Dowód Siły Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dowód Siły Cytaty: Oba­lać pra­wa us­ta­nawiając no­we - oto dowód siły. -Kung-Sun Jang
oba­ć-pra­wa-us­­nawiając-no­we- oto-dowód-ły
Dowód Siły Cytaty: Nałóg to dowód człowieczeństwa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Dowód Siły Cytaty: O cier­pieniu: Dowód na sku­teczność innych. -Marcin Kossek
o cier­pieniu-dowód-na sku­teczność-innych
Dowód Siły Cytaty: Kobieta to jedyny i niepodważalny dowód na istnienie Boga. -Michał Domin
kobieta-to-jedyny-i-niepodważalny-dowód-na-istnienie-boga
Dowód Siły Cytaty: Każdy może zostać papieżem, najlepszy dowód, że ja nim zostałem. -Jan XXIII
każdy-może-zostać-papieżem-najlepszy-dowód-że-ja-nim-zostałem
Dowód Siły Cytaty: Świadomość względności naszych osiągnięć i porażek to ostateczny dowód dojrzałości. -Paul Tillich
Świadomość-względnoś-naszych-osiągnięć-i-porażek-to-ostateczny-dowód-dojrzałoś
Dowód Siły Cytaty: Wiem, że zapomnisz lecz dla wspomnienia daję Ci dowód mego istnienia. -Anonim
wiem-że-zapomnisz-lecz-dla-wspomnienia-daję-ci-dowód-mego-istnienia
Dowód Siły Cytaty: Nie bierz uwielbienia swojego psa za ostateczny dowód na to, że jesteś super. -Ann Landers
nie-bierz-uwielbienia-swojego-psa-za-ostateczny-dowód-na-to-że-jesteś-super
Dowód Siły Cytaty: Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość. -Marcel Proust
sztuka-przynosi-nam-dowód-że-istnieje-coś-innego-ż-nicość
Dowód Siły Cytaty: Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, że masz poczucie humoru. -Molier
jeśli-potrafisz-śmiać-ę-z-siebie-to-najlepszy-dowód-że-masz-poczucie-humoru
Dowód Siły Cytaty: Silni widzą w Bogu dowód swojej mocy, słabi tarczę przed swoją słabością. -Anna Krzyżanowska
silni-widzą-w-bogu-dowód-swojej-mocy-słabi-tarczę-przed-swoją-słabośą
Dowód Siły Cytaty: Kobiety nigdy nie przekona rozumowanie. A nawet dowód; przekonuje ją uczucie, albo siła. -Aleksander Dumas Jr
kobiety-nigdy-nie-przekona-rozumowanie-a-nawet-dowód-przekonuje-ją-uczucie-albo-ła
Dowód Siły Cytaty: Już zbli­za sie ... do­gania mnie nie pot­ra­fię już biec....siły mi brak, opuści­li mnie odi­zolo­walam się... tak ... Nie mam siły by biec  -Dżemowa
już-zbli­za-sie-do­gania mnie-nie pot­ra­fię-już-biecły-mi brak-opuś­li-mnie-odi­zolo­walam-ę-tak -nie mam-ły
Dowód Siły Cytaty: Aby nas skłonić do ich przyjęcia głupie idee przytaczają jako dowód olbrzymią publiczność, która je wyznaje. -Mikołaj Gomez Davilla
aby-nas-skłonić-do-ich-przyjęcia-głupie-idee-przytaczają-jako-dowód-olbrzymią-publiczność-która-wyznaje
Dowód Siły Cytaty: Dowód na to że ko­mer­cja rządzi naszym światem: rek­la­ma ban­ku, weź pożyczkę :) za­raz po niej Kruk, spłata długów :)  -M.F
dowód-na to że ko­mer­cja-rządzi-naszym-światem-rek­­-ban­ku-weź-pożyczkę-za­raz-po niej-kruk-spłata-długów- 
Dowód Siły Cytaty: Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem:
rozmawiano-o-istnieniu-boga-powiedziałem-oto-dowód-w-dwóch-słowach-skoro-istnieje-skutek-istnieje-i-przyczyna
Dowód Siły Cytaty: Po­dej­mując próbę prze­wer­to­wania swo­jego wnętrza licz się z tym, że Twe ręce mogą zacząć drżeć przez co Twa mas­ka nie będzie już tak ideal­nie przy­legać do twarzy... A wte­dy w ser­cu zaczną pul­so­wać emoc­je, których ogar­nięcie nastąpi kosztem siły... Siły, która trzy­ma Cię w tej gonitwie... -patt_
Dowód Siły Cytaty: Dos­ko­nałość ja­ko cel, ja­ko wzór, ja­ko opar­cie w wal­ce życiowej, wzniosłość, ja­ko dowód bos­kiego pochodze­nia – oto całe chrześci­jaństwo w streszczeniu. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny
Dowód Siły Cytaty: - Na dowód mo­jej miłości możesz zab­rać mo­je ser­ce. - Ha­haha... Dob­re.Jak mam zab­rać coś co już daw­no nie istnieje?  -gieenka
 na dowód-mo­jej-miłoś-możesz-zab­rać-mo­-ser­- ha­haha-dob­rejak-mam-zab­rać-coś-co już-daw­no-nie istnieje 
Dowód Siły Cytaty: Jeśli ktoś uparcie obstaje przy swoim, nazywamy go uparciuchem. Jeśli sami trwamy przy czymś z żelazną konsekwencją - jest to dowód zdecydowania. -Vittorio De Sica
jeśli-ktoś-uparcie-obstaje-przy-swoim-nazywamy-go-uparciuchem-jeśli-sami-trwamy-przy-czymś-z-żelazną-konsekwencją-jest-to-dowód
Dowód Siły Cytaty: Każde ludzkie uczucie jest większe i sięga dalej niż wart przedmiot, który je wywołał. Moim zdaniem jest to dowód, że człowiek powołany jest do wyższego bytu. -Samuel Coleridge
każde-ludzkie-uczucie-jest-większe-i-ęga-dalej-ż-wart-przedmiot-który-wywołał-moim-zdaniem-jest-to-dowód-że-człowiek-powołany-jest-do
Dowód Siły Cytaty: To nie dowód, żeby nie wie­rzyć snom (...) One zaw­sze mają sens, nig­dy się nie mylą, to świat real­ny nie do­ras­ta do porządku snu. -Olga Tokarczuk
to nie dowód-żeby-nie wie­rzyć-snom-one-zaw­sze-mają-sens-nig­dy ę-nie mylą-to świat-real­ny-nie do­ras­-do porządku-snu
Dowód Siły Cytaty: Na pa­pie­rze wszys­tkie pla­ny są jed­na­kowo dob­re, jed­nak rzeczy­wis­tość dała dowód swej niepos­kro­mionej pas­ji, z jaką roz­wiewa pa­piery i drze pla­ny na strzępy. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
Dowód Siły Cytaty: ta­ni ar­gu­ment siły, to przekleństwo  -wdech
­-ar­gu­ment-ły-to przekleństwo 
Dowód Siły Cytaty: Straszne są słabostki siły. -Stanisław Jerzy Lec
Dowód Siły Cytaty: Ja­kie siły, ta­ki ideał. -Ludwig Andreas Feuerbach
Dowód Siły Cytaty: Lenistwo przerasta nasze siły. -Józef Bułatowicz
Dowód Siły Cytaty: Jakie siły, taki ideał. -Ludwig Andreas Feuerbach
Dowód Siły Cytaty: Miłość to ludzka forma boskiej siły. -William Blake
miłość-to-ludzka-forma-boskiej-ły
Dowód Siły Cytaty: Kochać to znaczy wyrzec się siły. -Milan Kundera
Dowód Siły Cytaty: Nie ma większej siły nad myśl. -Stanisław
Dowód Siły Cytaty: Gdy­by człowiek mógł we śnie przejść przez raj i dos­tałby kwiat na dowód, że je­go dusza rzeczy­wiście tam była, i gdy­by, prze­budziw­szy się, dos­trzegł kwiat w swej dłoni - ach, co wtedy?  -Samuel Taylor Coleridge
Dowód Siły Cytaty: Pewien lekarz podał mi kiedyś jako dowód podniecającego działania spowodowanego gniewem to, że człowiek nadmiernie przemęczony wymyśla niekiedy urojone powody do obrazy i wpada w gniew w podświadomym zamiarze ponownego wzmocnienia się; od czasu kiedy usłyszałem tą uwagę, miałem nieraz sposobność stwierdzić jej słuszność. -Charles Darwin
Dowód Siły Cytaty: Trus­kawki w Milanówku, mar­twa na­tura-żywy dowód, że jeszcze wciąż is­tnieje powód, by pod­wie­czor­ki jeść... Trus­kawki w Milanówku, wyt­worne żar­ty od niechcenia, ach - pra­cowały pokolenia na formę tę i treść  -Wojciech Młynarski
Dowód Siły Cytaty: Nie ma siły większej niż prawdziwa miłość. -Seneka
nie-ły-większej-ż-prawdziwa-miłość