Duchem Cytaty

Duchem Cytaty: Jestem duchem wiecznego przeznaczenia. -Johann Wolfgang Goethe


Duchem Cytaty: Wszelka materia jest duchem. -Arthur Eddington


Duchem Cytaty: Zło idzie z duchem czasu. -marchand de sommeil


Duchem Cytaty: Między duchem a materią pośredniczy matematyka. -Hugo Dyonizy Steinhaus


Duchem Cytaty: Wielcy duchem są jak chmury, gromadzą po to, by oddawać. -Anonim


wielcy-duchem-są-jak-chmury-gromadzą-po-to-by-oddawać
Duchem Cytaty: Między duchem a ma­terią pośred­niczy matematyka. -Hugo Dionizy Steinhaus


Duchem Cytaty: Słabi duchem ka­mienie z ser­ca wiążą na szyi. -Tadeusz Szyfer


słabi-duchem-ka­mienie-z ser­ca-wiążą-na szyi
Duchem Cytaty: Pisz krwią, a dowiesz się, ze krew jest duchem. -Friedrich Nietzsche


Duchem Cytaty: Szczęśliwi ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo ziemskie. -Vita Teofilović


szczęśliwi-ubodzy-duchem-albowiem-ich-jest-królestwo-ziemskie
Duchem Cytaty: Poezja jeżeli ma być czymś, to koroną myślenia, a nie azylem dla ubogich duchem. -Karol Irzykowski


poezja-żeli-być-czymś-to-koroną-myślenia-a-nie-azylem-dla-ubogich-duchem
Duchem Cytaty: Poez­ja jeżeli ma być czymś, to ko­roną myśle­nia, a nie azy­lem dla ubo­gich duchem. -Karol Irzykowski


poez­ja-żeli- być-czymś-to ko­roną-myś­nia-a nie azy­lem-dla-ubo­gich-duchem
Duchem Cytaty: Lu­bię być wol­nym duchem. Niektórzy te­go nie lu­bią, ale ja ta­ka już jestem. I li­ke to be a free spi­rit. So­me don’t li­ke that, but that’s the way I am. -Diana Spencer


lu­bię-być-wol­nym-duchem-niektórzy te­go-nie lu­bią-ale-ja ­ka-już-jestem-i-li­ke-to be a free-spi­rit-so­me dont-li­ke-that
Duchem Cytaty: Kocham tego, który ani kropli ducha sobie nie pozostawia, lecz chce być całkowicie duchem swej cnoty. -Friedrich Nietzsche


kocham-tego-który-ani-kropli-ducha-sobie-nie-pozostawia-lecz-chce-być-całkowicie-duchem-swej-cnoty
Duchem Cytaty: Miłość, która jest tylko duchem, staje się tylko cieniem. -Henryk Sienkiewicz


miłość-która-jest-tylko-duchem-staje-ę-tylko-cieniem
Duchem Cytaty: Toczyło ser­ce wal­ke z rozumem Skut­ki tej wal­ki odoczułam ciałem i duchem... -kate-em


toczyło-ser­-wal­ke-z rozumem-skut­ki-tej wal­ki-odoczułam-ciałem-i duchem
Duchem Cytaty: Podążam w tę piep­rzoną ot­chłań ni­cości, będąc per­fek­cjo­nistą w sta­waniu się duchem. Tak łat­wo Ci przyszło to ignorować. -maniek12803


podążam-w tę piep­rzoną-ot­chłań-­coś-będąc-per­fek­cjo­nistą-w sta­waniu ę-duchem-tak-łat­wo-ci przyszło-to ignorować
Duchem Cytaty: fałszy­we istnienie mąci wodę w rzece i tak przy­jaz­ne słońce może obrócić dzień w noc duszę w proch naiwność kluczem mrocznych duchem  -mac790


fałszy­we-istnienie-mą-wodę-w rzece-i-tak-przy­jaz­ne-słoń-może-obróć-dzień-w noc-duszę-w proch-naiwność-kluczem-mrocznych-duchem 
Duchem Cytaty: Żyć duchem - to otworzyć się na tajemnicę Bożą, dać się prowadzić Bogu - widzieć głębiej. Samo ludzkie rozumienie jest bezsilne. -Jan Twardowski


Żyć-duchem-to-otworzyć-ę-na-tajemnicę-bożą-dać-ę-prowadzić-bogu-widzieć-głębiej-samo-ludzkie-rozumienie-jest-bezsilne