Dobrych Cytaty

Dobrych Cytaty: Dobrych ludzi nikt nie zapomina. -Safona


dobrych-ludzi-nikt-nie-zapomina
Dobrych Cytaty: Wdzięczność i pszenica rosną tylko na dobrych glebach. -Francois de la Rochefoucauld


Dobrych Cytaty: Mężczyzna szuka wolności, kobieta - dobrych obyczajów. -Johann Wolfgang Goethe


Dobrych Cytaty: Z dobrych uczuć robi się złą literaturę. -Andre Gide


z-dobrych-uczuć-robi-ę-złą-literaturę
Dobrych Cytaty: Piekło jest pełne dobrych zamiarów i chęci. -George Herbert


piekło-jest-pełne-dobrych-zamiarów-i-chę
Dobrych Cytaty: Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. -Pitagoras


muzyka-budzi-w-sercu-pragnienie-dobrych-czynów
Dobrych Cytaty: Miernych poetów nikt nie zna, dobrych - niewielu. -Tacyt


miernych-poetów-nikt-nie-zna-dobrych-niewielu
Dobrych Cytaty: Lepiej dobrze nastraszyć niż udzielać dobrych rad. -Anonim


lepiej-dobrze-nastraszyć-ż-udzielać-dobrych-rad
Dobrych Cytaty: Czas jest najlepszym nauczycielem, ale nieczęsto ma dobrych uczniów. -Francois Mauriac


czas-jest-najlepszym-nauczycielem-ale-nieczęsto-dobrych-uczniów
Dobrych Cytaty: Ten, kto nie potrafi przetrwać trudnych czasów, niedoczeka dobrych. -Anonim


ten-kto-nie-potrafi-przetrwać-trudnych-czasów-niedoczeka-dobrych
Dobrych Cytaty: Ze sług dobrych lub złych biorą ludzie miarę o wartości pana. -Miguel de Cervantes


ze-sług-dobrych-lub-złych-biorą-ludzie-miarę-o-wartoś-pana
Dobrych Cytaty: Wielu dobrych mężów często nie ma odwagi być czymś innym. -George Gordon Byron


wielu-dobrych-mężów-często-nie-odwagi-być-czymś-innym
Dobrych Cytaty: Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców. -Konfucjusz


na-drzewie-dobrych-intencji-jest-wiele-kwiatów-lecz-ło-owoców
Dobrych Cytaty: Łańcuch niewolniczy pokochasz po roku, spokojny kąt i dobrych ludzi, po miesiącu. -Stefan Żeromski


Łańcuch-niewolniczy-pokochasz-po-roku-spokojny-kąt-i-dobrych-ludzi-po-miesiącu
Dobrych Cytaty: Los


los-dobrych-łotrów-jest-w-ręku-boga-nie-tylko-w-wielki-piątek
Dobrych Cytaty: Ten, kto by chciał mieć bibliotekę z dobrych książek, bardzo by ją miał niewielką. -Maria Karolina Leszczyńska


ten-kto-by-chciał-mieć-bibliotekę-z-dobrych-książek-bardzo-by-ją-miał-niewielką
Dobrych Cytaty: Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów. -Kartezjusz


czytanie-dobrych-książek-jest-niczym-rozmowa-z-najwspanialszymi-ludźmi-minionych-czasów
Dobrych Cytaty: Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych rzeczy, dlatego, że czekało się na lepsze. -Stefan Wyszyński kard


wiadomo-że-nie-powstało-wiele-dobrych-rzeczy-dlatego-że-czekało-ę-na-lepsze