lecz-z-poczucia-obowiązku-należy-wystrzegać-ę-złych-uczynków
Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: Akt skruchy jest najbardziej boskim z ludzkich uczynków. -Thomas Carlyle


akt-skruchy-jest-najbardziej-boskim-z-ludzkich-uczynków
Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: Ludzie bywają lepsi lub gorsi od swoich uczynków. -Eliza Orzeszkowa


ludzie-bywają-lepsi-lub-gorsi-od-swoich-uczynków
Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: Miłość jest to wszechmocna podnieta do wszelkich szlachetnych uczynków i działań. -Jules Michelet


miłość-jest-to-wszechmocna-podnieta-do-wszelkich-szlachetnych-uczynków-i-działań
Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta. -Stanisław Lem


nikt-nic-nie-czyta-a-śli-czyta-to-nic-nie-rozumie-a-śli-nawet-rozumie-to-nic-nie-pamię
Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: Nikt nic nie czy­ta, a jeśli czy­ta, to nic nie ro­zumie, a jeśli na­wet ro­zumie, to nic nie pamięta. -Stanisław Lem


nikt-nic-nie czy­-a śli-czy­-to nic-nie ro­zumie-a śli-na­wet-ro­zumie-to nic-nie pamię
Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz. -Bogdański


Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: Nasze działanie kształtuje nas lub niszczy. Jesteśmy dziećmi naszych własnych uczynków. -Wiktor Hugo


nasze-działanie-kształtuje-nas-lub-niszczy-jesteśmy-dziećmi-naszych-własnych-uczynków
Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: Głupi dwakroć jest głupszym, gdy głupstw nie pamięta. -Franciszek Zabłocki


głupi-dwakroć-jest-głupszym-gdy-głupstw-nie-pamię
Dobrych Uczynków Nikt Nie Pamięta Cytaty: Ten, kto nie pamięta przeszłości, będzie skazany na to, że ją przeżyje powtórnie. -George Santayana


ten-kto-nie-pamię-przeszłoś-będzie-skazany-na-to-że-ją-przeżyje-powtórnie