Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty

Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: Szu­kając ak­ceptac­ji u in­nych naj­pewniej dos­ta­niesz ba­las­tu ser­ca, znaj­dując ją w so­bie uzys­kasz lek­kość duszy. -Papużka


szu­kając-ak­ceptac­ji-u in­nych-naj­pewniej-­­niesz-ba­las­-ser­ca-znaj­dując-ją w so­bie-uzys­kasz-lek­kość-duszy
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: Gdy przy­gar­niesz bez­domne­go i na gra­nicy życia psa i zaopieku­jesz się nim, on ci się od­wdzięczy wier­nością. Gdy to sa­mo zro­bisz z człowiekiem w nag­ro­de dos­ta­niesz tyl­ko kwas. Mi­mo to war­to po­magać by świat choć trochę nab­rał za naszą sprawą barw. -Sierpien


Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: Naj­ważniej­sze to nau­czyć się czekać.... na słońce, na ra­dość, na miłe słowo, na miłość, przyjaźń... Wszys­tko co masz dos­tać- dos­ta­niesz. Nie w cza­sie kiedy Ty chcesz ale wte­dy kiedy jest Ci to pisane. -AgniM


Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: Tyl­ko tu­taj, na cy­tatach, dos­ta­niesz fiszkę za życiową tra­gedię ;)   -Starlight


tyl­ko-­taj-na cy­tatach-­­niesz-fiszkę-za życiową-tra­gedię- 
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: Gran­da w Pal­mo­wym Lesie W La Pal­ma Lo­ve Las po gandzi Poszedł w las palm pograndzić Od go­ryla dos­tał w ryło Więc szyb­ko się skończyło Huśta­nie małpy na bungee. -awatar


gran­da-w pal­mo­wym-lesie-w-la pal­-lo­ve-las-po gandzi-poszedł-w las-palm-pograndzić-od-go­ryla-­ł-w ryło-więc-szyb­ko ę
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: Hace tiempo conviví casi dos años con una mujer hasta descubrir que sus gustos eran exactamente como los míos: los dos estábamos locos por las chicas. -Groucho Marx


hace-tiempo-conviví-casi-años-con-una-mujer-hasta-descubrir-sus-gustos-eran-exactamente-como-los-míos-los-ábamos-locos-por-las-chicas
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: Co zro­bisz, gdy ktoś ci przys­ta­wi nóż do szyi, a ty aku­rat dos­ta­niesz czkawki?  -Woody Allen


co zro­bisz-gdy-ktoś- przys­­wi-nóż-do szyi-a ty aku­rat-­­niesz-czkawki 
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: En el jardín de la Iglesia se cultivan: Las rosas de los mártires, los lirios de las vírgenes, las yedras de los casados, las violetas de las viudas. -San Agustín


en-el-jardín-de-iglesia-se-cultivan-las-rosas-de-los-mártires-los-lirios-de-las-vírgenes-las-yedras-de-los-casados-las-violetas-de-las-viudas
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas. -Oscar Wilde


las-mujeres-han-sido-hechas-para-ser-amadas-no-para-ser-comprendidas
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: Ja­ka jest naj­gor­sza rzecz na świecie? Wpaść w oko kochli­wemu poecie! Bo dos­ta­niesz poematów ze 3 tony Że z nich książka wyj­dzie i jej 4 tomy  -corella10


ja­ka-jest naj­gor­sza-rzecz-na świecie-wpaść-w oko-kochli­wemu-poecie-bo-­­niesz-poematów-ze 3 tony-Że-z nich-książka-wyj­dzie
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: El sistema de educación pública es uno de los fundamentos de nuestra democracia. Después de todo, es donde los niños de América aprenden a ser ciudadanos responsables, y aprenden las habilidades necesarias para aprovechar las ventajas de nuestra sociedad -George W. Bush


Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: kiedyś tak bar­dzo chciałeś poz­nać me ser­ce ciało i duszę... ser­ce raz złamałeś, ciało dos­tałeś, a duszy... już nie chciałeś. -wesolutka214


kiedyś-tak-bar­dzo-chciałeś-poz­nać-me ser­-ciało-i duszę-ser­ raz-złamałeś-ciało-­łeś-a duszy-już nie chciałeś
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: Los comunistas deben ser los más perspicaces, los más dispuestos a sacrificarse, los más firmes y los más capaces de apreciar las situaciones sin ideas preconcebidas; tienen que apoyarse en la mayoría de las masas y conquistar su apoyo. -Mao Zedong


Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty:


gdy-upad­niesz-wstań-gdy-znów-upad­niesz-wstań-gdy-znów-upad­niesz-wstań-wsta­waj-dopóki-nie ut­rzy­masz-równo­wagi-~pa­weł
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: Derrocado el poder de los terratenientes, las asociaciones campesinas han pasado a ser los únicos órganos de Poder, y se ha hecho realidad la consigna de ¡Todo el Poder a las asociaciones campesinas! -Mao Zedong


derrocado-el-poder-de-los-terratenientes-las-asociaciones-campesinas-han-pasado-a-ser-los-únicos-órganos-de-poder-y-se-ha-hecho-realidad-consigna
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: Życie jest zmianą. Jeśli przes­ta­niesz się zmieniać, przes­ta­niesz żyć. -Rainer Haak


Życie-jest zmianą-jeśli przes­­niesz ę-zmieniać-przes­­niesz-żyć
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: El oro y las riquezas son las causas principales de las guerras. -Tácito


el-oro-y-las-riquezas-las-causas-principales-de-las-guerras
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Ser­ca Cytaty: Dźwięki miłości nutą przeszłości grane. Echo wspomnienia. Is­tnienie jakieś wyimaginowane. Dzwo­nu zawody. To teraźniejszość jaką być nie powinna. Życiowa lekcja. Po otrzęsinach ko­lej­ne kro­ki na przód. Tyl­ko ze sobą. Ro­zed­rga­na dłoń we mgle ma­luje szczęście. Ser­ca ciepłota. Zbłąka­ne ślepia wodzą w mat­ni zimnej. Szu­kaj a znaj­dziesz. Rychłe zderzenie pok­rewnych dusz spojenie. Ra­dos­ny uśmiech. Bańką mydlaną zmie­sza­ni w jedności. Niepew­ne chwi­le... nie raz z niej spad­niesz, nie dwa na­bijesz gu­za... a jed­nak do huśta­nia ciągła pokusa... 22:57; 04.04.13  -Papużka