Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty

Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: Nadzieja ma skrzydła, przysiada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nigdy nie ustaje, a jej najsłodsze dźwięki słychać nawet podczas wichury. -Emily Dickinson


nadzieja-skrzydła-przysiada-w-duszy-i-śpiewa-pieśń-bez-słów-która-nigdy-nie-ustaje-a-jej-najsłodsze-dźwięki-słychać-nawet-podczas
Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: Nadzieja ma skrzydła, przy­siada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nig­dy nie us­ta­je, a jej najsłod­sze dźwięki słychać na­wet pod­czas wichury. -Emily Dickinson


nadzieja- skrzydła-przy­siada-w duszy-i śpiewa-pieśń-bez-słów-która-nig­dy-nie us­­-a jej-najsłod­sze-dźwięki-słychać-na­wet
Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: Cichy szept w głowie mej rozbrzmiewa, Jak ser­ce, tak i dusza mo­ja śpiewa. Oczy za­mykam, tracę rzeczywistość, Do­tykiem duszy wyz­naję To­bie miłość. -Amy03


cichy-szept-w głowie-mej-rozbrzmiewa-jak-ser­-tak-i dusza-mo­ja-śpiewa-oczy-za­mykam-tracę-rzeczywistość-do­tykiem-duszy-wyz­naję
Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: Mężczyzna, jak skowronek, śpiewa w blasku słońca. Kobieta, jak słowik, śpiewa w cieniu. -Jean Paul


mężczyzna-jak-skowronek-śpiewa-w-blasku-słońca-kobieta-jak-słowik-śpiewa-w-cieniu
Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: w zwier­ciad­le duszy pieśń łez zmy­wa mar­twą krew miłość która miała trwać aż nie ucichnie na zaw­sze wiatr już tyl­ko widzę w zim­nych mgłach ko­lej­ny rzut monetą gdzie wygrana zwod­niczym pro­mieniem niebios  -mac790


Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy. -Cyceron


pokój-bez-książek-jest jak ciało-bez-duszy
Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy. -Anonim


pokój-bez-książek-jest-jak-ciało-bez-duszy
Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: śmier­telną chwałą się przyoblekli z bez­nadziejną walką ożenieni bo­gom woj­ny na żer rzuceni spoczy­wają na tym skraw­ku ziemi gdzie morze śpiewa im do snu  -Adamo70


śmier­telną-chwałą ę-przyoblekli-z-bez­nadziejną-walką-ożenieni-bo­gom-woj­ny-na żer-rzuceni-spoczy­wają-na tym-skraw­ku-ziemi
Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: ****** *** Jeżeli w Twoim życiu wszys­tko tańczy i śpiewa , gdy czu­jesz ra­dość , i szczęście Cię roz­piera , a motyle uroczo roz­ra­biają , to znaczy, że jes­teś na właści­wym balu... ...bez ma­sek i udawania... ****** ***  -Bożena BAJA


Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: Najnowszą pieśń najwięcej ludzie sławią. -Homer


najnowszą-pieśń-najwięcej-ludzie-sławią
Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: W duszy człowieka jest ty­le piękna, że bez wsty­du po­winien ją ujawniać. -Mikołaj Gogol


w duszy-człowieka-jest ty­-piękna-że bez-wsty­-po­winien-ją ujawniać
Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: W duszy człowieka jest tyle piękna, że bez wstydu powinien ją ujawniać. -Mikołaj Gogol


w-duszy-człowieka-jest-tyle-piękna-że-bez-wstydu-powinien-ją-ujawniać
Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: ja ci to wszys­tko wy­baczę kochany gorzkie łzy na po­duszce zdep­ta­ne kwiaty grzeczne uśmie­chy i pus­ty wzrok ja ci to wszys­tko wy­baczę mój drogi no­ce bez nadziei dni bez serca miesiące bez wartości i każdą połamaną część mo­jej duszy tyl­ko ob­syp mnie uśmiechem otul mnie oddechem kochaj mnie kochaj nas  -spirate


Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: Wieje nam drogę Woła nas przes­trze­ni zew Wiatr Ma­tys­ki pieśń  -fyrfle


wieje-nam-drogę-woła-nas-przes­trze­-zew-wiatr-ma­tys­ki-pieśń 
Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: Niejed­na­ko śpiewa smętny i wesoły. -Jan z Koszyczek


niejed­na­ko-śpiewa-smętny-i wesoły
Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: Obudzisz się kiedyś w mym łóżku W dłoni trzy­mając serce Ja będę leżała tuż obok Z dziurą w klat­ce piersiowej Bez serca Bez duszy Bezsilna Ser­ce zgnieciesz jak owoc Duszę wyp­lu­jesz jak pestkę Wyj­dziesz z uśmie­chem na ustach Ja będę mu­siała posprzątać  -RapeMe!


Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: Po­wie­działem duszy mej, bądz spo­koj­na, cze­kaj bez nadziei, bo byłaby nadzieją na niewłaści­we rzeczy. -Thomas Stearns Eliot


po­wie­działem-duszy-mej-bądz-spo­koj­na-cze­kaj-bez-nadziei-bo byłaby-nadzieją-na niewłaś­we-rzeczy
Duszy I śpiewa Pieśń Bez Cytaty: O pewnym księdzu mówiono, że śpiewa źle, ale z zamiłowaniem. -Jan Twardowski


o-pewnym-księdzu-mówiono-że-śpiewa-ź-ale-z-zamiłowaniem