Duszy I Rozumu Cytaty

Duszy I Rozumu Cytaty: Farba jest pożywieniem ciała i duszy - oczu i rozumu. -Jan Cybis


farba-jest-pożywieniem-ciała-i-duszy-oczu-i-rozumu
Duszy I Rozumu Cytaty: Siła fizyczna to dzieło przyrody; ale umieć doradzić to, co korzystne dla ojczyzny, to właściwość duszy i rozumu. -Bias z Prieny


siła-fizyczna-to-dzieło-przyrody-ale-umieć-doradzić-to-co-korzystne-dla-ojczyzny-to-właściwość-duszy-i-rozumu
Duszy I Rozumu Cytaty: Ludzie odwołują się od zwyczaju do rozumu i od rozumu do zwyczaju, zależnie od tego, co im jest wygodne, i odstępują od zwyczaju, gdy tego wymaga ich interes, albo znów przeciwstawiają się rozumowi, gdy tylko rozum jest przeciw nim. -Thomas Hobbes


Duszy I Rozumu Cytaty: -Sko­ro uważasz, że nie po­siadam duszy, czy tym sa­mym sądzisz, że mo­je łzy, na­rodziły się z niczego? (


sko­ro-uważasz-że nie po­siadam-duszy-czy-tym-­mym-sądzisz-że mo­-łzy-na­rodziły ę-z niczego-Łzy-są krop­­mi-krwi-duszy
Duszy I Rozumu Cytaty: Zakochani z rozumu obrani. -Terencjusz


Duszy I Rozumu Cytaty: Entuzjazm to delirium rozumu. -Napoleon Bonaparte


Duszy I Rozumu Cytaty: Nauka to pokarm dla rozumu. -Lew Tołstoj


Duszy I Rozumu Cytaty: Dzieciństwo jest snem rozumu. -Jean Jacques Rousseau


Duszy I Rozumu Cytaty: Czy geniusz ma superatę rozumu? -Anonim


czy-geniusz-superatę-rozumu
Duszy I Rozumu Cytaty: Zła skłonność jest nieprzyjaciółką rozumu. -Pitagoras


zła-skłonność-jest-nieprzyjaciółką-rozumu
Duszy I Rozumu Cytaty: Wielka uczoność nie daje rozumu. -Heraklit z Efezu


Duszy I Rozumu Cytaty: Mężczyźni mówią do rozumu, niewiasty do serca. -Wincenty Ignacy Marewicz


Duszy I Rozumu Cytaty: Upartego dopiero bieda nauczy rozumu. -William Shakespeare


Duszy I Rozumu Cytaty: Na błędach człowiek uczy się rozumu. -Anonim


na-błędach-człowiek-uczy-ę-rozumu
Duszy I Rozumu Cytaty: Trzeba wiele rozumu, by pleść głupstwa z pożytkiem. -Anonim


trzeba-wiele-rozumu-by-pleść-głupstwa-z-pożytkiem
Duszy I Rozumu Cytaty: Długa jest droga wiodąca od rozumu do serca. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Duszy I Rozumu Cytaty: Szczęśliwy człek, co go cudze szkody uczą rozumu. -Wacław Potocki


szczęśliwy-człek-co-go-cudze-szkody-uczą-rozumu
Duszy I Rozumu Cytaty: Lepszy łut szczęścia, niż funt rozumu. -Anonim


lepszy-łut-szczęścia-ż-funt-rozumu