Duszy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Duszy Cytaty: -Sko­ro uważasz, że nie po­siadam duszy, czy tym sa­mym sądzisz, że mo­je łzy, na­rodziły się z niczego? (
sko­ro-uważasz-że nie po­siadam-duszy-czy-tym-­mym-sądzisz-że mo­-łzy-na­rodziły ę-z niczego-Łzy-są krop­­mi-krwi-duszy
Duszy Cytaty: Ciężar duszy to nie worek z kartoflami. Worek z kartoflami łatwiej nieść we dwójkę. Ciężar duszy - lepiej samemu. -Barbara Gordon
ciężar-duszy-to-nie-worek-z-kartoflami-worek-z-kartoflami-łatwiej-nieść-we-dwójkę-ciężar-duszy-lepiej-samemu
Duszy Cytaty: Dwois­tość duszy i ciała zasłoniły ter­mi­ny nauko­we i możemy się z niej śmiać jak ze sta­romod­ne­go przesądu. Ale wys­tar­czy, że człowiek za­kocha się jak wa­riat, a jed­nocześnie mu­si słuchać bur­cze­nia swych kiszek, by jed­ność ciała i duszy, ta li­ryczna iluz­ja wieku nauki, rozpłynęła się natychmiast. -Milan Kundera
Duszy Cytaty: Życie zaświatowe jest dla duszy zrealizowaniem wszystkich wyższych idei i pragnień, w życiu cielesnym nie urzeczywistnionych, jest kwintesencją naszych aspiracji psychicznych, atmosferą z pragnień tych utworzoną, czystą a jasną sferą bytu, którą się nasza jaźń najwyższa po mękach cielesnego bytowania upaja i krzepi. Ten Eden duszy jest momentem zbierania owoców z ziarn psychicznego posiewu cielesnej egzystencji naszej... jest chwilą upojeń, złożoną z marzeń i snów złotych o szczęściu brutalną sferą życia rozwianych. -Maria Grossek - Korycka
Duszy Cytaty: Sen: furtka duszy. -Stefan Napierski
Duszy Cytaty: Obojętność to paraliż duszy. -Antoni Czechow
Duszy Cytaty: Muzyka - kąpiel duszy. -Zenta Maurina
Duszy Cytaty: Krajobrazy są stanami duszy. -Henri Frederic Amiel
Duszy Cytaty: Kobieta to telefon duszy. -Józef Haller
Duszy Cytaty: Ciało jest narzędziem duszy. -Plutarch
ciało-jest-narzędziem-duszy
Duszy Cytaty: Łzy są kroplami krwi duszy. -Augustyn Św
Duszy Cytaty: Wiedza jest lekarstwem duszy. -Filimon Joannis
Duszy Cytaty: Łzy są krop­la­mi krwi duszy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Duszy Cytaty: Takt jest muzyką duszy. -Anita
takt-jest-muzyką-duszy
Duszy Cytaty: Zawiść jest raną duszy. -Seneka
zawiść-jest-raną-duszy
Duszy Cytaty: Przyniosłem ulgę swej duszy. -Anonim
przyniosłem-ulgę-swej-duszy
Duszy Cytaty: I garderoba duszy ma swoje żurnale. -Stanisław Jerzy Lec
Duszy Cytaty: Złość jest chorobą duszy. -Eliza Orzeszkowa
Duszy Cytaty: Milczenie pokojem jest duszy. -Urszula Ledóchowska
Duszy Cytaty: W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić. -Tadeusz Olszański
Duszy Cytaty: Le­karz duszy pot­rzeb­ny od zaraz. -mockingbird
le­karz-duszy-pot­rzeb­ny-od zaraz
Duszy Cytaty: oczy - lus­tro duszy ludzkiej. -blanejszyna
oczy- lus­tro-duszy-ludzkiej
Duszy Cytaty: Najgorszym cierpieniem jest duszy chłód. -Georges Clemenceau
Duszy Cytaty: Pisarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Józef Stalin
pisarz-jest-inżynierem-ludzkiej-duszy
Duszy Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck
każdy-w-głębi-duszy-jest-plotkarzem
Duszy Cytaty: Pi­sarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Duszy Cytaty: Poez­ja jest drugą twarzą duszy. -Odisseas Elitis
Duszy Cytaty: Śmierć jest oddzieleniem duszy od ciała. -Platon
Śmierć-jest-oddzieleniem-duszy-od-ciała
Duszy Cytaty: Mądrość to najwyższa doskonałość duszy ludzkiej. -Seneka
mądrość-to-najwyższa-doskonałość-duszy-ludzkiej
Duszy Cytaty: Prawdziwe piękno jest odblaskiem duszy. -Michel Quoist
prawdziwe-piękno-jest-odblaskiem-duszy
Duszy Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck
każdy-w głębi-duszy-jest plotkarzem
Duszy Cytaty: Zgu­biłam siebie , Części mo­jej duszy ktoś mi zabrał Bez­powrot­nie . Zgu­biłam is­tnienie , Jak­by ktoś mnie ok­radł ,jak­by za­bił Nieroz­trop­nie . Czuję ni­cość , Jak­by części Mo­jej dziw­nej egzys­ten­cji , Ktoś roz­dał Złym ludziom . Nie czuję , Że pat­rzysz , Uważasz ,bo mu­sisz . Nie mu­sisz ,  Nie od­chodź , Pomóż mi szu­kać Mo­jej zgu­bionej duszy . -kejtow
Duszy Cytaty: Jes­teś duszą Wszechświata i duszy Wszechświatem!  -Julian Tuwim
jes­teś-duszą-wszechświata-i duszy-wszechświatem 
Duszy Cytaty: wios­na duszy nie przychodzi sama *insp. -Papillondenuit
wios­na-duszy-nie przychodzi-sama-insp
Duszy Cytaty: Wielkość duszy mierzy się jej miłością. -Christian Bernard Św