Dopóki Nie Cytaty

Dopóki Nie Cytaty: Nikt nie jest os­ta­tecznie mar­twy, dopóki nie us­po­koją się zmar­szczki, ja­kie wzbudził na po­wie­rzchni rzeczy­wis­tości - dopóki ze­gar przez niego nakręco­ny nie sta­nie, dopóki wi­no przez nią nas­ta­wione nie do­kończy fer­mentac­ji, dopóki plon, ja­ki za­siali, nie zos­ta­nie zeb­ra­ny. Czas trwa­nia czy­jegoś życia, twier­dzą tam, to tyl­ko jądro rzeczy­wis­te­go istnienia. -Terry Pratchett


Dopóki Nie Cytaty: Jest się wiernym, dopóki trwa miłość, a kochankiem, dopóki przedmiot miłości jest blisko. -Carlo Goldoni


jest-ę-wiernym-dopóki-trwa-miłość-a-kochankiem-dopóki-przedmiot-miłoś-jest-blisko
Dopóki Nie Cytaty: Dopóki istniał będzie świat, ludzie będą wyrządzali sobie na wzajem krzywdę. Dopóki ktoś nie przeciwstawi się im i jasno nie powie


dopóki-istniał-będzie-świat-ludzie-będą-wyrządzali-sobie-na-wzajem-krzywdę-dopóki-ktoś-nie-przeciwstawi-ę-im-i-jasno-nie-powie-dość-tak
Dopóki Nie Cytaty: Nie można ubiegać się o jakiekolwiek prawa ludzkie, dopóki nie jest się samemu w stanie przemówić do wrogów i dopomóc im; dopóki nie jest się pożytecznym dla innych ludzi. -Yehudi Menuhin


nie-można-ubiegać-ę-o-jakiekolwiek-prawa-ludzkie-dopóki-nie-jest-ę-samemu-w-stanie-przemówić-do-wrogów-i-dopomóc-im-dopóki-nie-jest-ę
Dopóki Nie Cytaty: Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu. -John S. Dunne


Dopóki Nie Cytaty: Gryź życie, dopóki nie nałoży ci kagańca. -Sławomir Wróblewski


Dopóki Nie Cytaty: Dopóki człowiek się śmieje nie przegrał. -Adrew Vachss


dopóki-człowiek-ę-śmieje-nie-przegrał
Dopóki Nie Cytaty: . . . niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. -Augustyn Św


niespokojne-jest-serce-nasze-dopóki-w-tobie-nie-spocznie
Dopóki Nie Cytaty: Nie wolno tracić nadziei, dopóki człowiek żyje z człowiekiem. -Karl Jaspers


nie-wolno-tracić-nadziei-dopóki-człowiek-żyje-z-człowiekiem
Dopóki Nie Cytaty: Ko­bieta nie starze­je się dopóty, dopóki jest pożądana. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)


Dopóki Nie Cytaty: Kobieta nie starzeje się dopóty, dopóki jest pożądana. -Gabriela Zapolska


kobieta-nie-starzeje-ę-dopóty-dopóki-jest-pożądana
Dopóki Nie Cytaty: Ko­piuj mis­trzów, dopóki sam nie zos­ta­niesz mistrzem. -Stefan Żeromski


ko­piuj-mis­trzów-dopóki-sam-nie zos­­niesz-mistrzem
Dopóki Nie Cytaty: Niezrównany jest wdzięk dzieci, dopóki nie nauczą się tańczyć! -Samuel Coleridge


niezrównany-jest-wdzięk-dzieci-dopóki-nie-nauczą-ę-ńczyć
Dopóki Nie Cytaty: Dopóki istnieć będą nędzarze i najemnicy, nie znikną pochlebcy i tchórze. -Savinien Cyrano De Bergerac


dopóki-istnieć-będą-nędzarze-i-najemnicy-nie-znikną-pochlebcy-i-tchórze
Dopóki Nie Cytaty: Człowiek z no­wymi po­mysłami jest wa­riatem, dopóki nie od­niesie sukcesu. -Mark Twain


człowiek-z no­wymi-po­mysłami-jest wa­riatem-dopóki-nie od­niesie-sukcesu
Dopóki Nie Cytaty: Nie możesz wygrać tak długo, dopóki chcesz wszystko stracić. -Kennedy Schultz


nie-możesz-wygrać-tak-długo-dopóki-chcesz-wszystko-stracić
Dopóki Nie Cytaty: Nies­po­koj­ne jest ser­ce nasze, dopóki w To­bie nie spocznie. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Dopóki Nie Cytaty: Dopóki się do dyscypliny seksualnej nie dojdzie - religijność jest frazesem. -Karol Ludwik Komiński


dopóki-ę-do-dyscypliny-seksualnej-nie-dojdzie-religijność-jest-frazesem