Ducha Cytaty

Ducha Cytaty: Każda re­ligia za­wiera prawdę, gdyż wy­wodzi się z ducha, a siła ducha pochodzi od dobra. -Geoffrey Huntington


każda-re­ligia-za­wiera-prawdę-gdyż-wy­wodzi ę-z ducha-a ła-ducha-pochodzi-od dobra
Ducha Cytaty: Wszystko przez Ducha i dla Ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje. -Juliusz Słowacki


wszystko-przez-ducha-i-dla-ducha-stworzone-jest-a-nic-dla-cielesnego-celu-nie-istnieje
Ducha Cytaty: Spokój ducha do­cenisz, gdy go stra­cisz, ale gdy stra­cisz ducha, spo­koju nie zaz­nasz ... -Cykam


spokój-ducha-do­cenisz-gdy-go stra­cisz-ale-gdy-stra­cisz-ducha-spo­koju-nie zaz­nasz
Ducha Cytaty: Prawda jest chlebem ducha. -Hermann Schell


Ducha Cytaty: Wielkość książek rozprasza ducha. -Seneka


wielkość-książek-rozprasza-ducha
Ducha Cytaty: Post ciała oczyszcza ducha. -Papillondenuit


Ducha Cytaty: Cnota jest arystokracją ducha. -Ernest Renan


cnota-jest-arystokracją-ducha
Ducha Cytaty: Miłość to stosunek ducha do piękności. -Zygmunt Krasiński


Ducha Cytaty: Myślenie - to lubieżność wielkiego ducha. -Jan Fedorowicz


myślenie-to-lubieżność-wielkiego-ducha
Ducha Cytaty: Fi­lozo­fia jest up­rawą ducha. -Cyceron


fi­lozo­fia-jest up­rawą-ducha
Ducha Cytaty: Książka - najczystsza istota ludzkiego ducha. -Thomas Carlyle


książka-najczystsza-istota-ludzkiego-ducha
Ducha Cytaty: Pogoda ducha jest najpiękniejszym krawatem. -Janina Ipohorska


pogoda-ducha-jest-najpiękniejszym-krawatem
Ducha Cytaty: Ziemia i ja - z jed­ne­go jes­teśmy Ducha. -Józef


ziemia-i ja - z jed­ne­go-jes­teśmy-ducha
Ducha Cytaty: Czysta logika jest ruiną ducha. -Antoine De Saint - Exupery


Ducha Cytaty: Cno­ta jest arys­tokracją ducha. -Ernest Renan


Ducha Cytaty: Gdzie ducha skąpo, tam dufności wiele. -Wacław Berent


Ducha Cytaty: Gdzie ducha skąpo, tam dufności wiele.... -Wacław Berent


Ducha Cytaty: Przyjaźń należy do natury ducha, a nie posiadania. -Roman Mleczko


przyjaźń-należy-do-natury-ducha-a-nie-posiadania