Drugiego Człowieka Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Drugiego Człowieka Cytaty: Słuchanie jest jak pieszczota - to przyjęcie dotyku kogoś drugiego. -Xavier Perrin
słuchanie-jest-jak-pieszczota-to-przyjęcie-dotyku-kogoś-drugiego
Drugiego Człowieka Cytaty: To zawsze wielki cud, gdy jedno serce szuka drugiego. -Ernst Wiechert
to-zawsze-wielki-cud-gdy-jedno-serce-szuka-drugiego
Drugiego Człowieka Cytaty: Każdemu zostało powierzone zadanie czuwania nad samotnością drugiego. -Anonim
każdemu-zostało-powierzone-zadanie-czuwania-nad-samotnośą-drugiego
Drugiego Człowieka Cytaty: Dobrze jest oprzeć się o drugiego, bo nikt nie dźwiga życia sam. -Friedrich Holderlin
dobrze-jest-oprzeć-ę-o-drugiego-bo-nikt-nie-dźwiga-życia-sam
Drugiego Człowieka Cytaty: W Polsce jeśli pierwszy drugiego chwali, to najczęściej po to, aby się trzeci wściekał. -Maryla Wolska
w-polsce-śli-pierwszy-drugiego-chwali-to-najczęściej-po-to-aby-ę-trzeci-wściekał
Drugiego Człowieka Cytaty: Życie jest w końcu niczym innym, jak robieniem jednego zamiast drugiego. -Anonim
Życie-jest-w-końcu-niczym-innym-jak-robieniem-jednego-zamiast-drugiego
Drugiego Człowieka Cytaty: W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić. -Tadeusz Olszański
Drugiego Człowieka Cytaty: Pieniądze al­bo życie - złodziej zos­ta­wia nam wybór, żona żąda jed­ne­go i drugiego. -Samuel Butler
pieniądze-al­bo-życie- złodziej-zos­­wia-nam-wybór-żona-żąda-jed­ne­go-i drugiego
Drugiego Człowieka Cytaty: Pieniądze albo życie - złodziej zostawia nam wybór, żona żąda jednego i drugiego. -Samuel Butler
pieniądze-albo-życie-złodziej-zostawia-nam-wybór-żona-żąda-jednego-i-drugiego
Drugiego Człowieka Cytaty: Człowiek niesie w sobie zupełnie odmienny świat, niezrozumiały do końca dla kogoś drugiego. -Mikołaj Bierdiajew
człowiek-niesie-w-sobie-zupełnie-odmienny-świat-niezrozumiały-do-końca-dla-kogoś-drugiego
Drugiego Człowieka Cytaty: W gruncie rzeczy to, że drugiego zamkniesz w domu wariatów, nic nie mówi o twoim rozumie. -Fiodor Dostojewski
w-gruncie-rzeczy-to-że-drugiego-zamkniesz-w-domu-wariatów-nic-nie-mówi-o-twoim-rozumie
Drugiego Człowieka Cytaty: Życie towarzyskie byłoby urocze, gdyby jeden człowiek choć cokolwiek obchodził drugiego. -Chamfort
Życie-towarzyskie-byłoby-urocze-gdyby-jeden-człowiek-choć-cokolwiek-obchodził-drugiego
Drugiego Człowieka Cytaty: Gdy nadejdzie już zima dziewczę wspomni miłego i smutnymi oczyma zacznie szukać drugiego. -Anonim
gdy-nadejdzie-już-zima-dziewczę-wspomni-miłego-i-smutnymi-oczyma-zacznie-szukać-drugiego
Drugiego Człowieka Cytaty: Jeden człowiek tak mało różni się zazwyczaj od drugiego, że nie ma wcale powodów do zarozumiałości. -Montesquieu
jeden-człowiek-tak-ło-róż-ę-zazwyczaj-od-drugiego-że-nie-wcale-powodów-do-zarozumiałoś
Drugiego Człowieka Cytaty: Jeden człowiek tak mało różni się zazwyczaj pod drugiego, że nie ma wcale powodów do zarozumiałości. -Montesquieu
jeden-człowiek-tak-ło-róż-ę-zazwyczaj-pod-drugiego-że-nie-wcale-powodów-do-zarozumiałoś
Drugiego Człowieka Cytaty: Wszelki rozwój był dotąd niczym innym, jak upojnym zataczaniem się z jednego błędu do drugiego. -Henryk Ibsen
wszelki-rozwój-był-dotąd-niczym-innym-jak-upojnym-zataczaniem-ę-z-jednego-błę-do-drugiego
Drugiego Człowieka Cytaty: Oskarżasz kobietę, że przechodzi od jednego do drugiego; nie krytykuj jej, ona szuka tylko stałego mężczyzny. -Johann Wolfgang Goethe
oskarżasz-kobietę-że-przechodzi-od-jednego-do-drugiego-nie-krytykuj-jej-ona-szuka-tylko-stałego-mężczyzny
Drugiego Człowieka Cytaty: Kobiety wszystko psują. Wystarczy wpuścić je do naszego życia, aby się przekonać, że kobieta chce jednego, a my drugiego. -George Bernard Shaw
kobiety-wszystko-psują-wystarczy-wpuść-do-naszego-życia-aby-ę-przekonać-że-kobieta-chce-jednego-a-my-drugiego
Drugiego Człowieka Cytaty: Każde życie jest przeprawą przez rzekę, a człowiek dobija do drugiego brzegu lub tonie w czasie przeprawy. -John Galsworthy
każde-życie-jest-przeprawą-przez-rzekę-a-człowiek-dobija-do-drugiego-brzegu-lub-tonie-w-czasie-przeprawy
Drugiego Człowieka Cytaty: Jak pchły skaczą myśli z człowieka na człowieka. Ale nie każdego gryzą. -Stanisław Jerzy Lec
jak-pchły-skaczą-myśli-z-człowieka-na-człowieka-ale-nie-każdego-gryzą
Drugiego Człowieka Cytaty: Odrobina dobroci od człowieka do człowieka jest lepsza niż miłość do całej ludzkości. -Richard Dehmel
odrobina-dobroci-od-człowieka-do-człowieka-jest-lepsza-ż-miłość-do-całej-ludzkoś
Drugiego Człowieka Cytaty: Nie ma nowych kierunków, jest jeden: od człowieka do człowieka. -Stanisław Jerzy Lec
nie-nowych-kierunków-jest-jeden-od-człowieka-do-człowieka
Drugiego Człowieka Cytaty: Pamiętajcie! Rękę należy wyciągać do człowieka, a nie po człowieka. -Antoni Regulski
pamiętajcie-rękę-należy-wyciągać-do-człowieka-a-nie-po-człowieka
Drugiego Człowieka Cytaty: Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego. -Gottfried Wilhelm Leibniz
miłość-boga-do-człowieka-jest-całkowicie-bezinteresowna-bóg-kocha-człowieka-tylko-dla-niego-samego
Drugiego Człowieka Cytaty: Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem stosun­ku człowieka do człowieka -Jan Paweł II
tros­ka-o-dziec­ko-jest-pier­wszym-i-pod­sta­wowym-spraw­dzianem-stosun­ku-człowieka-do-człowieka
Drugiego Człowieka Cytaty: Budujcie mosty od człowieka do człowieka, oczywiście zwodzone. -Stanisław Jerzy Lec
budujcie-mosty-od-człowieka-do-człowieka-oczywiście-zwodzone
Drugiego Człowieka Cytaty: Zazdrość jest zawstydzeniem - zawstydzeniem po przeliczeniu się. Nasze życzenia ujawniliśmy, nie tego drugiego. -Rahel Varnhagen von Ense
zazdrość-jest-zawstydzeniem-zawstydzeniem-po-przeliczeniu-ę-nasze-życzenia-ujawniliśmy-nie-tego-drugiego
Drugiego Człowieka Cytaty: Jeśli musisz wybrać między czystością ciała a czystością duszy, pamiętaj że jedno nie wyklucza drugiego. -Winston Groom
jeśli-musisz-wybrać-między-czystośą-ciała-a-czystośą-duszy-pamiętaj-że-jedno-nie-wyklucza-drugiego
Drugiego Człowieka Cytaty: Podejmując ryzyko, pamiętaj o złotym środku między maksymą o
podejmując-ryzyko-pamiętaj-o-złotym-środku-między-maksymą-o-nastawianiu-drugiego-policzka-i-jak-dosyć-to-dosyć
Drugiego Człowieka Cytaty: Ofiary można ponosić dla idei, ale nigdy jeden człowiek dla drugiego. To się mści. -Nadzieja Drucka
ofiary-można-ponosić-dla-idei-ale-nigdy-jeden-człowiek-dla-drugiego-to-ę-mś
Drugiego Człowieka Cytaty: Ten zaś, co ni dla siebie mądry, ni drugiego przestróg nie słucha, nie jest zdatny do niczego. -Platon
ten-zaś-co-dla-siebie-mądry-drugiego-przestróg-nie-słucha-nie-jest-zdatny-do-niczego
Drugiego Człowieka Cytaty: Każdy człowiek ma trzech głównych wrogów: jednego w górze, drugiego w dole, a trzeciego z boku. Pierwszym jest siła, drugim bojaźń, a trzecim zawiść. -Aleksander Fredro
każdy-człowiek-trzech-głównych-wrogów-jednego-w-górze-drugiego-w-dole-a-trzeciego-z-boku-pierwszym-jest-ła-drugim-bojaźń-a-trzecim
Drugiego Człowieka Cytaty: Każdy człowiek ma trzech głównych wrogów: jednego w górze drugiego na dole, a trzeciego z boku. Pierwszym jest siła drugim bojaźń, a trzecim zawiść. -Aleksander Fredro
każdy-człowiek-trzech-głównych-wrogów-jednego-w-górze-drugiego-na-dole-a-trzeciego-z-boku-pierwszym-jest-ła-drugim-bojaźń-a-trzecim
Drugiego Człowieka Cytaty: Wol­ność nie włazi w człowieka po przeczy­taniu książek. Wol­ność przychodzi po spot­ka­niu dru­giego wol­ne­go człowieka. Kiedy niewol­nik spot­ka człowieka wol­ne­go al­bo go za tę je­go wol­ność zniena­widzi, al­bo sam sta­je się wolny. -Józef Stanisław Tischner
Drugiego Człowieka Cytaty: Braterstwo jest tym, co wyróżnia człowieka, zwierzęta znają tylko miłość. Żeby znaleźć braci muszę odwołać się do człowieka. -Jean Giraudoux
braterstwo-jest-tym-co-wyróżnia-człowieka-zwierzę-znają-tylko-miłość-Żeby-znaleźć-braci-muszę-odwołać-ę-do-człowieka