Dumę Do kie­sze­ni Cytaty

Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: Jak się ko­goś kocha, to trze­ba o niego wal­czyć. Na­wet jak sta­wia opór. Trze­ba scho­wać dumę do kie­sze­ni i wy­ciągnąć dłoń na zgodę. /usłyszane  -impolite


jak ę-ko­goś-kocha-to trze­ba-o niego-wal­czyć-na­wet jak sta­wia-opór-trze­ba scho­wać-dumę-do kie­sze­-i wy­ągnąć
Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: Miłość zwycięża w kobiecie wstyd - budzi dumę kobiecości. -Henryk Ferdynand Kaden


miłość-zwycięża-w-kobiecie-wstyd-budzi-dumę-kobiecoś
Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: Miłość zwy­cięża w ko­biecie wstyd - budzi dumę kobiecości. -Henryk Ferdynand Kaden


miłość-zwy­ęża-w ko­biecie-wstyd- budzi-dumę-kobiecoś
Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: Ukórz się, dumny człowieku, i przede wszystkim złam swoją dumę. -Fiodor Dostojewski


ukórz-ę-dumny-człowieku-i-przede-wszystkim-złam-swoją-dumę
Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce. -Antoni Scheur


Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: Nieuza­sad­nione up­rzedze­nie wyz­wa­la jałową dumę...a to już tyl­ko krok do głupoty. -Dr Tawian Stambuła


nieuza­sad­nione-up­rzedze­nie-wyz­wa­-jałową-dumęa-to już-tyl­ko-krok-do głupoty
Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: To co przez tłum uz­na­ne za złe nie zaw­sze ta­kie jest. -Aleksandra_Czarna


to co przez-tłum-uz­na­ne-za złe-nie zaw­sze-­kie-jest
Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: Odkąd cię poz­nałam, noszę w kie­sze­ni szminkę. -Halina Poświatowska


Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: `Naj­gor­sze KOCHAM CIĘ ja­kie można usłyszeć to to z przyzwyczajenia.. -bluecaffe


`naj­gor­sze-kocham-ciĘ-ja­kie-można-usłyszeć-to to z przyzwyczajenia
Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: Moraliści mówią do człowieka: - Poniżaj, zwalczaj, stłum w sobie dumę... - a ja powiadam - Usprawiedliw ją... To tajemnica wszystkich wielkich przeznaczeń... -Daniel Stern


moraliś-mówią-do-człowieka-poniżaj-zwalczaj-stłum-w-sobie-dumę-a-ja-powiadam-usprawiedliw-ją-to-tajemnica-wszystkich-wielkich
Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: Ja­kieś zbrod­nie zaw­sze pop­rzedzają wiel­kie zbrodnie. -Jean Baptiste Racine


ja­kieś-zbrod­nie-zaw­sze-pop­rzedzają-wiel­kie-zbrodnie
Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: Roz­rzut­ny: Ten, co szy­je so­bie kie­sze­nie bez podszewki. -Ramón Gómez de La Serna


Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: `Są ta­kie dni, że naj­wy­raźniej­sze dla mnie są niedos­ko­nałości innych. -bluecaffe


`są-­kie-dni-że naj­wy­raźniej­sze-dla-mnie-są niedos­ko­nałoś-innych
Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: Moim ulu­bionym auto­rem na cy­tatach jest Sier­joża ja­kiś hm........ wpadł na po­mysł żeby ocenzu­rować je­go wier­sze na Cy­tatach bo za­wierają wul­ga­ryz­my - py­tam czy Wit­ka­cego też byście ocenzu­rowa­li? To wiel­kie ŚWIŃSTWO I MAK­SY­MAL­NE CHAM­STWO ta­kie COŚ zro­bić .Zas­tanówcie się co robicie. -Drapak


Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: każdy mężczyz­na, ma swoją dumę i nie chwa­li się tym cze­go nie ma   -wdech


każdy-mężczyz­na- swoją-dumę-i-nie chwa­li ę-tym-cze­go-nie - 
Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: Ach wy lud­ko­wie prości Zgar­bione pacholęta Ku­kiełki na krzy­wych no­gach Won! Do sze­regu D.py li­zać Do­rob­kiewicze pazurkowi Szpe­racze okaz­ji Szcze­bel niższy zgar­biony Won! Do sze­regu D.py lizać Kuchen­ni fi­lozo­fowie By­wal­cy piekar­ni Try­biki jed­na­kie Won! Do sze­regu D.py li­zać Gdzie wam głos za­bierać Wam pros­tym -By choć raz się pokazać  -RozaR


Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: Jednym z najlepszych lekarstw na dumę i afektację jest choroba morska. Człowiek, który musi wymiotować, nigdy nie stara się imponować. -Josh Billings


jednym-z-najlepszych-lekarstw-na-dumę-i-afektację-jest-choroba-morska-człowiek-który-musi-wymiotować-nigdy-nie-stara-ę-imponować
Dumę Do kie­sze­ni Cytaty: Małe czy­ny, których do­konu­jesz, są lep­sze niż wiel­kie, które je­dynie planujesz. -George Catlett Marshall


małe-czy­ny-których-do­konu­jesz-są lep­sze-ż-wiel­kie-które-­dynie-planujesz