Dro­gi Po­myli Los Cytaty

Dro­gi Po­myli Los Cytaty: Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś... -Mitria


Dro­gi Po­myli Los Cytaty: A los veinte años un hombre es un pavo real; a los treinta, un león; a los cuarenta, un camelo; a los cincuenta, una serpiente; a los sesenta, un perro; a los setenta, un mono; a los ochenta, nada. -Baltasar Gracián


a-los-veinte-años-un-hombre-es-un-pavo-real-a-los-treinta-un-ón-a-los-cuarenta-un-camelo-a-los-cincuenta-una-serpiente-a-los-sesenta-un-perro-a-los
Dro­gi Po­myli Los Cytaty: Kto mniema, iż zdoła obejść się bez całego świata, myli się bardzo; ale kto mniema, że świat nie może obejść się bez niego, myli się jeszcze bardziej. -Anonim


kto-mniema-iż-zdoła-obejść-ę-bez-całego-świata-myli-ę-bardzo-ale-kto-mniema-że-świat-nie-może-obejść-ę-bez-niego-myli-ę-jeszcze
Dro­gi Po­myli Los Cytaty: Codzien­nie ta sa­ma rzeczy­wis­tosc .Wzno­simy sie i nag­le upa­damy ,pat­rzy­my na dlu­gom dro­ge bo­lu .Przechodzi­my ko­lej­ny raz ,nadzieja wy­pel­nia nasze ser­ca ,wiara w lep­sze jut­ro ,bieg­niemy wy­soko .Ku gwiaz­da ,szu­kajac lep­sze­go swiata .Swiata mi­los­ci i czu­los­ci .Chce jed­ne­go ,zaz­nac praw­dzi­wej mi­los­ci .Badz  -hope981d


Dro­gi Po­myli Los Cytaty: En los lugares donde predomina el poder de los campesinos, sólo los campesinos viejos siguen creyendo en los dioses; los jóvenes y los de mediana edad han perdido la fe. -Mao Zedong


en-los-lugares-donde-predomina-el-poder-de-los-campesinos-sólo-los-campesinos-viejos-siguen-creyendo-los-dioses-los-jóvenes-y-los-de-mediana-edad
Dro­gi Po­myli Los Cytaty: Porąba­ny los, Ku roz­paczy most, za­wodo­wo jak dro­gowy wa­lec wprost, Miażdży, niszczy mnie- Tatango!  -Wojciech Młynarski


porąba­ny-los-ku-roz­paczy-most-za­wodo­wo-jak dro­gowy-wa­lec-wprost-miażdży-niszczy-mnie-tatango 
Dro­gi Po­myli Los Cytaty: Bo mi nie po drodze gdy ICH dro­ga chodze a i za nos nie wodze bo to tez mi- Nie po drodze. Tyl­ko mo­ja droga Jest dro­ga do me­go celu. I bez­li­tos­na bes­tia z diab­la koszma­ru za­ciag­ne­la dzis jeszcze chlopca do baru. Gdzie Nirwana z grac­ja wi­ruja­cego na wiet­rze pior­ka Jes­li los doz­na per­fidnej ucie­sze umiaru W slo­dycz ciep­la od­mieni Rze­ke po­jedyn­czej dwu­pus­tki tyl­ko jego browaru. -GrzegorzWojak


Dro­gi Po­myli Los Cytaty: Nie ma in­nej dro­gi do świata, jak tyl­ko dro­ga współczucia. -Zbigniew Herbert


nie- in­nej-dro­gi-do świata-jak tyl­ko-dro­ga-współczucia
Dro­gi Po­myli Los Cytaty: La política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros. -Anónimo


la-política-es-el-arte-de-obtener-el-dinero-de-los-ricos-y-el-voto-de-los-pobres-con-el-pretexto-de-proteger-a-los-unos-de-los-otros
Dro­gi Po­myli Los Cytaty: Los padres son los huesos con los que los hijos afilan sus dientes. -Peter Alexander Ustinov


Dro­gi Po­myli Los Cytaty: Los periódicos en España se hacen, en primer lugar para que los lean los periodistas; luego los banqueros; más tarde, para que el poder tiemble y, por último e inexistente término, para que los hojee el público. -Antonio Fraguas Forges


Dro­gi Po­myli Los Cytaty: Kto kocha, nigdy się nie myli. -Honore de Balzac


Dro­gi Po­myli Los Cytaty: Szczęściarz - pesymista, który chronicznie się myli. -Wojciech Podleś


szczęściarz-pesymista-który-chronicznie-ę-myli
Dro­gi Po­myli Los Cytaty: Dro­ga przez majątek do władzy jest mniej nieu­czci­wa niż dro­ga przez władzę do majątku. -Tadeusz Kotarbiński


dro­ga-przez-majątek-do władzy-jest mniej-nieu­czci­wa-ż-dro­ga-przez-władzę-do majątku
Dro­gi Po­myli Los Cytaty: Żad­ne ma­py ani dro­gow­ska­zy nie po­mogą od­na­leźć dro­gi wędrow­co­wi, który nie ob­rał ce­lu podróży. -Alfa Centauri


Żad­ne-­py-ani-dro­gow­ska­zy-nie po­mogą-od­na­źć-dro­gi-wędrow­co­wi-który-nie ob­rał-­lu-podróży
Dro­gi Po­myli Los Cytaty: Kiedy zro­zumiecie, że dro­gie lo­ga, to nie dro­ga do Bo­ga i kiedy przes­ta­niecie prze­liczać jaką ma war­tość, to co noszę na nogach?  -szajbuss


kiedy-zro­zumiecie-że dro­gie-lo­ga-to nie dro­ga-do bo­ga-i kiedy-przes­­niecie-prze­liczać-jaką- war­tość-to co noszę
Dro­gi Po­myli Los Cytaty: Maestro, quisiera saber cómo viven los peces en el mar. Como los hombres en la tierra: los grandes se comen a los pequeños. -William Shakespeare


maestro-quisiera-saber-cómo-viven-los-peces-el-mar-como-los-hombres-tierra-los-grandes-se-comen-a-los-pequeños
Dro­gi Po­myli Los Cytaty: Nie tylko przy stole smaczne myli się z dobrym. -Władysław Grzeszczyk