Duszy Cytaty

Duszy Cytaty: Milczenie pokojem jest duszy. -Urszula Ledóchowska


Duszy Cytaty: W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić. -Tadeusz Olszański


Duszy Cytaty: Le­karz duszy pot­rzeb­ny od zaraz. -mockingbird


le­karz-duszy-pot­rzeb­ny-od zaraz
Duszy Cytaty: oczy - lus­tro duszy ludzkiej. -blanejszyna


oczy- lus­tro-duszy-ludzkiej
Duszy Cytaty: Najgorszym cierpieniem jest duszy chłód. -Georges Clemenceau


Duszy Cytaty: Pisarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Józef Stalin


pisarz-jest-inżynierem-ludzkiej-duszy
Duszy Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck


każdy-w-głębi-duszy-jest-plotkarzem
Duszy Cytaty: Pi­sarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Duszy Cytaty: Poez­ja jest drugą twarzą duszy. -Odisseas Elitis


Duszy Cytaty: Śmierć jest oddzieleniem duszy od ciała. -Platon


Śmierć-jest-oddzieleniem-duszy-od-ciała
Duszy Cytaty: Mądrość to najwyższa doskonałość duszy ludzkiej. -Seneka


mądrość-to-najwyższa-doskonałość-duszy-ludzkiej
Duszy Cytaty: Prawdziwe piękno jest odblaskiem duszy. -Michel Quoist


prawdziwe-piękno-jest-odblaskiem-duszy
Duszy Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck


każdy-w głębi-duszy-jest plotkarzem
Duszy Cytaty: Zgu­biłam siebie , Części mo­jej duszy ktoś mi zabrał Bez­powrot­nie . Zgu­biłam is­tnienie , Jak­by ktoś mnie ok­radł ,jak­by za­bił Nieroz­trop­nie . Czuję ni­cość , Jak­by części Mo­jej dziw­nej egzys­ten­cji , Ktoś roz­dał Złym ludziom . Nie czuję , Że pat­rzysz , Uważasz ,bo mu­sisz . Nie mu­sisz ,  Nie od­chodź , Pomóż mi szu­kać Mo­jej zgu­bionej duszy . -kejtow


Duszy Cytaty: Jes­teś duszą Wszechświata i duszy Wszechświatem!  -Julian Tuwim


jes­teś-duszą-wszechświata-i duszy-wszechświatem 
Duszy Cytaty: wios­na duszy nie przychodzi sama *insp. -Papillondenuit


wios­na-duszy-nie przychodzi-sama-insp
Duszy Cytaty: Wielkość duszy mierzy się jej miłością. -Christian Bernard Św


Duszy Cytaty: Wszelkiego rodzaju fascynacja jest pokrowcem duszy. -Stanisława Fleszarowa - Muskat