Dusz Szlachetnych Cytaty

Dusz Szlachetnych Cytaty: Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz. -Safona


przyjaźń-jest-subtelną-rozkoszą-szlachetnych-dusz
Dusz Szlachetnych Cytaty: Hojność jest tylko litością dusz szlachetnych. -Chamfort


hojność-jest-tylko-litośą-dusz-szlachetnych
Dusz Szlachetnych Cytaty: DLA SZLACHETNYCH UMYSŁÓW UZNANIE JEST PODNIETĄ. -C.C.COLTON


dla-szlachetnych-umysŁÓw-uznanie-jest-podnietĄ
Dusz Szlachetnych Cytaty: Szlachetne cechy istnieją naprawdę u szlachetnych ludzi. -Hipokrates


szlachetne-cechy-istnieją-naprawdę-u-szlachetnych-ludzi
Dusz Szlachetnych Cytaty: Do domów szlachetnych pieniądze mogą wejść jedynie drzwiami cnoty. -Anyot


do-domów-szlachetnych-pieniądze-mogą-wejść-jedynie-drzwiami-cnoty
Dusz Szlachetnych Cytaty: Miłość jest to wszechmocna podnieta do wszelkich szlachetnych uczynków i działań. -Jules Michelet


miłość-jest-to-wszechmocna-podnieta-do-wszelkich-szlachetnych-uczynków-i-działań
Dusz Szlachetnych Cytaty: Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą. -Adam Asnyk


dla-serc-szlachetnych-najwyższą-rozkoszą-gdy-drugim-radość-w-niedoli-przynoszą
Dusz Szlachetnych Cytaty: Złych lub pospolitych ludzi pozyskasz najprędzej darami, ale szlachetnych pozyskasz najprędzej szlachetnością. -Sokrates


złych-lub-pospolitych-ludzi-pozyskasz-najprędzej-darami-ale-szlachetnych-pozyskasz-najprędzej-szlachetnośą
Dusz Szlachetnych Cytaty: Daj mi rząd dusz! -Adam Mickiewicz


Dusz Szlachetnych Cytaty: Po­rozu­mienie dusz... I juz. -Kojak


po­rozu­mienie-dusz-i-juz
Dusz Szlachetnych Cytaty: Przyjaźń jest małżeństwem dusz. -Wolter


przyjaźń-jest-łżeństwem-dusz
Dusz Szlachetnych Cytaty: Natura to zielone schronisko okaleczonych dusz. -Anne Louise Stael - Holstein


Dusz Szlachetnych Cytaty: Szczęśliwe domowe środowisko, to zbiorowa samotność kilku wybranych dusz. -Georges Duhamel


szczęśliwe-domowe-środowisko-to-zbiorowa-samotność-kilku-wybranych-dusz
Dusz Szlachetnych Cytaty: Czym jest przy­jaźń...?? Związkiem dwóch dusz i samotności??  -Alicja


czym-jest przy­jaźń-związkiem-dwóch-dusz-i samotnoś 
Dusz Szlachetnych Cytaty: Cierpieniem zdobędzie się więcej dusz niż najlepszym kazaniem. -Teresa z Lisieux Św


cierpieniem-zdobędzie-ę-więcej-dusz-ż-najlepszym-kazaniem
Dusz Szlachetnych Cytaty: Przy­jaźń to sub­telna roz­kosz szlachet­nych dusz. -Safona


przy­jaźń-to sub­telna-roz­kosz-szlachet­nych-dusz
Dusz Szlachetnych Cytaty: Przy­jaźń jest sub­telną roz­koszą szlachet­nych dusz. -Safona


przy­jaźń-jest sub­telną-roz­koszą-szlachet­nych-dusz
Dusz Szlachetnych Cytaty: Jed­wabne szepty roz­grza­ne od­dechem dusz. Żar no­cy letniej.   -Papużka


jed­wabne-szepty-roz­grza­ne-od­dechem-dusz-Żar-no­cy-letniej-