Drogą Każdy Błądzi Cytaty

Drogą Każdy Błądzi Cytaty: Swoją drogą każdy błądzi.   -Papużka


swoją-drogą-każdy-błądzi- 
Drogą Każdy Błądzi Cytaty: Każdy sądzi, wielu błądzi. -Bujak Bogusław


Drogą Każdy Błądzi Cytaty: Gdy błądzi pas­terz, błądzi za nim trzoda. -Talmud


gdy-błądzi-­terz-błądzi-za nim-trzoda
Drogą Każdy Błądzi Cytaty: W labiryncie życia nie ustawiono drogowskazów. Każdy błądzi, kręci się, a później szuka właściwego wyjścia. -Elżbieta Grabosz


w-labiryncie-życia-nie-ustawiono-drogowskazów-każdy-błądzi-krę-ę-a-później-szuka-właściwego-wyjścia
Drogą Każdy Błądzi Cytaty: Istnieje tylko jedna droga do innych ludzi - droga serca. -Phil Bosmans


istnieje-tylko-jedna-droga-do-innych-ludzi-droga-serca
Drogą Każdy Błądzi Cytaty: Nie zawsze droga prawna jest drogą prawą. -Karol Juliusz Weber


Drogą Każdy Błądzi Cytaty: Chciałbym, ażeby każdy z wielkim staraniem wybrał własną drogę i szedł naprzód właśnie nią, zamiast drogą ojca, matki czy sąsiada. -Henry David Thoreau


chciałbym-ażeby-każdy-z-wielkim-staraniem-wybrał-własną-drogę-i-szedł-naprzód-właśnie-ą-zamiast-drogą-ojca-matki-czy-sąsiada
Drogą Każdy Błądzi Cytaty: Droga w górę jest drogą w dół. -Heraklit z Efezu


Drogą Każdy Błądzi Cytaty: By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma. -Thomas Stearns Eliot


Drogą Każdy Błądzi Cytaty: Doprawdy, najpewniejszą drogą do Piekła jest droga stopniowa - łagodna, miękko usłana, bez nagłych zakrętów, bez kamieni milowych, bez drogowskazów. -Clive Staples Lewis


doprawdy-najpewniejszą-drogą-do-piekła-jest-droga-stopniowa-łagodna-miękko-usłana-bez-nagłych-zakrętów-bez-kamieni-milowych-bez
Drogą Każdy Błądzi Cytaty: Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych. -Walt Whitman


każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
Drogą Każdy Błądzi Cytaty: Dopóki dąży, błądzi człowiek. -Johann Wolfgang Goethe


Drogą Każdy Błądzi Cytaty: Błądzi człowiek, póki dąży. -Johann Wolfgang Goethe


Drogą Każdy Błądzi Cytaty: In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel


in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
Drogą Każdy Błądzi Cytaty: Kto mało myśli - błądzi wiele. -Leonardo da Vinci


Drogą Każdy Błądzi Cytaty: Kto mało myśli, błądzi wiele. -Leonardo da Vinci


Drogą Każdy Błądzi Cytaty: Jeżeli nie potrafisz dojść prostą drogą do tego, by nie być pospolitym, to krzywą drogą na pewno do tego nie dojdziesz. -Karol Dickens


jeżeli-nie-potrafisz-dojść-prostą-drogą-do-tego-by-nie-być-pospolitym-to-krzywą-drogą-na-pewno-do-tego-nie-dojdziesz
Drogą Każdy Błądzi Cytaty: Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel


indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą