Dopóki Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dopóki Cytaty: Nikt nie jest os­ta­tecznie mar­twy, dopóki nie us­po­koją się zmar­szczki, ja­kie wzbudził na po­wie­rzchni rzeczy­wis­tości - dopóki ze­gar przez niego nakręco­ny nie sta­nie, dopóki wi­no przez nią nas­ta­wione nie do­kończy fer­mentac­ji, dopóki plon, ja­ki za­siali, nie zos­ta­nie zeb­ra­ny. Czas trwa­nia czy­jegoś życia, twier­dzą tam, to tyl­ko jądro rzeczy­wis­te­go istnienia. -Terry Pratchett
Dopóki Cytaty: Jest się wiernym, dopóki trwa miłość, a kochankiem, dopóki przedmiot miłości jest blisko. -Carlo Goldoni
jest-ę-wiernym-dopóki-trwa-miłość-a-kochankiem-dopóki-przedmiot-miłoś-jest-blisko
Dopóki Cytaty: Dopóki istniał będzie świat, ludzie będą wyrządzali sobie na wzajem krzywdę. Dopóki ktoś nie przeciwstawi się im i jasno nie powie
dopóki-istniał-będzie-świat-ludzie-będą-wyrządzali-sobie-na-wzajem-krzywdę-dopóki-ktoś-nie-przeciwstawi-ę-im-i-jasno-nie-powie-dość-tak
Dopóki Cytaty: Nie można ubiegać się o jakiekolwiek prawa ludzkie, dopóki nie jest się samemu w stanie przemówić do wrogów i dopomóc im; dopóki nie jest się pożytecznym dla innych ludzi. -Yehudi Menuhin
nie-można-ubiegać-ę-o-jakiekolwiek-prawa-ludzkie-dopóki-nie-jest-ę-samemu-w-stanie-przemówić-do-wrogów-i-dopomóc-im-dopóki-nie-jest-ę
Dopóki Cytaty: Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu. -John S. Dunne
Dopóki Cytaty: Przyszłość ma każdy dopóki żyje. -Katarzyna Grochola
Dopóki Cytaty: Dopóki dąży, błądzi człowiek. -Johann Wolfgang Goethe
Dopóki Cytaty: Dopóki walczysz - jesteś zwycięzcą. -Augustyn Św
dopóki-walczysz-jesteś-zwycięzcą
Dopóki Cytaty: Dopóki chory oddycha, jest nadzieja. -Anonim
dopóki-chory-oddycha-jest-nadzieja
Dopóki Cytaty: Dopóki czas macie, dobro czyńcie. -Paweł z Tarsu Św
Dopóki Cytaty: Nadzieję mamy zawsze, dopóki żyjemy. -Anonim
nadzieję-mamy-zawsze-dopóki-żyjemy
Dopóki Cytaty: Miłość bywa zaborcza, dopóki konto w banku. -Antoni Regulski
miłość-bywa-zaborcza-dopóki-konto-w-banku
Dopóki Cytaty: Gryź życie, dopóki nie nałoży ci kagańca. -Sławomir Wróblewski
Dopóki Cytaty: Żyjemy na tym świecie dotąd, dopóki kochamy. -Rabindranath Tagore
Żyjemy-na-tym-świecie-dotąd-dopóki-kochamy
Dopóki Cytaty: Dopóki wal­czysz, jes­teś zwycięzcą. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Dopóki Cytaty: Dopóki człowiek się śmieje nie przegrał. -Adrew Vachss
dopóki-człowiek-ę-śmieje-nie-przegrał
Dopóki Cytaty: Dopóki prag­niesz, tak długo będziesz cierpiał. -AnDree
dopóki-prag­niesz-tak-długo-będziesz-cierpiał
Dopóki Cytaty: Dopóki od­dycham, mam nadzieję. Dum spi­ro, spero. -Autor nieznany
dopóki-od­dycham-mam-nadzieję-dum-spi­ro-spero
Dopóki Cytaty: Ko­bieta nie starze­je się dopóty, dopóki jest pożądana. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)
Dopóki Cytaty: . . . niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. -Augustyn Św
niespokojne-jest-serce-nasze-dopóki-w-tobie-nie-spocznie
Dopóki Cytaty: Kobieta nie starzeje się dopóty, dopóki jest pożądana. -Gabriela Zapolska
kobieta-nie-starzeje-ę-dopóty-dopóki-jest-pożądana
Dopóki Cytaty: Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny. -Albert Einstein
dopóki-na-świecie-będzie-istniał-człowiek-będą-też-wojny
Dopóki Cytaty: Prawem życia jest walka. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. -Augustyn z Hippony
prawem-życia-jest-walka-dopóki-walczysz-jesteś-zwycięzcą
Dopóki Cytaty: Nie wolno tracić nadziei, dopóki człowiek żyje z człowiekiem. -Karl Jaspers
nie-wolno-tracić-nadziei-dopóki-człowiek-żyje-z-człowiekiem
Dopóki Cytaty: Miłość jest ideal­na, dopóki jej zniena­widzisz... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
miłość-jest ideal­na-dopóki-jej-zniena­widzisz-~ mrs-vercetti 
Dopóki Cytaty: Nies­po­koj­ne jest ser­ce nasze, dopóki w To­bie nie spocznie. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Dopóki Cytaty: Nie możesz wygrać tak długo, dopóki chcesz wszystko stracić. -Kennedy Schultz
nie-możesz-wygrać-tak-długo-dopóki-chcesz-wszystko-stracić
Dopóki Cytaty: Dopóki się do dyscypliny seksualnej nie dojdzie - religijność jest frazesem. -Karol Ludwik Komiński
dopóki-ę-do-dyscypliny-seksualnej-nie-dojdzie-religijność-jest-frazesem
Dopóki Cytaty: Niezrównany jest wdzięk dzieci, dopóki nie nauczą się tańczyć! -Samuel Coleridge
niezrównany-jest-wdzięk-dzieci-dopóki-nie-nauczą-ę-ńczyć
Dopóki Cytaty: Dopóki istnieć będą nędzarze i najemnicy, nie znikną pochlebcy i tchórze. -Savinien Cyrano De Bergerac
dopóki-istnieć-będą-nędzarze-i-najemnicy-nie-znikną-pochlebcy-i-tchórze
Dopóki Cytaty: Człowiek z no­wymi po­mysłami jest wa­riatem, dopóki nie od­niesie sukcesu. -Mark Twain
człowiek-z no­wymi-po­mysłami-jest wa­riatem-dopóki-nie od­niesie-sukcesu
Dopóki Cytaty: Ko­piuj mis­trzów, dopóki sam nie zos­ta­niesz mistrzem. -Stefan Żeromski
ko­piuj-mis­trzów-dopóki-sam-nie zos­­niesz-mistrzem
Dopóki Cytaty: Początek życia jest tyl­ko raz , wysza­lej sie dopóki um­rzesz . -Woody Allen
początek-życia-jest tyl­ko-raz- wysza­lej-sie-dopóki-um­rzesz
Dopóki Cytaty: Dopóki zwycięstwo jednych w klęsce drugich, dopóty żadna klęska nie jest ostatnia. -Władysław Grzeszczyk
dopóki-zwycięstwo-jednych-w-klęsce-drugich-dopóty-żadna-klęska-nie-jest-ostatnia
Dopóki Cytaty: Człowiek może być biedny, ale dopóki ma cel i usiłuje go osiągnąć – jest piękny -Masutatsu Oyama
człowiek-może-być-biedny-ale-dopóki-cel-i-usiłuje-go-osiągnąć-jest-piękny