Dwa Są źródła Poznania Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Dwa są źródła poznania; wcześniejsze - to poznanie wyrazów, późniejsze - to poznanie rzeczy. -Erazm z Rotterdamu
dwa-są-źródła-poznania-wcześniejsze-to-poznanie-wyrazów-późniejsze-to-poznanie-rzeczy
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Miłość czyni nas niewolnikami swoimi, odbiera przytomność, ceni się bardzo, wlecze się długo 1 koniec końcom dwie tylko poznają się osoby; miłostki, przeciwnie, zostawiają nas przy rozsądku i wolności, nie wymagają trudnych poświęceń i mnożą szybko: liczne poznania, poznania dokładne, jak to powiadają, z duszą i ciałem. -Aleksander Dunin Borkowski
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej. -Chemik -a
te dwa-słowa-mój-przy­jacielu-zmieniły-wszystko-te-dwa-słowa-tchnęły-we mnie-no­we-życie-zbu­dowały-no­we-ja-dwa-słowa-nic więcej
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Kobiety sądzą, że dwa razy dwa da pięć, jeśli wystarczająco długo będą płakać i dąsać się. -George Eliot
kobiety-sądzą-że-dwa-razy-dwa-da-pięć-śli-wystarczająco-długo-będą-płakać-i-dąć-ę
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: My na dwa fron­ty woj­ny pro­wadzić nie możemy, więc ja was woj­ny na dwa fron­ty uczyć nie będę. Woj­na na dwa fron­ty to znaczy ginąć tu na Pla­cu Sas­kim z szab­la­mi w dłoni w ob­ro­nie ho­noru narodowego. -Józef Piłsudski
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Ko­bieta wie­rzy, że dwa i dwa zmieni się w pięć, jeśli będzie długo płakać i zro­bi awanturę. -Eliot George Eliot (Mary Ann Evans)
ko­bieta-wie­rzy-że dwa-i dwa-zmieni ę-w pięć-śli-będzie-długo-płakać-i zro­bi-awanturę
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Skrucha wypływa z poznania prawdy. -Thomas Stearns Eliot
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Jestem już u źródła szczęścia... -Fryderyk Chopin
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Myślenie: proces przetwarzania poznania w wiedzę. -William Wharton
myślenie-proces-przetwarzania-poznania-w-wiedzę
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Niewielu ludzi myśli dwa, trzy razy do roku. Ja zdobyłem sławę, robiąc to raz albo dwa razy na tydzień. -George Bernard Shaw
niewielu-ludzi-myśli-dwa-trzy-razy-do-roku-ja-zdobyłem-sławę-robiąc-to-raz-albo-dwa-razy-na-tydzień
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Prawie wszystkie kobiety prowadzą podwójną buchalterię: lata dzielą przez dwa, a cenę sukni mnożą przez dwa. -Noel Coward
prawie-wszystkie-kobiety-prowadzą-podwójną-buchalterię-lata-dzielą-przez-dwa-a-cenę-sukni-mnożą-przez-dwa
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: By dotrzeć do źródła, trzeba płynąć pod prąd. -Stanisław Jerzy Lec
by-dotrzeć-do-źródła-trzeba-płynąć-pod-prąd
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Żad­ne kłam­stwo nie ma źródła w prawdzie... -Aleqandra
Żad­ne-kłam­stwo-nie  źródła-w prawdzie
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd -Stanisław Jerzy Lec
by-dojść-do-źródła-trzeba-płynąć-pod-prąd
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Nie masz naturalniejszej wiedzy jak żądzę poznania. -Michel de Montaigne
nie-masz-naturalniejszej-wiedzy-jak-żądzę-poznania
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Pokora jest bramą prawdziwej wiedzy i prawdziwego poznania. -Janosz Pilinszky
pokora-jest-bramą-prawdziwej-wiedzy-i-prawdziwego-poznania
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Tajemnicą wynalazczościjest wiedzieć, jak ukrywać źródła odkryć. -Albert Einstein
tajemnicą-wynalazczościjest-wiedzieć-jak-ukrywać-źródła-odkryć
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Najlepszym środkiem poznania siebie jest próba zrozumienia drugich. -Andre Gide
najlepszym-środkiem-poznania-siebie-jest-próba-zrozumienia-drugich
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Płynie po­tokiem smu­tek lecz nie zna­my je­go źródła... -Papużka
płynie-po­tokiem-smu­tek-lecz-nie zna­my-­go-źródła
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Ogień i woda Che­miczny oksymoron Łączą się w Parę Żywioły dwa w jed­no - Odys, styczeń 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/01/18/haiku-zywioly-dwa-w-jedno/  -Odys syn Laertesa
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Nie tylko do poznania prawdy trzeba być przygotowywanym. Do zobaczenia piękna także. -Anna Kowalska
nie-tylko-do-poznania-prawdy-trzeba-być-przygotowywanym-do-zobaczenia-piękna-także
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Ogół ludzi zdradza nienasyconą ciekawość wszystkiego, z wyjątkiem tego, co warte jest poznania. -Oscar Wilide
ogół-ludzi-zdradza-nienasyconą-ciekawość-wszystkiego-z-wyjątkiem-tego-co-warte-jest-poznania
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki, kto w jednym dwa razy błądzi. -Andrzej Maksymilian Fredro
kto-ę-dwa-razy-potknie-na-kamieniu-trzeci-raz-może-go-nim-w-łeb-nie-żadnej-wymówki-kto-w-jednym-dwa-razy-błądzi
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: cza­sem coś tyl­ko faj­nie się rymuje i miej­sce zajmuje w głowie... pustosłowie dwa wy­ra­zy - myśl bez skazy dwa słowa - myśl gotowa na ścian­ce błysk fleszy.. byś mądrością zgrzeszył  -onejka
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Ciche tęskno­ty mają swe źródła w długot­rwałej żywot­ności po­zytyw­nych uczuć... -Papużka
ciche-tęskno­ty-mają-swe-źródła-w długot­rwałej-żywot­noś-po­zytyw­nych-uczuć
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Życie jest źródłem rozkoszy, ale wszędzie, gdzie hołota przychodzi pić - zatruwa źródła. -Zaratustra
Życie-jest-źródłem-rozkoszy-ale-wszędzie-gdzie-hołota-przychodzi-pić-zatruwa-źródła
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Czar poznania byłby niewielki, gdyby na drodze do niego nie trzeba było tyle pokonywać wstydu. -Friedrich Nietzsche
czar-poznania-byłby-niewielki-gdyby-na-drodze-do-niego-nie-trzeba-było-tyle-pokonywać-wstydu
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Wykształcenie to rzecz godna podziwu, ale w szkołach nie uczą nas nigdy niczego, co warte byłoby poznania. -Oscar Wilde
wykształcenie-to-rzecz-godna-podziwu-ale-w-szkołach-nie-uczą-nas-nigdy-niczego-co-warte-byłoby-poznania
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Bóg lubi, kiedy szumią Jego źródła. Ale nikt nie wie, jakie młyny napędza ta woda. -Karl Heinrich Waggerl
bóg-lubi-kiedy-szumią-jego-źródła-ale-nikt-nie-wie-jakie-młyny-napędza-woda
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Świat przeżyć płciowych jest dziedziną, w której mają swe źródła najbardziej zasadnicze bankructwa i upadki duchowe. -Stanisław Brzozowski
Świat-przeżyć-płciowych-jest-dziedziną-w-której-mają-swe-źródła-najbardziej-zasadnicze-bankructwa-i-upadki-duchowe
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Okres narzeczeństwa nie powinien nigdy trwać długo, daje bowiem okazję do gruntownego poznania się przed ślubem. -Oscar Wilde
okres-narzeczeństwa-nie-powinien-nigdy-trwać-długo-daje-bowiem-okazję-do-gruntownego-poznania-ę-przed-ślubem
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: To już dwa la­ta, jak zaszu­miało mi w głowie, Po roz­mo­wie z Toba, Dwa la­ta po tym jak me serce, Chciało Cie częściej witać I te­raz tyl­ko wyglądam na Spot­ka­nie z Tobą, By choć jed­no jeszcze nam się Przytrafiło... -rudolf88
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Z karafki napić się można, uścisnąwszy ją za szyjkę i przechyliwszy ku ustom, ale kto ze źródła pije, musi uklęknąć i pochylić czoło. -Cyprian Kamil Norwid
z-karafki-napić-ę-można-uścisnąwszy-ją-za-szyjkę-i-przechyliwszy-ku-ustom-ale-kto-ze-źródła-pije-musi-uklęknąć-i-pochylić-czoło
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: W miłości nie ma żadnych reguł. Im bardziej kochamy, tym bardziej zbliżamy się od duchowego poznania. -Paulo Coelho
w-miłoś-nie-żadnych-reguł-im-bardziej-kochamy-tym-bardziej-zbliżamy-ę-od-duchowego-poznania
Dwa Są źródła Poznania Cytaty: Nigdy nie trzeba nam mówić do źródła:
nigdy-nie-trzeba-nam-mówić-do-źródła-pić-nie-będę-z-twojego-zdroju