Dopóki Reżyser Nie Cytaty

Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny? -Erazm z Rotterdamu


całe-życie-ludzkie-czymże-jest-innym-jak-nie-jakąś-komedią-w-której-każdy-występuje-w-innej-masce-i-każdy-gra-swoją-rolę-dopóki-reżyser
Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny. -Erazm z Rotterdamu


całe-życie-ludzkie-czymże-jest-innym-jak-nie-jakąś-komedią-w-której-każdy-występuje-w-innej-masce-i-każdy-gra-swoją-rolę-dopóki-reżyser
Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Nikt nie jest os­ta­tecznie mar­twy, dopóki nie us­po­koją się zmar­szczki, ja­kie wzbudził na po­wie­rzchni rzeczy­wis­tości - dopóki ze­gar przez niego nakręco­ny nie sta­nie, dopóki wi­no przez nią nas­ta­wione nie do­kończy fer­mentac­ji, dopóki plon, ja­ki za­siali, nie zos­ta­nie zeb­ra­ny. Czas trwa­nia czy­jegoś życia, twier­dzą tam, to tyl­ko jądro rzeczy­wis­te­go istnienia. -Terry Pratchett


Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Jest się wiernym, dopóki trwa miłość, a kochankiem, dopóki przedmiot miłości jest blisko. -Carlo Goldoni


jest-ę-wiernym-dopóki-trwa-miłość-a-kochankiem-dopóki-przedmiot-miłoś-jest-blisko
Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Dopóki istniał będzie świat, ludzie będą wyrządzali sobie na wzajem krzywdę. Dopóki ktoś nie przeciwstawi się im i jasno nie powie


dopóki-istniał-będzie-świat-ludzie-będą-wyrządzali-sobie-na-wzajem-krzywdę-dopóki-ktoś-nie-przeciwstawi-ę-im-i-jasno-nie-powie-dość-tak
Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Nie można ubiegać się o jakiekolwiek prawa ludzkie, dopóki nie jest się samemu w stanie przemówić do wrogów i dopomóc im; dopóki nie jest się pożytecznym dla innych ludzi. -Yehudi Menuhin


nie-można-ubiegać-ę-o-jakiekolwiek-prawa-ludzkie-dopóki-nie-jest-ę-samemu-w-stanie-przemówić-do-wrogów-i-dopomóc-im-dopóki-nie-jest-ę
Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Bóg pat­rzy jak świat się toczy, ob­serwa­tor nie jest ak­to­rem. [ kiedy mówi­my


bóg-pat­rzy-jak świat ę-toczy-ob­serwa­tor-nie jest ak­to­rem- kiedy-mówi­myboże-bo wszys­tko ę-ja­koś-sta­nie-a on tyl­ko
Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu. -John S. Dunne


Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Ktoś po­wie­dział, że'' Człowiek jest ak­to­rem, na wiel­kiej scenie...'' Myślę tak sa­mo i mam wreszcie wytłumaczenie; Sce­narzys­ta pisze nam scenariusz. Reżyser ob­sta­wia nas w ja­kiejś roli... A kto na­pisał mój scenariusz?! I gdzie sce­narzys­ta spier*dolił!!!  -Niusza


Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Dopóki człowiek się śmieje nie przegrał. -Adrew Vachss


dopóki-człowiek-ę-śmieje-nie-przegrał
Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Gryź życie, dopóki nie nałoży ci kagańca. -Sławomir Wróblewski


Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Kobieta nie starzeje się dopóty, dopóki jest pożądana. -Gabriela Zapolska


kobieta-nie-starzeje-ę-dopóty-dopóki-jest-pożądana
Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Nie wolno tracić nadziei, dopóki człowiek żyje z człowiekiem. -Karl Jaspers


nie-wolno-tracić-nadziei-dopóki-człowiek-żyje-z-człowiekiem
Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Ko­bieta nie starze­je się dopóty, dopóki jest pożądana. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)


Dopóki Reżyser Nie Cytaty: . . . niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. -Augustyn Św


niespokojne-jest-serce-nasze-dopóki-w-tobie-nie-spocznie
Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Nie możesz wygrać tak długo, dopóki chcesz wszystko stracić. -Kennedy Schultz


nie-możesz-wygrać-tak-długo-dopóki-chcesz-wszystko-stracić
Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Niezrównany jest wdzięk dzieci, dopóki nie nauczą się tańczyć! -Samuel Coleridge


niezrównany-jest-wdzięk-dzieci-dopóki-nie-nauczą-ę-ńczyć
Dopóki Reżyser Nie Cytaty: Dopóki się do dyscypliny seksualnej nie dojdzie - religijność jest frazesem. -Karol Ludwik Komiński


dopóki-ę-do-dyscypliny-seksualnej-nie-dojdzie-religijność-jest-frazesem