Dusza Za nie Cytaty

Dusza Za nie Cytaty: Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze. -Konstantinos Tsatsos


dusza-i-ciało-są-jak-łżeństwo-muszą-zestarzeć-ę-jednocześnie-inaczej-dusza-zamęczy-ciało-lub-ciało-dusze
Dusza Za nie Cytaty: A czymże jest two­ja dusza, sko­ro nie prag­nie pod­gwiez­dnej podróży pop­rzez stu­lecia za­miast tych krótkich lat żywo­ta? Czymże jest two­ja dusza, sko­ro nie prag­nie szu­kać praw­dy przez wie­czność za­miast przez ten mar­ny czas zwykłego życia?  -R » Anne Rice » Wampir Vittorio


Dusza Za nie Cytaty: O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy. -Adam Mickiewicz


o-ile-ę-dusza-wzruszy-tyle-boga-wzruszy-o-ile-dusza-w-bogu-o-tyle-bóg-w-duszy
Dusza Za nie Cytaty: przez tą miłość dusza ma zma­teriali­zowała się bez reszty fun­kcjo­nuję, stąpam po ziemi śmielej niż wte­dy, gdy nie chciałam zejść do ludzi, a musiałam mam ciało, czuję jak mnie dotykasz całujesz, żyję żyję Tobą wcześniej sobą tyl­ko żyłam tyl­ko duszą byłam, tyl­ko duszą fan­tasma­gorie, które przek­ra­dały się przez moją głowę nieprzerwanie uno­siły mnie nad ziemią nad chaosem nad ludźmi nos­talgiczną samotność wy­pełniłeś swym istnieniem mi­liony słów zagłuszają myśli te myśli, które usypiały i te które zabijały  -wenaa01


Dusza Za nie Cytaty: Dusza nie jest taką, jaką jest czyn jej, ale jakim jest jej marzenie. W czynach do zła skłania nas pragnienie szczęścia. Czyn jest wypadkową woli duszy i woli rzeczy. W czynie dusza nie jest zupełnie wolną, ale w marzeniu nic jej nie przeszkadza objawić się tym, czym jest. Żaden bolesny konflikt nie wynaturza jej wrodzonej formy, nie krępuje natchnionego gestu. -Maria Grossek - Korycka


Dusza Za nie Cytaty: Dusza nie wychodzi na fotografii. -Jan Twardowski


dusza-nie wychodzi-na fotografii
Dusza Za nie Cytaty: Dusza nie wychodzi na fotografii. -Jan Twardowski


Dusza Za nie Cytaty: Dusza prag­nie pos­tu, ciało karnawału. -Jacek Kaczmarski


Dusza Za nie Cytaty: Ma­luj duszą słowa, a sta­nie się wieczna... -Papużka


ma­luj-duszą-słowa-a sta­nie ę-wieczna
Dusza Za nie Cytaty: Nie można walczyć z tym, co dusza sobie wybierze -Witold Gombrowicz


nie-można-walczyć-z-tym-co-dusza-sobie-wybierze
Dusza Za nie Cytaty: Ludzie po­win­ni się mie­rzyć dusza­mi, a nie kieszeniami. -Aleksander Świętochowski


Dusza Za nie Cytaty: Dusza, która jest nap­rawdę na­ga, nie od­czu­wa wstydu. -Papillondenuit


dusza-która-jest nap­rawdę-na­ga-nie od­czu­wa-wstydu
Dusza Za nie Cytaty: Ska­leczo­na dusza nig­dy nie za­pom­ni os­trza Two­jej brzytwy... -Papużka


ska­leczo­na-dusza-nig­dy-nie za­pom­-os­trza-two­jej-brzytwy
Dusza Za nie Cytaty: Tam gdzie zaw­sze tęskni dusza, nig­dy nie umiera miłość. -Papużka


tam-gdzie-zaw­sze-tęskni-dusza-nig­dy-nie umiera-miłość
Dusza Za nie Cytaty: Dusza powinna być wolna. Nie trzeba tez żałować łez i lamentów. -Sokrates


dusza-powinna-być-wolna-nie-trzeba-tez-żałować-łez-i-lamentów
Dusza Za nie Cytaty: Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez. -J. V. Cheney


dusza-nie-znałaby-tęczy-gdyby-oczy-nie-znały-łez
Dusza Za nie Cytaty: Jeśli Bóg i nieśmiertelna dusza nie istnieją, to nie ma mowy o miłości do ludzi. -Fiodor Dostojewski


jeśli-bóg-i-nieśmiertelna-dusza-nie-istnieją-to-nie-mowy-o-miłoś-do-ludzi
Dusza Za nie Cytaty: Są ta­jem­ni­ce, których dusza... nie na­zywa, nie ogląda; poz­na­je się je we dwoje. -Stanisław Brzozowski