Drogę Cytaty

Drogę Cytaty: To ty wy­bierasz swo­ja drogę, tworzysz sce­nariusz swe­go życia. -stokrotka123


to ty wy­bierasz-swo­ja-drogę-tworzysz-sce­nariusz-swe­go-życia
Drogę Cytaty: Czasem lepiej zbłądzić, niż zbyt nachalnie pytać o drogę. -Aldous Huxley


czasem-lepiej-zbłądzić-ż-zbyt-nachalnie-pytać-o-drogę
Drogę Cytaty: Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki żyje -Henryk Sienkiewicz


człowiek-zawsze-może-wstąpić-na-lepszą-drogę-póki-żyje
Drogę Cytaty: Nie­rzad­ko drogę do szczęścia wyb­ru­kowa­no ludzkim cierpieniem. -Papużka


nie­rzad­ko-drogę-do szczęścia-wyb­ru­kowa­no-ludzkim-cierpieniem
Drogę Cytaty: Pagórki ciała ko­biece­go zasłoniły nie jed­ne­mu drogę na szczyty. -Aleksander Kumor


pagórki-ciała-ko­biece­go-zasłoniły-nie jed­ne­mu-drogę-na szczyty
Drogę Cytaty: Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę - póki żyje. -Henryk Sienkiewicz


człowiek-zawsze-może-wstąpić-na-lepszą-drogę-póki-żyje
Drogę Cytaty: Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki. -Anonim


serce-człowieka-obmyś-drogę-lecz-pan-utwierdza-kroki
Drogę Cytaty: Odnajdziesz swoją drogę, jeśli nie będziesz wpatrywał się za siebie. -Michel Quoist


odnajdziesz-swoją-drogę-śli-nie-będziesz-wpatrywał-ę-za-siebie
Drogę Cytaty: Doświadczenie uczy nas, że dzięki długiemu błądzeniu odkrywamy krótszą drogę. -Thomas Hardy


doświadczenie-uczy-nas-że-dzięki-długiemu-błądzeniu-odkrywamy-krótszą-drogę
Drogę Cytaty: Zawsze obieraj drogę najkrótszą, albowiem krótka droga jest naturalna. -Marek Aureliusz


zawsze-obieraj-drogę-najkrótszą-albowiem-krótka-droga-jest-naturalna
Drogę Cytaty: mag­nes wybiera naj­krótszą drogę spotkań bu­zuje chemia  -Cykam


mag­nes-wybiera-naj­krótszą-drogę-spotkań-bu­zuje-chemia 
Drogę Cytaty: Miłość pot­ra­fi zna­leźć drogę tam, gdzie nie ma na­wet ścieżki. -Eurypides


miłość-pot­ra­fi-zna­źć-drogę-tam-gdzie-nie  na­wet-ścieżki
Drogę Cytaty: Cza­sem le­piej zbłądzić, niż zbyt nachal­nie py­tać o drogę. -Leonard Drzewiecki


cza­sem-­piej-zbłądzić-ż-zbyt-nachal­nie-py­ć-o drogę
Drogę Cytaty: Człowiek zaw­sze może wstąpić na lep­szą drogę - póki żyje. -Henryk Sienkiewicz


człowiek-zaw­sze-może-wstąpić-na lep­szą-drogę- póki-żyje
Drogę Cytaty: Wieje nam drogę Woła nas przes­trze­ni zew Wiatr Ma­tys­ki pieśń  -fyrfle


wieje-nam-drogę-woła-nas-przes­trze­-zew-wiatr-ma­tys­ki-pieśń 
Drogę Cytaty: Miłość nie umiera: zawsze znajdzie jakąś drogę, aby wymknąć się śmierci. -Gertrud von Le Fort


miłość-nie-umiera-zawsze-znajdzie-jakąś-drogę-aby-wymknąć-ę-śmierci
Drogę Cytaty: Mądry ustępuje głupiemu. Smutna to prawda; toruje ona głupocie drogę do opanowania świata. -Marie Von Ebner - Eschenbach


mądry-ustępuje-głupiemu-smutna-to-prawda-toruje-ona-głupocie-drogę-do-opanowania-świata
Drogę Cytaty: Krzyż nie jest celem samym w sobie: wznosi się wzwyż i wskazuje drogę. -Edyta Stein


krzyż-nie-jest-celem-samym-w-sobie-wznosi-ę-wzwyż-i-wskazuje-drogę