Drogi Przyjacielu Cytaty

Drogi Przyjacielu Cytaty: Miłość, na oko łagodna, w istocie bywa jak pantera głodna! I chociaż ślepa, drogi przyjacielu, najkrótszą drogą podąża do celu. -William Shakespeare


miłość-na-oko-łagodna-w-istocie-bywa-jak-pantera-głodna-i-chociaż-ślepa-drogi-przyjacielu-najkrótszą-drogą-podąża-do-celu
Drogi Przyjacielu Cytaty: Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda. -Arystoteles


drogi-mi-platon-drogi-sokrates-ale-jeszcze-droższa-prawda
Drogi Przyjacielu Cytaty: Nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­sem jak pijana myśli so­bie Boże Drogi po­gubiłam wszys­tkie drogi  -artur37artur


nie­szczęśli­wie-zakochana-chodzi-cza­sem-jak pijana-myśli-so­bie-boże-drogi-po­gubiłam-wszys­tkie-drogi 
Drogi Przyjacielu Cytaty: W moim przyjacielu odnajduję moje drugie ja. -Isabel Norton


w-moim-przyjacielu-odnajduję-moje-drugie-ja
Drogi Przyjacielu Cytaty: Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić. -Aldona Różanek


z-każdej-dobrej-drogi-można-zbłądzić-z-każdej-złej-drogi-można-zawróć
Drogi Przyjacielu Cytaty: Przyjacielu, żeby cię rozweselić, opowiem ci moje nowe zmartwienie. Szablony zawsze zwyciężają. -Karol Irzykowski


przyjacielu-żeby-ę-rozweselić-opowiem-moje-nowe-zmartwienie-szablony-zawsze-zwyciężają
Drogi Przyjacielu Cytaty: Na twoje zdrowie, stary przyjacielu, obyś żył tysiąc lat - a ja przy tobie, by móc te lata policzyć. -Robert Smith


na-twoje-zdrowie-stary-przyjacielu-obyś-żył-tysiąc-lat-a-ja-przy-tobie-by-móc-te-lata-policzyć
Drogi Przyjacielu Cytaty: Gdy mówię


gdy-mówię-kocham-dziw­nie-na mnie-pat­rzysz-przyjacielu-gdy-mówię-lu­bię-wy­daje-mi ę-że ocze­kujesz-więcej
Drogi Przyjacielu Cytaty: Mówię panu, kochany przyjacielu, niemiło się przekonać, że człowiek nie może urzeczywistnić swojego marzenia, bo sił za mało ma albo za mało zdolności. A przez cały czas jest się takim udanym facetem! -Joseph Conrad


Drogi Przyjacielu Cytaty: Ustąp z drogi stadu. -Pittakos


Drogi Przyjacielu Cytaty: Drogi prowadzą zawsze do ludzi. -Antoine De Saint - Exupery


Drogi Przyjacielu Cytaty: Troski to połowa drogi do starości. -Ali Ibn Abi Talib


Drogi Przyjacielu Cytaty: Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne. -Eliza Orzeszkowa


ku-celom-pożądanym-wiodą-drogi-trudne
Drogi Przyjacielu Cytaty: W mroku wszystkie drogi prowadzą w przepaść. -Iason Evangelu


w-mroku-wszystkie-drogi-prowadzą-w-przepaść
Drogi Przyjacielu Cytaty: Wychodząc naprzeciw, nie tarasuj drogi. -Urszula Zybura


wychodząc-naprzeciw-nie-tarasuj-drogi
Drogi Przyjacielu Cytaty: Przyjacielu! Jeśli w odpowiedzi na twoje pytanie kobieta odpowiada - nie wierz jej, jeśli jednak milczy - nie wierz jej tym bardziej. -Kornel Makuszyński


przyjacielu-jeśli-w-odpowiedzi-na-twoje-pytanie-kobieta-odpowiada-nie-wierz-jej-śli-jednak-milczy-nie-wierz-jej-tym-bardziej
Drogi Przyjacielu Cytaty: Zat­rzy­małeś się w moim życiu na pe­wien czas, przys­tanąłeś, go­towy mnie poz­nać. Po­mogłeś mi do­cenić świat, do­cenić życie. Te­raz od tak za­milkłeś, zer­wałeś kontakt... Przep­raszam za błędy i dziękuję za Twoją obec­ność, przyjacielu... -Klaryska98


Drogi Przyjacielu Cytaty: Nie ma drogi do szczęścia. Szczęście jest drogą -Thich Nhat Hanh


nie-drogi-do-szczęścia-szczęście-jest-drogą