Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty

Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt. -Tyrezjasz


słowa-są orężem-praw­dzi­wym-bez-oszus­tw-niedo­cenianym-i za­nied­ba­nym-­dynym-który-po­winien-fun­kcjo­nować-lecz-dla-ludzi-dla
Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Za wielkie szczęście, jakie spływa na nas z naszej miłości, bądźmy dobrzy dla tych, co nas kochają. -Irena Solska


za-wielkie-szczęście-jakie-spływa-na-nas-z-naszej-miłoś-bądźmy-dobrzy-dla-tych-co-nas-kochają
Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: W dżungli jest coraz mniej dzikich zwierząt. Ale w slumsach jest coraz więcej ludzkich dzikich zwierząt. -Indira Gandhi


w-dżungli-jest-coraz-mniej-dzikich-zwierząt-ale-w-slumsach-jest-coraz-więcej-ludzkich-dzikich-zwierząt
Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Dobrzy ludzie nigdy o siebie nie dbają. Tak jakby naprawdę nie byli dla tego świata. -Maria Dąbrowska


dobrzy-ludzie-nigdy-o-siebie-nie-dbają-tak-jakby-naprawdę-nie-byli-dla-tego-świata
Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Ludzie będą zaw­sze dla ciebie źli, jeżeli ko­nie­czność nie zmu­si ich do te­go, by by­li dobrzy. -Niccolò Machiavelli


ludzie-będą-zaw­sze-dla-ciebie-źli-żeli-ko­nie­czność-nie zmu­-ich-do te­go-by by­li-dobrzy
Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę. -Anna Jokai


Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Litościwe ręce tym są niedogodnym dla tych, którzy ich potrzebują, że nie zawsze w jednostajnym bywają usposobieniu. -Eliza Orzeszkowa


litościwe-rę-tym-są-niedogodnym-dla-tych-którzy-ich-potrzebują-że-nie-zawsze-w-jednostajnym-bywają-usposobieniu
Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje. -Samuel Coleridge


dobrzy-ludzie-są-mniej-dobrzy-a-źli-ludzie-są-mniej-źli-ż-to-ę-wydaje
Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Serce kobiety doznaje w życiu więcej zawodów niźli jej nerwy. Ale te ostatnie bywają dla niej bardziej nieukojone. -Wacław Berent


serce-kobiety-doznaje-w-życiu-więcej-zawodów-źli-jej-nerwy-ale-te-ostatnie-bywają-dla-niej-bardziej-nieukojone
Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Tak się ''skundliłem'' że mnie skopali. I dobrze. Mówią że dość młody jestem aby mnie złamać. Też są dobrzy dla swoich. I jed­noczą się prze­ciw drugim. I mają rację. Dzieci nie przychodzą na świat, to tu­taj na kolanach uczą się maszerować. -silvershadow


Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Kiedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zawsze dobrzy lecz kiedy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi. -Oscar Wilde


kiedy-jesteśmy-szczęśliwi-jesteśmy-zawsze-dobrzy-lecz-kiedy-jesteśmy-dobrzy-nie-zawsze-jesteśmy-szczęśliwi
Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Ludzie są gorsi od najokrutniejszych zwierząt. -Baltazar Gracian Y Morales


Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Dobrzy ludzie są szczęśliwi, a źli nieszczęśliwi. -Sokrates


dobrzy-ludzie-są-szczęśliwi-a-źli-nieszczęśliwi
Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Bądźcie dobrzy, a resztę pozostawcie niebu. -Combe


bądźcie-dobrzy-a-resztę-pozostawcie-niebu
Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Kto nie okiełzna rozkoszy, zniża się do zwierząt. -Leonardo da Vinci


kto-nie-okiełzna-rozkoszy-zniża-ę-do-zwierząt
Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Dobrzy chrześcijanie wyobrażają sobie, że Pan Bóg ma największa kartotekę. -Karol Irzykowski


dobrzy-chrześcijanie-wyobrażają-sobie-że-pan-bóg-największa-kartotekę
Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Tyl­ko ludzie, którzy dob­rze się czują, są dobrzy. -Emile Augier


tyl­ko-ludzie-którzy-dob­rze ę-czują-są dobrzy
Dobrzy Dla Zwierząt Bywają Potworni Cytaty: Dobrzy znajdą uspokojenie we własnym sumieniu, a nie w słowach innych. -Lew Tołstoj


dobrzy-znajdą-uspokojenie-we-własnym-sumieniu-a-nie-w-słowach-innych