Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty

Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Komitet to coś, co składa się przynajmniej z trzech osób nie nadających się do tego, co mają robić, wyznaczonych przez kogoś, kto sam nie ma chęci robić tego, co po dokładnym namyśle okazuje się niepotrzebne. -Winston Churchill


Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Człowiek czasem zbacza z drogi prawdy, ale po namyśle zazwyczaj idzie dalej. -Winston Churchill


człowiek-czasem-zbacza-z-drogi-prawdy-ale-po-namyś-zazwyczaj-idzie-dalej
Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Człowiek jest biedny i słaby, i nic zupełnie nie znaczy. Płynie się tygodniami i tygodniami człowiek się dręczy. Potem jest port i wszystko, czego człowiek pragnął, okazuje się po prostu śmieszne, okazuje się, że i bez tego można żyć doskonale. A potem znów się płynie. -Marek Hłasko


Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Człowiek - is­to­ta ro­zum­na, która z niewiado­mych przyczyn rzad­ko to okazuje. -Tadeusz Szyfer


człowiek- is­to­-ro­zum­na-która-z niewiado­mych-przyczyn-rzad­ko-to okazuje
Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Bardzo często okazuje się, że szczęściem jest nie wiedzieć wszystkiego. -H. Jackson Brown


bardzo-często-okazuje-ę-że-szczęściem-jest-nie-wiedzieć-wszystkiego
Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Odwaga jest niczym innym jak strachem, którego się nie okazuje. -Sergio Leone


odwaga-jest-niczym-innym-jak-strachem-którego-ę-nie-okazuje
Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Okazuje się, że wszystko może być źródłem szczęścia, jeśli alternatywą jest śmierć. -Maria Kuncewicz


okazuje-ę-że-wszystko-może-być-źródłem-szczęścia-śli-alternatywą-jest-śmierć
Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Człowiek jest gotów zostać bogiem, a zamiast tego często okazuje się bałwanem. -Thomas Merton


człowiek-jest-gotów-zostać-bogiem-a-zamiast-tego-często-okazuje-ę-bałwanem
Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Niekiedy człowiek okazuje więcej geniuszu w swym błędzie, niż przy odkrywaniu prawdy. -Denis Diderot


niekiedy-człowiek-okazuje-więcej-geniuszu-w-swym-błędzie-ż-przy-odkrywaniu-prawdy
Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Powinno powstać nowe prawo. Ilekroć przestępca okazuje się mądrzejszy od praw, które naruszył, bezkarny jest. -Antoni Słonimski


powinno-powstać-nowe-prawo-ilekroć-przestępca-okazuje-ę-mądrzejszy-od-praw-które-naruszył-bezkarny-jest
Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Przyjaciele nie oczekują od ciebie, że będziesz idealny. Tak naprawdę, są niezmiernie zaskoczeni, gdy okazuje się, że taki jesteś. -Pamela Dugdale


przyjaciele-nie-oczekują-od-ciebie-że-będziesz-idealny-tak-naprawdę-są-niezmiernie-zaskoczeni-gdy-okazuje-ę-że-taki-jesteś
Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Cza­sami myślę: Nóż Głębo­ka czar­na woda Ok­no i powietrze Biorę wte­dy oddech Sma­kuję go Słucham ryt­mu krwi Który każe mi iść dalej Pat­rzę w niebo Po namyśle Nie wy­rywam z serca Two­jego uśmiechu Cho­wam go głęboko Jak starą laurkę Kiedyś od­najdę zakurzony Wygnę usta W me­lan­cho­lię bez bólu  -Gold Fishy


Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Miłość jest jak rozmowa telefoniczna. Najpierw długo się dzwoni, a potem się okazuje, że to pomyłka. -Anonim


miłość-jest-jak-rozmowa-telefoniczna-najpierw-długo-ę-dzwoni-a-potem-ę-okazuje-że-to-pomyłka
Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Życie mija, ale odradza się w następnym pokoleniu, i to właśnie jest piękne. Reszta okazuje się złudą. -Zofia Loren


Życie-mija-ale-odradza-ę-w-następnym-pokoleniu-i-to-właśnie-jest-piękne-reszta-okazuje-ę-złudą
Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Oto jest miłość - dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie. -Roberto Rubalcaba


oto-jest-miłość-dwoje-ludzi-spotyka-ę-przypadkiem-a-okazuje-ę-że-czekali-na-siebie-całe-życie
Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: To bardzo niebezpieczne, gdy mąż publicznie okazuje względy swojej żonie. Stwarza to zwykle podejrzenie, iż bije ją, gdy są sami. -Oscar Wilde


to-bardzo-niebezpieczne-gdy-mąż-publicznie-okazuje-względy-swojej-żonie-stwarza-to-zwykle-podejrzenie-iż-bije-ją-gdy-są-sami
Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Monarchia gubi się, skoro władca mniema, iż więcej okazuje swą potęgę zmieniając porządek, niż trzymając się go. -Montesquieu


monarchia-gubi-ę-skoro-władca-mniema-iż-więcej-okazuje-swą-potęgę-zmieniając-porządek-ż-trzymając-ę-go
Dokładnym Namyśle Okazuje Cytaty: Otrzymujemy zawsze więcej niż żądamy. Otrzymujemy to, o co prosimy, ale czasem w innej walucie, która okazuje się mocniejszą walutą. -Anna Kamieńska


otrzymujemy-zawsze-więcej-ż-żądamy-otrzymujemy-to-o-co-prosimy-ale-czasem-w-innej-walucie-która-okazuje-ę-mocniejszą-walutą