Dru­giego Cytaty

Dru­giego Cytaty: Lek­cja dla jed­ne­go człowieka to dla dru­giego his­to­ria, ale często his­to­ria jed­ne­go człowieka dla dru­giego może oka­zać się lekcją. -Cecelia Ahern


lek­cja-dla-jed­ne­go-człowieka-to dla-dru­giego-his­to­ria-ale-często-his­to­ria-jed­ne­go-człowieka-dla-dru­giego-może-oka­zać ę
Dru­giego Cytaty: Łat­wo jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki on jest. Trud­no jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki nie jest. Widzieć w nim to wszys­tko, czym mógłby być, ale jeszcze nie potrafi. -Isabel Abedi


Dru­giego Cytaty: Jeśli sam nie wniosę miłośći, ra­dości, ciepła i roz­koszy, to nie da mi ich dru­gi, a całym ser­cem pełnym szczęśli­wości nie uszczęśli­wię dru­giego, który stoi prze­de mną zim­ny i bezsilny. -Johann Wolfgang Goethe


Dru­giego Cytaty: Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. -Jan Twardowski


kochać-dru­giego-człowieka-oz­nacza-wielką-pracę-nad-sobą
Dru­giego Cytaty:


je­den-dru­giego-brze­miona-noście-no­simy-na ple­cach-trzeciego
Dru­giego Cytaty: Ko­biety nadzwyczaj piękne już mniej zadzi­wiają dru­giego dnia. -Stendhal (Henri Beyle)


ko­biety-nadzwyczaj-piękne-już-mniej-zadzi­wiają-dru­giego-dnia
Dru­giego Cytaty: Rzekł przejęty wi­sielec do dru­giego wisielca; - no po­pat­rz, ja­ki des­pe­rat był z te­go topielca... -R.A.K


rzekł-przejęty-wi­sielec-do dru­giego-wisielca-no po­pat­rz-ja­ki-­pe­rat-był-z te­go-topielca
Dru­giego Cytaty: Po­wieść jest wy­mysłem ludzkiej iluz­ji, że możemy zro­zumieć dru­giego człowieka. -Milan Kundera


po­wieść-jest wy­mysłem-ludzkiej-iluz­ji-że możemy-zro­zumieć-dru­giego-człowieka
Dru­giego Cytaty: Człowiek za­pada chwilą w pa­mięci dru­giego człowieka, jak ka­mień rzu­cony w wodę. -Agnieszka Lisak


człowiek-za­pada-chwilą-w pa­mię-dru­giego-człowieka-jak ka­mień-rzu­cony-w wodę
Dru­giego Cytaty: Człowiek prze­de wszys­tkim stworzo­ny zos­tał po to, aby przy­tulać dru­giego człowieka. -fyrfle


człowiek-prze­de-wszys­tkim-stworzo­ny-zos­ł-po to-aby przy­tulać-dru­giego-człowieka
Dru­giego Cytaty: Bo­hate­rem sta­jesz się przy­pad­kiem w wal­ce o dob­ro i dru­giego człowieka. -Ryder


bo­hate­rem-sta­jesz ę-przy­pad­kiem-w wal­-o dob­ro-i dru­giego-człowieka
Dru­giego Cytaty: co­raz częściej tros­ka o dru­giego człowieka jest je­dynie zas­po­koje­niem włas­ne­go sumienia. -thrillofit


co­raz-częściej-tros­ka-o dru­giego-człowieka-jest-­dynie-zas­po­koje­niem-włas­ne­go-sumienia
Dru­giego Cytaty: Miłość- pod wiatr szła Z dru­giego końca świata Cu­dow­ne lata Krys­ty­na A.Sz. 28.05.2016r. ____5/7/5____   -krysta


miłość-pod-wiatr-szła-z-dru­giego-końca-świata-cu­dow­ne-lata-krys­ty­na-asz-28052016r-575- 
Dru­giego Cytaty: Jest na świecie je­den zawód, jed­no je­dyne po­wołanie – być dob­rym dla dru­giego człowieka. -Maria Dąbrowska


jest-na świecie-­den-zawód-jed­no-­dyne-po­wołanie-być-dob­rym-dla-dru­giego-człowieka
Dru­giego Cytaty: Mu­zyka jest jak morze - widzisz brzeg, na którym stoisz, lecz dru­giego doj­rzeć nie podobna. -Henryk Sienkiewicz


mu­zyka-jest jak morze- widzisz-brzeg-na którym stoisz-lecz-dru­giego-doj­rzeć-nie podobna
Dru­giego Cytaty: Mu­zyka jest jak morze – widzisz brzeg, na którym stoisz, lecz dru­giego doj­rzeć nie podobna. -Henryk Sienkiewicz


mu­zyka-jest jak morze- widzisz-brzeg-na którym stoisz-lecz-dru­giego-doj­rzeć-nie podobna
Dru­giego Cytaty: Sko­ro uśmiech wy­woływa­ny u dru­giego człowieka uz­dra­wia, to ja będę żyła wie­cznie do kwad­ra­tu i tyl­ko dzięki Tobie. -sprawdzsam


sko­ro-uśmiech-wy­woływa­ny-u dru­giego-człowieka-uz­dra­wia-to ja będę-żyła-wie­cznie-do kwad­ra­-i tyl­ko-dzięki-tobie
Dru­giego Cytaty: Każde­mu zdarza się de­cydo­wać o lo­sie dru­giego człowieka. -Antoni Kępiński


każde­mu-zdarza ę-de­cydo­wać-o lo­sie-dru­giego-człowieka