Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty

Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: Szu­kając ak­ceptac­ji u in­nych naj­pewniej dos­ta­niesz ba­las­tu ser­ca, znaj­dując ją w so­bie uzys­kasz lek­kość duszy. -Papużka


szu­kając-ak­ceptac­ji-u in­nych-naj­pewniej-­­niesz-ba­las­-ser­ca-znaj­dując-ją w so­bie-uzys­kasz-lek­kość-duszy
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: Gdy przy­gar­niesz bez­domne­go i na gra­nicy życia psa i zaopieku­jesz się nim, on ci się od­wdzięczy wier­nością. Gdy to sa­mo zro­bisz z człowiekiem w nag­ro­de dos­ta­niesz tyl­ko kwas. Mi­mo to war­to po­magać by świat choć trochę nab­rał za naszą sprawą barw. -Sierpien


Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: Naj­ważniej­sze to nau­czyć się czekać.... na słońce, na ra­dość, na miłe słowo, na miłość, przyjaźń... Wszys­tko co masz dos­tać- dos­ta­niesz. Nie w cza­sie kiedy Ty chcesz ale wte­dy kiedy jest Ci to pisane. -AgniM


Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: Tyl­ko tu­taj, na cy­tatach, dos­ta­niesz fiszkę za życiową tra­gedię ;)   -Starlight


tyl­ko-­taj-na cy­tatach-­­niesz-fiszkę-za życiową-tra­gedię- 
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: Gran­da w Pal­mo­wym Lesie W La Pal­ma Lo­ve Las po gandzi Poszedł w las palm pograndzić Od go­ryla dos­tał w ryło Więc szyb­ko się skończyło Huśta­nie małpy na bungee. -awatar


gran­da-w pal­mo­wym-lesie-w-la pal­-lo­ve-las-po gandzi-poszedł-w las-palm-pograndzić-od-go­ryla-­ł-w ryło-więc-szyb­ko ę
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: Hace tiempo conviví casi dos años con una mujer hasta descubrir que sus gustos eran exactamente como los míos: los dos estábamos locos por las chicas. -Groucho Marx


hace-tiempo-conviví-casi-años-con-una-mujer-hasta-descubrir-sus-gustos-eran-exactamente-como-los-míos-los-ábamos-locos-por-las-chicas
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: Co zro­bisz, gdy ktoś ci przys­ta­wi nóż do szyi, a ty aku­rat dos­ta­niesz czkawki?  -Woody Allen


co zro­bisz-gdy-ktoś- przys­­wi-nóż-do szyi-a ty aku­rat-­­niesz-czkawki 
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: En el jardín de la Iglesia se cultivan: Las rosas de los mártires, los lirios de las vírgenes, las yedras de los casados, las violetas de las viudas. -San Agustín


en-el-jardín-de-iglesia-se-cultivan-las-rosas-de-los-mártires-los-lirios-de-las-vírgenes-las-yedras-de-los-casados-las-violetas-de-las-viudas
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: Ja­ka jest naj­gor­sza rzecz na świecie? Wpaść w oko kochli­wemu poecie! Bo dos­ta­niesz poematów ze 3 tony Że z nich książka wyj­dzie i jej 4 tomy  -corella10


ja­ka-jest naj­gor­sza-rzecz-na świecie-wpaść-w oko-kochli­wemu-poecie-bo-­­niesz-poematów-ze 3 tony-Że-z nich-książka-wyj­dzie
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty:


gdy-upad­niesz-wstań-gdy-znów-upad­niesz-wstań-gdy-znów-upad­niesz-wstań-wsta­waj-dopóki-nie ut­rzy­masz-równo­wagi-~pa­weł
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: Życie jest zmianą. Jeśli przes­ta­niesz się zmieniać, przes­ta­niesz żyć. -Rainer Haak


Życie-jest zmianą-jeśli przes­­niesz ę-zmieniać-przes­­niesz-żyć
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: El oro y las riquezas son las causas principales de las guerras. -Tácito


el-oro-y-las-riquezas-las-causas-principales-de-las-guerras
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: Las palabras son la moneda que corrientemente se acepta en lugar de las ideas, como las monedas se aceptan en función de los valores. -Francis Bacon


las-palabras-moneda-corrientemente-se-acepta-lugar-de-las-ideas-como-las-monedas-se-aceptan-función-de-los-valores
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: Concentrar las unidades del Ejército Rojo para golpear, en el momento oportuno, al enemigo que las enfrentara, y oponerse a la división de las fuerzas afin de evitar que fuesen derrotadas por partes. -Mao Zedong


concentrar-las-unidades-del-ejército-rojo-para-golpear-el-momento-oportuno-al-enemigo-las-enfrentara-y-oponerse-a-división-de-las-fuerzas-afin-de
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: Concibo que la mayor parte de las miserias de la humanidad han acontecido debido a las falsas estimaciones que se han hecho sobre el valor de las cosas. -Benjamin Franklin


concibo-mayor-parte-de-las-miserias-de-humanidad-han-acontecido-debido-a-las-falsas-estimaciones-se-han-hecho-sobre-el-valor-de-las-cosas
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: Prag­niesz wie­czne­go, uchwyć się doczes­ności, prag­niesz Bo­ga, trzy­maj się świata. Kto opuszcza ziemię, nie znaj­dzie Boga  -Dietrich Bonhoeffer


prag­niesz-wie­czne­go-uchwyć ę-doczes­noś-prag­niesz-bo­ga-trzy­maj ę-świata-kto opuszcza-ziemię-nie znaj­dzie-boga 
Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: En esencia, dice que la economía mundial está desintegrándose y que si las tendencias actuales continúan, el resultado será caos. Cerraduras dobles en las puertas, guardias armados y el temor de secuestros y asesinatos son las nuevas recompensas del logro -Willy Brandt


Dos­ta­niesz Ba­las­tu Cytaty: Nie bój się poez­ji, bo kiedyś i Ty Zos­ta­niesz słuchem dla jej głosu Gdy do­pad­nie Cię miłość poety Nie unik­niesz jej naj­silniej­sze­go ciosu... -corella10


nie-bój ę-poez­ji-bo kiedyś-i ty-zos­­niesz-słuchem-dla-jej-głosu-gdy-do­pad­nie-cię-miłość-poety-nie-unik­niesz-jej