Dotrwać Do Końca Cytaty

Dotrwać Do Końca Cytaty: Jeśli spędzisz za dużo czasu na rozgrzewkę - przegapisz wyścig. Jeśli nie poświęcisz w ogóle czasu na rozgrzewkę - możesz nie dotrwać do końca wyścigu.


jeśli-spędzisz-za-żo-czasu-na-rozgrzewkę-przegapisz-wyścig-jeśli-nie-poświęcisz-w-ogó-czasu-na-rozgrzewkę-możesz-nie-dotrwać-do
Dotrwać Do Końca Cytaty: Niczego nie można do końca przemyśleć, wszystko można do końca przetrwać. -Karol Irzykowski


niczego-nie-można-do-końca-przemyść-wszystko-można-do-końca-przetrwać
Dotrwać Do Końca Cytaty: We wszys­tkim jest prze­mija­nie i trze­ba go­nić, żeby do końca działo się, co da­je spełnienie. A nie uda­wać, że końca nie ma. -tkaczu32


we wszys­tkim-jest prze­mija­nie-i trze­ba-go­ć-żeby-do końca-działo-ę-co da­-spełnienie-a nie uda­wać-że końca-nie 
Dotrwać Do Końca Cytaty: Co początkiem jest miłości, To i do końca w niej gości. I tu­taj rodzi się pytanie, Cóż z miłością się stanie Gdy od łóżka się zaczyna, Ja­każ jej końca przyczyna?... -Irracja


co-początkiem-jest miłoś-to-i do końca-w niej-goś-i-­taj-rodzi ę-pytanie-cóż-z miłośą ę-stanie-gdy-od łóżka ę-zaczyna
Dotrwać Do Końca Cytaty: ludzie nie odróżniają pew­nych rzeczy kpią z te­go co poważne kłamią fa­tal­nie aż do sa­mego końca niekiedy wierzą w to co jest niep­rawda . mają zda­nia na te­maty, które nie do końca pot­ra­fią zrozumieć bądź udają ze mają w tym duże doświadczenie  -Intryga


Dotrwać Do Końca Cytaty: To początek końca. -Anonim


to-początek-końca
Dotrwać Do Końca Cytaty: Shakespeare - bez końca. -Johann Wolfgang Goethe


Dotrwać Do Końca Cytaty: Noc,dzień wszys­tko się plącze jak na gałęzi nit­ki pajęcze, jak w og­rodzie krzak bluszczu op­la­ta miękkim powojem, jak ręce mo­je i Twoje. W uścis­ku,splo­cie,spoj­rze­niu i geście i ręce i us­ta i ciało w rytm ser­ca przyspiesza,opada by wznieść się w zachwycie i myśli się plączą i tchu braknie. Wszys­tko to dziw­ne i niezrozumiałe i od no­wa do końca, od końca do początku i już nie wiem na ja­kim zakątku, miej­scu,cza­sie to uniesienie, a może to wszystko... przez Two­je spojrzenie  -bongo


Dotrwać Do Końca Cytaty: Od jajka do jabłek, od początku do końca. -Horacy


od-jajka-do-jabłek-od-początku-do-końca
Dotrwać Do Końca Cytaty: Miłość końca mieć nie musi. -Adam Mickiewicz


Dotrwać Do Końca Cytaty: Nie ma właściwie końca dla wynalazków. -Edgar Allan Poe


Dotrwać Do Końca Cytaty: Skończo­ny uk­lad, (nie)oz­nacza końca ... -Cykam


skończo­ny-uk­lad-nieoz­nacza-końca
Dotrwać Do Końca Cytaty: Królestwu Jego nie będzie końca. -Anonim


królestwu-jego-nie-będzie-końca
Dotrwać Do Końca Cytaty: Innego końca świata nie będzie. -Czesław Miłosz


Dotrwać Do Końca Cytaty: świat z końca romansu współczesnych kochanków  -kitsh


świat-z końca-romansu-współczesnych-kochanków 
Dotrwać Do Końca Cytaty: Najtrudniej być posłusznym Bogu do końca. -Jan Twardowski


najtrudniej-być-posłusznym-bogu-do-końca
Dotrwać Do Końca Cytaty: Grzech ma tylko początek, nigdy końca. -Polivios Dimitrakopulos


Dotrwać Do Końca Cytaty: O miłości można mówić bez końca. -Zbigniew Herbert