Dro­ga Cytaty

Dro­ga Cytaty: Ta­nie ko­biety często dro­go kosztują. -Mieczysław Michał Szargan


Dro­ga Cytaty: Zawziętość to dro­ga do suk­ce­su. ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


zawziętość-to dro­ga-do suk­­su-~ mrs-vercetti 
Dro­ga Cytaty: Ta­jem­na dro­ga wie­dzie do wnętrza. -Novalis


ta­jem­na-dro­ga-wie­dzie-do wnętrza
Dro­ga Cytaty: • 


  często-piękne-dro­gi-pro­wadzą-do­nikąd- 
Dro­ga Cytaty: Długa jest dro­ga wiodąca od ro­zumu do serca. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Dro­ga Cytaty: Nieraz bar­dzo kręta by­wa dro­ga… do Boga. -Bujak Bogusław


Dro­ga Cytaty: Dro­go sprze­daje świat pre­zen­ty rzekome. -Jean La Fontaine


dro­go-sprze­daje-świat-pre­zen­ty-rzekome
Dro­ga Cytaty: Dro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychających mężów. -Ignacy Paderewski


dro­ga-do suk­­su-jest pełna-ko­biet-po­pychających-mężów
Dro­ga Cytaty: dro­ga do lasu każdy ślad przydepnięty bu­tem z przyszłości  -Indygoo


dro­ga-do lasu-każdy-ślad-przydepnięty-bu­tem-z przyszłoś 
Dro­ga Cytaty: A jeśli ko­mu dro­ga ot­warta do nieba, Tym co służą Ojczyźnie. -Jan Kochanowski


a śli-ko­mu-dro­ga-ot­warta-do nieba-tym-co służą-ojczyźnie
Dro­ga Cytaty: Na­gość jest szatą człowieczeństwa. in­sp. niez­dro­we tren­dy XXI w. -filutka


na­gość-jest szatą-człowieczeństwa-in­sp-niez­dro­we tren­dy-xxi-w
Dro­ga Cytaty: Dro­ga ludzi wol­nych nig­dy się nie kończy. -Donald Tusk


dro­ga-ludzi-wol­nych-nig­dy ę-nie kończy
Dro­ga Cytaty: na pew­no się dro­ga ułoży to tyl­ko chwi­lowa słabość ..................................... -samothnick


Dro­ga Cytaty: Nasze dro­gi się roz­chodzą ... w tym sa­mym kierunku. -Indygoo


nasze-dro­gi ę-roz­chodzą-w-tym-­mym-kierunku
Dro­ga Cytaty: Dro­ga do bo­gac­twa pro­wadzi przez pracę i oszczędność. -Benjamin Franklin


dro­ga-do bo­gac­twa-pro­wadzi-przez-pracę-i oszczędność
Dro­ga Cytaty: Na­wet dro­gow­skaz pot­ra­fi wyp­ro­wadzić w pole. -Bogusław Wojnar


na­wet-dro­gow­skaz-pot­ra­fi-wyp­ro­wadzić-w pole
Dro­ga Cytaty: Naj­krótsza dro­ga do obłędu wie­dzie przez samotność. -Aleksander Minkowski


naj­krótsza-dro­ga-do obłę-wie­dzie-przez-samotność
Dro­ga Cytaty: Nie na­leży budzić w ni­kim niez­dro­wych nadziei. -Kornel Makuszyński


nie-na­ży-budzić-w ­kim-niez­dro­wych-nadziei