Duszy Cytaty

Duszy Cytaty: -Sko­ro uważasz, że nie po­siadam duszy, czy tym sa­mym sądzisz, że mo­je łzy, na­rodziły się z niczego? (


sko­ro-uważasz-że nie po­siadam-duszy-czy-tym-­mym-sądzisz-że mo­-łzy-na­rodziły ę-z niczego-Łzy-są krop­­mi-krwi-duszy
Duszy Cytaty: Ciężar duszy to nie worek z kartoflami. Worek z kartoflami łatwiej nieść we dwójkę. Ciężar duszy - lepiej samemu. -Barbara Gordon


ciężar-duszy-to-nie-worek-z-kartoflami-worek-z-kartoflami-łatwiej-nieść-we-dwójkę-ciężar-duszy-lepiej-samemu
Duszy Cytaty: Dwois­tość duszy i ciała zasłoniły ter­mi­ny nauko­we i możemy się z niej śmiać jak ze sta­romod­ne­go przesądu. Ale wys­tar­czy, że człowiek za­kocha się jak wa­riat, a jed­nocześnie mu­si słuchać bur­cze­nia swych kiszek, by jed­ność ciała i duszy, ta li­ryczna iluz­ja wieku nauki, rozpłynęła się natychmiast. -Milan Kundera


Duszy Cytaty: Życie zaświatowe jest dla duszy zrealizowaniem wszystkich wyższych idei i pragnień, w życiu cielesnym nie urzeczywistnionych, jest kwintesencją naszych aspiracji psychicznych, atmosferą z pragnień tych utworzoną, czystą a jasną sferą bytu, którą się nasza jaźń najwyższa po mękach cielesnego bytowania upaja i krzepi. Ten Eden duszy jest momentem zbierania owoców z ziarn psychicznego posiewu cielesnej egzystencji naszej... jest chwilą upojeń, złożoną z marzeń i snów złotych o szczęściu brutalną sferą życia rozwianych. -Maria Grossek - Korycka


Duszy Cytaty: Sen: furtka duszy. -Stefan Napierski


Duszy Cytaty: Obojętność to paraliż duszy. -Antoni Czechow


Duszy Cytaty: Muzyka - kąpiel duszy. -Zenta Maurina


Duszy Cytaty: Krajobrazy są stanami duszy. -Henri Frederic Amiel


Duszy Cytaty: Kobieta to telefon duszy. -Józef Haller


Duszy Cytaty: Ciało jest narzędziem duszy. -Plutarch


ciało-jest-narzędziem-duszy
Duszy Cytaty: Łzy są kroplami krwi duszy. -Augustyn Św


Duszy Cytaty: Wiedza jest lekarstwem duszy. -Filimon Joannis


Duszy Cytaty: Łzy są krop­la­mi krwi duszy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Duszy Cytaty: Takt jest muzyką duszy. -Anita


takt-jest-muzyką-duszy
Duszy Cytaty: Zawiść jest raną duszy. -Seneka


zawiść-jest-raną-duszy
Duszy Cytaty: Przyniosłem ulgę swej duszy. -Anonim


przyniosłem-ulgę-swej-duszy
Duszy Cytaty: I garderoba duszy ma swoje żurnale. -Stanisław Jerzy Lec


Duszy Cytaty: Złość jest chorobą duszy. -Eliza Orzeszkowa