Drze­wo Dob­rym się Cytaty

Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki


dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje?  -tkaczu32


ludzie-mają-w życiu-trzy-op­cje-być-dob­rym-stać ę-dob­rym-lub-po pros­-zre­zyg­no­wać-cieka­wi mnie-tyl­ko-jed­no-dlacze­go
Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Dob­rze po­win­no dziać się dob­rym, a źle złym. -Cyceron


dob­rze-po­win­no-dziać ę-dob­rym-a ź-złym
Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Kto czy­ni dob­ro, dob­rym się staje. -Bujak Bogusław


Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela. -Józef Stanisław Tischner


Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Życie jest tak dob­re, jak dob­rym poz­wa­lasz mu być. -Charles Bukowski


Życie-jest tak-dob­re-jak dob­rym-poz­wa­lasz-mu być
Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Dob­ry dzien­ni­karz po­winien być prze­de wszys­tkim dob­rym człowiekiem. -Ryszard Kapuściński


dob­ry-dzien­­karz-po­winien-być-prze­de-wszys­tkim-dob­rym-człowiekiem
Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej. -Robert Baden-Powell


być-dob­rym-to jest coś-ale-postępo­wać-dob­rze-to znacznie-więcej
Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Nikt by nie pa­miętał o dob­rym Sa­mary­tani­nie, gdy­by miał tyl­ko dob­re in­ten­cje. By przejść do his­to­rii, mu­siał mieć też pieniądze. -Margaret Thatcher


nikt-by nie pa­mięł-o dob­rym-sa­mary­tani­nie-gdy­by-miał-tyl­ko-dob­re-in­ten­cje-by przejść-do his­to­rii-mu­siał-mieć
Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Wzrok mój dob­rym jest Acz cza­sem mi się zdarzy Słabo widzieć świat  -Taiyono Kudarashi


wzrok-mój-dob­rym-jest-acz-cza­sem-mi ę-zdarzy-słabo-widzieć-świat 
Drze­wo Dob­rym się Cytaty: spójrz w lustro. widzisz dobro? pos­ta­raj się aby je zo­baczyć, wte­dy sta­niesz się dob­rym człowiekiem. -Nieistniejąca


spójrz-w lustro-widzisz-dobro-pos­­raj ę-aby  zo­baczyć-wte­dy-sta­niesz ę-dob­rym-człowiekiem
Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Is­to­ta życia jest dob­rym użyciem czasu. -Bogdan Jański


is­to­-życia-jest dob­rym-użyciem-czasu
Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Myśli, że zaw­sze być dob­rym to mądrość. -Krzyż i sztylet


myśli-że zaw­sze-być-dob­rym-to mądrość
Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Bo ty i ja, Sil­je, jes­teśmy jak drze­wo roz­cięte na dwo­je. I jeżeli się go na powrót nie złoży, drze­wo umrze. -Margit Sandemo


bo ty i ja-sil­-jes­teśmy-jak drze­wo-roz­ęte-na dwo­-i żeli ę-go na powrót-nie złoży-drze­wo-umrze
Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Można mieć hu­mor, nie będąc w dob­rym humorze. -Tadeusz Kotarbiński


można-mieć-hu­mor-nie będąc-w dob­rym-humorze
Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Nic nie ro­bić jest cza­sem dob­rym lekarstwem. -Hipokrates


nic-nie ro­bić-jest cza­sem-dob­rym-lekarstwem
Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Miłość fałszu­je ob­raz świata. Uka­zuje go dob­rym mi­mo wszystko. -Maria Dąbrowska


miłość-fałszu­-ob­raz-świata-uka­zuje go dob­rym-mi­mo-wszystko
Drze­wo Dob­rym się Cytaty: - Kim byś chciała żebym była? - Dob­rym człowiekiem. - A kto to?  -Tośka_93


 kim-byś-chciała-żebym-była-dob­rym-człowiekiem-a kto-to