Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty

Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Cierpieniem zdobędzie się więcej dusz niż najlepszym kazaniem. -Teresa z Lisieux Św


cierpieniem-zdobędzie-ę-więcej-dusz-ż-najlepszym-kazaniem
Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Ambicja łatwiej chwyta się małych duszyczek niż dusz wielkich, jak ogień ima się snadniej strzech niż pałaców. -Nicolas Sebastien Roch


ambicja-łatwiej-chwyta-ę-łych-duszyczek-ż-dusz-wielkich-jak-ogień-ima-ę-snadniej-strzech-ż-pałaców
Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Zaprawdę nie ma na całym świecie nic piękniejszego niż widok dwóch przyjaznych dusz, które przebywając stale ze sobą, wciąż poznają swoje potrzeby i coraz większe tajemnice życia drugiej osoby. -Phillips Brooks


Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Daj mi rząd dusz! -Adam Mickiewicz


Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Po­rozu­mienie dusz... I juz. -Kojak


po­rozu­mienie-dusz-i-juz
Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Przyjaźń jest małżeństwem dusz. -Wolter


przyjaźń-jest-łżeństwem-dusz
Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Natura to zielone schronisko okaleczonych dusz. -Anne Louise Stael - Holstein


Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Hojność jest tylko litością dusz szlachetnych. -Chamfort


hojność-jest-tylko-litośą-dusz-szlachetnych
Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz. -Safona


przyjaźń-jest-subtelną-rozkoszą-szlachetnych-dusz
Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Miłość najlepszym nauczycielem. -Pliniusz Młodszy


Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. -Cyceron


doświadczenie-jest-najlepszym-nauczycielem
Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Najlepszym parawanem jest gazeta. -Krecia Pataczkówna


Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Najlepszym nauczycielem jest czas. -Anonim


najlepszym-nauczycielem-jest-czas
Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Głód jest najlepszym kucharzem. -Anonim


głód-jest-najlepszym-kucharzem
Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Przypadek jest najlepszym detektywem. -Agata Christie


przypadek-jest-najlepszym-detektywem
Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Czym jest przy­jaźń...?? Związkiem dwóch dusz i samotności??  -Alicja


czym-jest przy­jaźń-związkiem-dwóch-dusz-i samotnoś 
Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Przy­jaźń to sub­telna roz­kosz szlachet­nych dusz. -Safona


przy­jaźń-to sub­telna-roz­kosz-szlachet­nych-dusz
Dusz Niż Najlepszym Kazaniem Cytaty: Szczęśliwe domowe środowisko, to zbiorowa samotność kilku wybranych dusz. -Georges Duhamel


szczęśliwe-domowe-środowisko-to-zbiorowa-samotność-kilku-wybranych-dusz