Dopóki Cytaty

Dopóki Cytaty: Nikt nie jest os­ta­tecznie mar­twy, dopóki nie us­po­koją się zmar­szczki, ja­kie wzbudził na po­wie­rzchni rzeczy­wis­tości - dopóki ze­gar przez niego nakręco­ny nie sta­nie, dopóki wi­no przez nią nas­ta­wione nie do­kończy fer­mentac­ji, dopóki plon, ja­ki za­siali, nie zos­ta­nie zeb­ra­ny. Czas trwa­nia czy­jegoś życia, twier­dzą tam, to tyl­ko jądro rzeczy­wis­te­go istnienia. -Terry Pratchett


Dopóki Cytaty: Jest się wiernym, dopóki trwa miłość, a kochankiem, dopóki przedmiot miłości jest blisko. -Carlo Goldoni


jest-ę-wiernym-dopóki-trwa-miłość-a-kochankiem-dopóki-przedmiot-miłoś-jest-blisko
Dopóki Cytaty: Dopóki istniał będzie świat, ludzie będą wyrządzali sobie na wzajem krzywdę. Dopóki ktoś nie przeciwstawi się im i jasno nie powie


dopóki-istniał-będzie-świat-ludzie-będą-wyrządzali-sobie-na-wzajem-krzywdę-dopóki-ktoś-nie-przeciwstawi-ę-im-i-jasno-nie-powie-dość-tak
Dopóki Cytaty: Nie można ubiegać się o jakiekolwiek prawa ludzkie, dopóki nie jest się samemu w stanie przemówić do wrogów i dopomóc im; dopóki nie jest się pożytecznym dla innych ludzi. -Yehudi Menuhin


nie-można-ubiegać-ę-o-jakiekolwiek-prawa-ludzkie-dopóki-nie-jest-ę-samemu-w-stanie-przemówić-do-wrogów-i-dopomóc-im-dopóki-nie-jest-ę
Dopóki Cytaty: Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu. -John S. Dunne


Dopóki Cytaty: Przyszłość ma każdy dopóki żyje. -Katarzyna Grochola


Dopóki Cytaty: Dopóki dąży, błądzi człowiek. -Johann Wolfgang Goethe


Dopóki Cytaty: Dopóki walczysz - jesteś zwycięzcą. -Augustyn Św


dopóki-walczysz-jesteś-zwycięzcą
Dopóki Cytaty: Dopóki chory oddycha, jest nadzieja. -Anonim


dopóki-chory-oddycha-jest-nadzieja
Dopóki Cytaty: Dopóki czas macie, dobro czyńcie. -Paweł z Tarsu Św


Dopóki Cytaty: Nadzieję mamy zawsze, dopóki żyjemy. -Anonim


nadzieję-mamy-zawsze-dopóki-żyjemy
Dopóki Cytaty: Miłość bywa zaborcza, dopóki konto w banku. -Antoni Regulski


miłość-bywa-zaborcza-dopóki-konto-w-banku
Dopóki Cytaty: Gryź życie, dopóki nie nałoży ci kagańca. -Sławomir Wróblewski


Dopóki Cytaty: Żyjemy na tym świecie dotąd, dopóki kochamy. -Rabindranath Tagore


Żyjemy-na-tym-świecie-dotąd-dopóki-kochamy
Dopóki Cytaty: Dopóki wal­czysz, jes­teś zwycięzcą. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Dopóki Cytaty: Dopóki człowiek się śmieje nie przegrał. -Adrew Vachss


dopóki-człowiek-ę-śmieje-nie-przegrał
Dopóki Cytaty: Dopóki prag­niesz, tak długo będziesz cierpiał. -AnDree


dopóki-prag­niesz-tak-długo-będziesz-cierpiał
Dopóki Cytaty: Dopóki od­dycham, mam nadzieję. Dum spi­ro, spero. -Autor nieznany


dopóki-od­dycham-mam-nadzieję-dum-spi­ro-spero