Dostrzeganie Małych Cytaty

Dostrzeganie Małych Cytaty: Mnóstwa radości daje dostrzeganie małych rzeczy i prostych ludzi. -Phil Bosmans


mnóstwa-radoś-daje-dostrzeganie-łych-rzeczy-i-prostych-ludzi
Dostrzeganie Małych Cytaty: Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą. -Henryk Horosz


mężowie-dzielą ę-na-wyt­rzy­łych-mniej-wyt­rzy­łych-oraz-na tych-którzy ę-rozwodzą
Dostrzeganie Małych Cytaty: W miłości chodzi o dostrzeganie w ludziach dobra i jeśli potrafimy to zrobić i będziemy to robić nieustannie, to nasze szczęście jest gwarantowane. Im więcej odczuwamy miłości i dostrzegamy piękna, tym bardziej wzrastamy i tym bardziej istniejemy. -Andrew Matthews


Dostrzeganie Małych Cytaty: Mo­ja mała, smut­na wyob­raźnia. Rzu­ca się na mnie dokład­nie wte­dy, kiedy po­win­na poz­wo­lić mi być spo­kojną. Jak mały, pucha­ty ko­tek, dra­pie swy­mi słod­ki­mi pa­zur­ka­mi naj­bar­dziej czułe miej­sca, a ja nie mogę zab­ra­niać jej się ba­wić. To tyl­ko kil­ka małych ran, pow­tarzam w kółko. Małych, płyt­kich, nic niez­naczących. Za­goją się. Szyb­ko się zagoją. -Arisa


Dostrzeganie Małych Cytaty: Małych znać po koturnach. -Anonim


małych-znać-po-koturnach
Dostrzeganie Małych Cytaty: Wielcy łotrowie sądzą małych. -Anonim


wielcy-łotrowie-sądzą-łych
Dostrzeganie Małych Cytaty: dla małych jes­teśmy wielcy. -lolo13


dla-łych-jes­teśmy-wielcy
Dostrzeganie Małych Cytaty: Jakże nędzne są myśli ludzi małych. -Adolf Hitler


jakże-nędzne-są-myśli-ludzi-łych
Dostrzeganie Małych Cytaty: Wiel­ka świętość po­lega na wy­pełnianiu małych obowiązków. -Josemaría Escrivá de Balaguer


Dostrzeganie Małych Cytaty: Dobre maniery składają się z samych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson


Dostrzeganie Małych Cytaty: Dob­re ma­niery składają się z sa­mych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson


Dostrzeganie Małych Cytaty: Potrzeba nam dyktatorów do małych interesów, nie do wielkich. -Karol Irzykowski


potrzeba-nam-dyktatorów-do-łych-interesów-nie-do-wielkich
Dostrzeganie Małych Cytaty: Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell


na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
Dostrzeganie Małych Cytaty: To właśnie silni idą do diabła przez małych i głupich. -Marek Hłasko


to-właśnie-silni-idą-do-diabła-przez-łych-i-głupich
Dostrzeganie Małych Cytaty: Tylko w ludziach małych nie widzimy nic nadzwyczajnego. -Umberto Eco


tylko-w-ludziach-łych-nie-widzimy-nic-nadzwyczajnego
Dostrzeganie Małych Cytaty: Marzysz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych. -Renard Jules


marzysz-o-rzeczach-wielkich-to-przynajmniej-pozwoli-zrobić-kilka-łych
Dostrzeganie Małych Cytaty: Wielkie czasy mogą zmieścić pokaźną ilość małych ludzi. -Stanisław Jerzy Lec


wielkie-czasy-mogą-zmieść-pokaźną-ilość-łych-ludzi
Dostrzeganie Małych Cytaty: Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych. -Stanisław Jerzy Lec