Dobrzy Ludzie Są Cytaty

Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Dobrzy ludzie są dobrzy dlatego, że uzyskali wiedzę przez doznawanie porażek. -William Saroyan


dobrzy-ludzie-są-dobrzy-dlatego-że-uzyskali-wiedzę-przez-doznawanie-porażek
Dobrzy Ludzie Są Cytaty: W swej większości ludzie pragną być dobrzy, ale nie za dobrzy i nie zawsze. -George Orwell


w-swej-większoś-ludzie-pragną-być-dobrzy-ale-nie-za-dobrzy-i-nie-zawsze
Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje. -Samuel Coleridge


dobrzy-ludzie-są-mniej-dobrzy-a-źli-ludzie-są-mniej-źli-ż-to-ę-wydaje
Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Wielcy ludzie i dobrzy ludzie to rzadko ci sami. -Anonim


wielcy-ludzie-i-dobrzy-ludzie-to-rzadko-sami
Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Dobrzy ludzie są szczęśliwi, a źli nieszczęśliwi. -Sokrates


dobrzy-ludzie-są-szczęśliwi-a-źli-nieszczęśliwi
Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Tyl­ko ludzie, którzy dob­rze się czują, są dobrzy. -Emile Augier


tyl­ko-ludzie-którzy-dob­rze ę-czują-są dobrzy
Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy. -Anna Frank


wbrew-wszystkiemu-wierzę-jeszcze-że-ludzie-są-w-głębi-serca-naprawdę-dobrzy
Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Ludzie dobrzy dla zwierząt bywają potworni w stosunku do bliźnich swoich. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Dobrzy ludzie mają moc - mogą żyć jeszcze po śmierci w niejednym wspomnieniu. -Trygve Gulbranssen


dobrzy-ludzie-mają-moc-mogą-żyć-jeszcze-po-śmierci-w-niejednym-wspomnieniu
Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Wbrew wszys­tkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi ser­ca nap­rawdę dobrzy. -Anne Frank


wbrew-wszys­tkiemu-wierzę-jeszcze-że ludzie-są w głębi-ser­ca-nap­rawdę-dobrzy
Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Ludzie dobrzy, inteligentni, współczujący stają się gorsi w zbiorowisku. Brak odpowiedzialności osobistej budzi złe instynkty. -Sarah Bernhardt


ludzie-dobrzy-inteligentni-współczujący-stają-ę-gorsi-w-zbiorowisku-brak-odpowiedzialnoś-osobistej-budzi-złe-instynkty
Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Jeśli ludzie bywają dobrzy tylko dlatego, że boją się kary i oczekują nagrody, to jest to powód do zmartwienia. -Albert Einstein


jeśli-ludzie-bywają-dobrzy-tylko-dlatego-że-boją-ę-kary-i-oczekują-nagrody-to-jest-to-powód-do-zmartwienia
Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Jeśli ludzie bywają dobrzy tylko dlatego, że boją się kary i ocze­kują nagrody, to jest to powód do zmartwienia. -Albert Einstein


jeśli-ludzie-bywają-dobrzy-tylko-dlatego-że-boją-ę-kary-i-ocze­kują-nagrody-to-jest-to-powód-do-zmartwienia
Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Ludzie nader rzadko potrafią być całkiem źli albo całkiem dobrzy. -Niccolo Machiavelli


ludzie-nader-rzadko-potrafią-być-całkiem-źli-albo-całkiem-dobrzy
Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Ludzie nigdy nie są tak dobrzy ani tak źli jak ich opinie. -Anonim


ludzie-nigdy-nie-są-tak-dobrzy-ani-tak-źli-jak-ich-opinie
Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury. -Demokryt


ludzie-stają-ę-dobrzy-przez-ćwiczenie-i-praktykowanie-dobroci-rzadko-zdarza-ę-człowiek-dobry-z-natury
Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Dobrzy ludzie nigdy o siebie nie dbają. Tak jakby naprawdę nie byli dla tego świata. -Maria Dąbrowska


dobrzy-ludzie-nigdy-o-siebie-nie-dbają-tak-jakby-naprawdę-nie-byli-dla-tego-świata
Dobrzy Ludzie Są Cytaty: Ludzie będą zaw­sze dla ciebie źli, jeżeli ko­nie­czność nie zmu­si ich do te­go, by by­li dobrzy. -Niccolò Machiavelli


ludzie-będą-zaw­sze-dla-ciebie-źli-żeli-ko­nie­czność-nie zmu­-ich-do te­go-by by­li-dobrzy