Domem Mokry Od Cytaty

Domem Mokry Od Cytaty: mo­ja dusza ma dziury pozalepiane pocerowane na moment na chwilę gdy oddech mam głęboki roz­ry­wa je strach i prężne bi­cie serca ucieczka myśli na parapecie żal po co człowieko­wi żal niszczy dziury cerowane lepione na moment koc moim domem mokry od wylanych wspomnień wspomnienia po co człowieko­wi wspomnienia niszczą na moment wróć i powiedz coś na moment  -dooorotis


Domem Mokry Od Cytaty: Miłość jest jak mżący deszcz, nie zwracasz na niego uwagi, a po pewnym czasie stwierdzasz, że jesteś cały mokry. Istnieje niejeden kształt miłości. -Teodor Parnicki


miłość-jest-jak-mżący-deszcz-nie-zwracasz-na-niego-uwagi-a-po-pewnym-czasie-stwierdzasz-że-jesteś-cały-mokry-istnieje-niejeden-kształt
Domem Mokry Od Cytaty: Klat­ka może być schro­nieniem, ale nig­dy domem. -Papillondenuit


klat­ka-może-być-schro­nieniem-ale-nig­dy-domem
Domem Mokry Od Cytaty: Świat to złama­na kość. Ale ucisz ból i naz­wij go domem. -MyBigDreams


Świat-to złama­na-kość-ale ucisz-ból-i naz­wij-go domem
Domem Mokry Od Cytaty: Moim domem było i jest moje dzieło. Obraz, spektakl, teatr, scena. -Tadeusz Kantor


moim-domem-było-i-jest-moje-dzieło-obraz-spektakl-teatr-scena
Domem Mokry Od Cytaty: Między domem a pracą są małe zakamarki szczęścia: ptak, ogród, powitanie sąsiada, uśmiech dziecka, kot wygrzewający się na słońcu. -Pam Brown


między-domem-a-pracą-są-łe-zakamarki-szczęścia-ptak-ogród-powitanie-sąsiada-uśmiech-dziecka-kot-wygrzewający-ę-na-słońcu
Domem Mokry Od Cytaty: Lepiej aby twoi krewni rządzili twoim domem, niż krewni twojej żony . -Anonim


lepiej-aby-twoi-krewni-rządzili-twoim-domem-ż-krewni-twojej-żony
Domem Mokry Od Cytaty: Dom rodzin­ny jest zwyk­le miej­scem, gdzie wyłado­wuje się nag­ro­madzo­ne w ciągu dnia ura­zy. Jest miej­scem oczyszcze­nia, w którym można poz­wo­lić so­bie na więcej niż po­za domem. -Antoni Kępiński


Domem Mokry Od Cytaty: Naukę buduje się z faktów tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem. -Henri Poincare


naukę-buduje-ę-z-faktów-tak-jak-dom-buduje-ę-z-cegieł-ale-samo-nagromadzenie-faktów-nie-jest-jeszcze-nauką-podobnie-jak-kupa-cegieł-nie-jest
Domem Mokry Od Cytaty: Co­fasz się w przeszłość i znów jes­teś mały i bez­pie­czny, bez­pie­czny tak zu­pełnie, tak bez reszty, jak dziec­ko w obec­ności ta­ty. Wciąż masz go przed ocza­mi - stoi w ciem­nych drzwiach, cichy strażnik two­jego dzieciństwa - i śpisz snem is­to­ty naiw­nej, niewin­nej, niedoj­rzałej. A kiedy do­ras­tasz, do­ciera do ciebie, że bez­pie­czeństwo to było złudą, jeszcze jed­nym dziecięcym wyob­rażeniem, tak jak roz­miar two­jego podwórka za domem. -Harlan Coben