Drogę I nie poszu­kuj Cytaty

Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Bądź dla siebie la­tar­nią, która oświet­la twą drogę i nie poszu­kuj światła po­za sobą. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)


bądź-dla-siebie-­tar­ą-która-oświet­-twą-drogę-i nie poszu­kuj-światła-po­za-sobą
Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Nie szy­kuj pożeg­na­nia bo nie wy­jeżdżam na zaw­sze, le­piej naszy­kuj po­wita­nie jak­byś cze­kał na mnie sto lat.... -AgniM


nie-szy­kuj-pożeg­na­nia-bo nie wy­żdżam-na zaw­sze-­piej-naszy­kuj-po­wita­nie-jak­byś-cze­kał-na mnie-sto-lat
Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę. -John Maxwell


lider-to-ktoś-kto-zna-drogę-idzie-drogą-i-pokazuje-drogę
Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Ty możesz wyb­rać drogę wiodącą do gwiazd, ja wolę drogę, która zap­ro­wadzi mnie do celu. -Nick Drake


ty możesz-wyb­rać-drogę-wiodącą-do gwiazd-ja wolę-drogę-która-zap­ro­wadzi-mnie-do celu
Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Miłość jest war­ta śmier­ci. Miłość jest war­ta życia. Mo­je poszu­kiwa­nie ciebie, two­je poszu­kiwa­nie mnie wyk­racza po­za życie i śmierć, w je­den długi zew dziczy. Nie wiem, czy to, co słyszę, jest od­po­wie­dzią czy echem. Być może nic nie słyszę. Nieważne.Wyp­ra­wa mu­si się odbyć. -Jeanette Winterson


Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Z god­nością ocze­kuj starości. -Sokrates


z god­nośą-ocze­kuj-staroś
Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Nie od dzi­siaj wiado­mo, że świat jest nies­pra­wied­li­wy. Niektórzy wy­bierają długą, krętą drogę pełną dziur i ka­mieni, a reszta idzie przez skróty... cza­sami na­wet uda­je im się do­piąć swe­go, a Ci co wyb­ra­li trudną drogę na długo leżą w dole... -Kaye


Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Nie oszu­kuj mnie. Nikt nie lu­bi błądzić w ciemnościach. -opuszczona


nie-oszu­kuj-mnie-nikt nie lu­bi-błądzić-w ciemnościach
Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Nie po­dej­mując działania nie ocze­kuj rozwiązania. -Ryder


nie-po­dej­mując-działania-nie ocze­kuj-rozwiązania
Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Nie bądź po­dej­rzli­wy - nie doszu­kuj się wszędzie sensu. -Wiesław Brudziński


nie-bądź-po­dej­rzli­wy- nie doszu­kuj ę-wszędzie-sensu
Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: zas­ma­kuj życia czy­niąc wciąż dob­ro innym wyg­ry­wasz Niebo... -Natuuś


zas­­kuj-życia-czy­ąc-wciąż-dob­ro-innym-wyg­ry­wasz-niebo
Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Udaję się na poszu­kiwa­nie Wiel­kiego Być Może. -François Rabelais


udaję ę-na poszu­kiwa­nie-wiel­kiego-być-może
Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Chcę być Twoją kin­der nies­podzianką więc sma­kuj mnie do woli... The­bes­tka­siaa 10.02.2016  -Thebestkasiaa


chcę-być-twoją-kin­der-nies­podzianką-więc-sma­kuj-mnie-do woli-the­bes­tka­siaa-10022016 
Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Więc mówię wszys­tkim: cóż ro­bić, pub­li­kuj­cie swe ma­nus­kryp­ty, zaw­sze wam ja­koś ulży. -Emil Cioran


więc-mówię-wszys­tkim-cóż-ro­bić-pub­li­kuj­cie-swe-­nus­kryp­ty-zaw­sze-wam-ja­koś-ulży
Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Miłość nie przyj­dzie wprost. Na­leży ją poszu­kać.. Ale mu­si być rzeczywista. -AnDree


miłość-nie przyj­dzie-wprost-na­ży-ją poszu­kać-ale-mu­-być-rzeczywista
Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Poszu­kujesz lep­sze­go jut­ra, a nie pot­ra­fisz dob­rze zad­bać o dziś. -szajbuss


poszu­kujesz-lep­sze­go-jut­ra-a nie pot­ra­fisz-dob­rze-zad­bać-o dziś
Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Mądry człowiek poszu­kuje po­mocy pomagając. -Terry Goodkind


mądry-człowiek-poszu­kuje-po­mocy-pomagając
Drogę I nie poszu­kuj Cytaty: Praw­dy poszu­kują tyl­ko bez­nadziej­ni optymiści. -M » Graham Masterton » Dziecko ciemności