Dusz Małych Cytaty

Dusz Małych Cytaty: Ambicja łatwiej chwyta się małych duszyczek niż dusz wielkich, jak ogień ima się snadniej strzech niż pałaców. -Nicolas Sebastien Roch


ambicja-łatwiej-chwyta-ę-łych-duszyczek-ż-dusz-wielkich-jak-ogień-ima-ę-snadniej-strzech-ż-pałaców
Dusz Małych Cytaty: Pochleb­stwo nie płynie nig­dy z wiel­kiej duszy, jest to właści­wość dusz małych, które umieją się jeszcze pom­niej­szyć, aby le­piej wejść w sferę oso­by, do­koła której wiszą. Pochleb­stwo zaw­sze jest pod­szy­te interesem. -Honoré de Balzac


Dusz Małych Cytaty: Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą. -Henryk Horosz


mężowie-dzielą ę-na-wyt­rzy­łych-mniej-wyt­rzy­łych-oraz-na tych-którzy ę-rozwodzą
Dusz Małych Cytaty: Mo­ja mała, smut­na wyob­raźnia. Rzu­ca się na mnie dokład­nie wte­dy, kiedy po­win­na poz­wo­lić mi być spo­kojną. Jak mały, pucha­ty ko­tek, dra­pie swy­mi słod­ki­mi pa­zur­ka­mi naj­bar­dziej czułe miej­sca, a ja nie mogę zab­ra­niać jej się ba­wić. To tyl­ko kil­ka małych ran, pow­tarzam w kółko. Małych, płyt­kich, nic niez­naczących. Za­goją się. Szyb­ko się zagoją. -Arisa


Dusz Małych Cytaty: Daj mi rząd dusz! -Adam Mickiewicz


Dusz Małych Cytaty: Po­rozu­mienie dusz... I juz. -Kojak


po­rozu­mienie-dusz-i-juz
Dusz Małych Cytaty: Przyjaźń jest małżeństwem dusz. -Wolter


przyjaźń-jest-łżeństwem-dusz
Dusz Małych Cytaty: Natura to zielone schronisko okaleczonych dusz. -Anne Louise Stael - Holstein


Dusz Małych Cytaty: Małych znać po koturnach. -Anonim


małych-znać-po-koturnach
Dusz Małych Cytaty: Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz. -Safona


przyjaźń-jest-subtelną-rozkoszą-szlachetnych-dusz
Dusz Małych Cytaty: Hojność jest tylko litością dusz szlachetnych. -Chamfort


hojność-jest-tylko-litośą-dusz-szlachetnych
Dusz Małych Cytaty: Wielcy łotrowie sądzą małych. -Anonim


wielcy-łotrowie-sądzą-łych
Dusz Małych Cytaty: dla małych jes­teśmy wielcy. -lolo13


dla-łych-jes­teśmy-wielcy
Dusz Małych Cytaty: Jakże nędzne są myśli ludzi małych. -Adolf Hitler


jakże-nędzne-są-myśli-ludzi-łych
Dusz Małych Cytaty: Szczęśliwe domowe środowisko, to zbiorowa samotność kilku wybranych dusz. -Georges Duhamel


szczęśliwe-domowe-środowisko-to-zbiorowa-samotność-kilku-wybranych-dusz
Dusz Małych Cytaty: Czym jest przy­jaźń...?? Związkiem dwóch dusz i samotności??  -Alicja


czym-jest przy­jaźń-związkiem-dwóch-dusz-i samotnoś 
Dusz Małych Cytaty: Przy­jaźń to sub­telna roz­kosz szlachet­nych dusz. -Safona


przy­jaźń-to sub­telna-roz­kosz-szlachet­nych-dusz
Dusz Małych Cytaty: Cierpieniem zdobędzie się więcej dusz niż najlepszym kazaniem. -Teresa z Lisieux Św


cierpieniem-zdobędzie-ę-więcej-dusz-ż-najlepszym-kazaniem