Dusz Małych Cytaty

Dusz Małych Cytaty: Wiel­ka świętość po­lega na wy­pełnianiu małych obowiązków. -Josemaría Escrivá de Balaguer


Dusz Małych Cytaty: Jed­wabne szepty roz­grza­ne od­dechem dusz. Żar no­cy letniej.   -Papużka


jed­wabne-szepty-roz­grza­ne-od­dechem-dusz-Żar-no­cy-letniej- 
Dusz Małych Cytaty: Przy­jaźń jest sub­telną roz­koszą szlachet­nych dusz. -Safona


przy­jaźń-jest sub­telną-roz­koszą-szlachet­nych-dusz
Dusz Małych Cytaty: Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell


na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
Dusz Małych Cytaty: Dob­re ma­niery składają się z sa­mych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson


Dusz Małych Cytaty: Tylko w ludziach małych nie widzimy nic nadzwyczajnego. -Umberto Eco


tylko-w-ludziach-łych-nie-widzimy-nic-nadzwyczajnego
Dusz Małych Cytaty: Potrzeba nam dyktatorów do małych interesów, nie do wielkich. -Karol Irzykowski


potrzeba-nam-dyktatorów-do-łych-interesów-nie-do-wielkich
Dusz Małych Cytaty: To właśnie silni idą do diabła przez małych i głupich. -Marek Hłasko


to-właśnie-silni-idą-do-diabła-przez-łych-i-głupich
Dusz Małych Cytaty: Dobre maniery składają się z samych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson


Dusz Małych Cytaty: Marzysz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych. -Renard Jules


marzysz-o-rzeczach-wielkich-to-przynajmniej-pozwoli-zrobić-kilka-łych
Dusz Małych Cytaty: Wielkie czasy mogą zmieścić pokaźną ilość małych ludzi. -Stanisław Jerzy Lec


wielkie-czasy-mogą-zmieść-pokaźną-ilość-łych-ludzi
Dusz Małych Cytaty: Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych. -Stanisław Jerzy Lec


Dusz Małych Cytaty: ro­jowis­ko mi­liona małych ro­baczków krążących dookoła ser­ca i umysłu. -cala_ja


ro­jowis­ko-mi­liona-łych-ro­baczków-krążących-dookoła-ser­ca-i umysłu
Dusz Małych Cytaty: Mnóstwa radości daje dostrzeganie małych rzeczy i prostych ludzi. -Phil Bosmans


mnóstwa-radoś-daje-dostrzeganie-łych-rzeczy-i-prostych-ludzi
Dusz Małych Cytaty: Człowiek ambitny może obejść się bez małych sukcesów. -Anonim


człowiek-ambitny-może-obejść-ę-bez-łych-sukcesów
Dusz Małych Cytaty: Słowa w ser­cu złóż Czas na opamiętanie Spokój czys­tych dusz Krys­ty­na Sz. 15.04.2015r. -krysta


słowa-w ser­cu-złóż-czas-na opamiętanie-spokój-czys­tych-dusz-krys­ty­na-sz-15042015r
Dusz Małych Cytaty: Wędrówka dusz: złodziej może był niegdyś panem rzeczy, które teraz kradnie. -Fryderyk Chrystian Hebbel


wędrówka-dusz-złodziej-może-był-niegdyś-panem-rzeczy-które-teraz-kradnie
Dusz Małych Cytaty: Niektórych ludzi winno się zażywać tylko w bardzo małych dawkach. -Ralph Waldo Emerson


niektórych-ludzi-winno-ę-zażywać-tylko-w-bardzo-łych-dawkach