Dwaj Cytaty

Dwaj Cytaty: Dwaj ubodzy na jednym łożu się nie zgodzą, dwaj monarchowie w jednym państwie się nie zmieszczą. -Bertrand Saadi z Szirazu


dwaj-ubodzy-na-jednym-łożu-ę-nie-zgodzą-dwaj-monarchowie-w-jednym-państwie-ę-nie-zmieszczą
Dwaj Cytaty: Gdy dwaj ro­bią to sa­mo, to nie to samo. -Terencjusz


gdy-dwaj-ro­bią-to ­mo-to nie to samo
Dwaj Cytaty: Dwaj najwięksi tyrani ziemi: przypadek i czas. -Johann Gottfried Herder


Dwaj Cytaty: Lenistwo i tchórzostwo to dwaj najwięksi nieprzyjaciele życia duchowego. -Thomas Merton


lenistwo-i-tchórzostwo-to-dwaj-najwięksi-nieprzyjaciele-życia-duchowego
Dwaj Cytaty: Dwaj naj­więksi ty­rani ziemi: przy­padek i czas. -Johann Gottfried Herder


Dwaj Cytaty: ... świat i życie to dwaj ego­cen­try­cy... wszys­tko wokół nich się kręci... -Irracja


świat i życie-to dwaj-ego­cen­try­cy-wszys­tko wokół-nich ę-krę
Dwaj Cytaty: Gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo. -Terencjusz


gdy-dwaj-robią-to-samo-to-nie-jest-to-samo
Dwaj Cytaty: Le­gen­da Dzi­kiego Zacho­du 3 W or­to­dok­syjnym westernie Wałachy kar­mi­li koszer­nie Dwaj cha­sydzi Bieg­li w Talmudzie. Ko­nie po wałach biegły miernie. -awatar


le­gen­da-dzi­kiego-zacho­-3-w-or­to­dok­syjnym-westernie-wałachy-kar­mi­li-koszer­nie-dwaj-cha­sydzi-bieg­li-w talmudzie-ko­nie
Dwaj Cytaty: Kiedy w roz­mo­wie, której słucha­my, zaczy­nają nas gniewać ab­surdy, na­leży so­bie wyob­ra­zić, że jest to sce­na ko­mediowa, w której występują dwaj głupcy. -Arthur Schopenhauer


kiedy-w roz­mo­wie-której słucha­my-zaczy­nają-nas-gniewać-ab­surdy-na­ży-so­bie-wyob­ra­zić-że jest to sce­na-ko­mediowa
Dwaj Cytaty: Przys­mak Keczua Nad Ti­tica­ca dwaj Keczua Spiera­li się czy ket­chup Jest lep­szy od leczo Jeśli z oc­tem nieco Po­pijając kwartą mleczu. -awatar


przys­mak-keczua-nad-ti­tica­ca-dwaj-keczua-spiera­li ę-czy-ket­chup-jest-lep­szy-od leczo-jeśli-z oc­tem-nieco-po­pijając-kwartą
Dwaj Cytaty: Nad Titicaca Dwaj Keczua za­pija­li robaka Aż wy­buchła straszna draka Czy lep­sza te­quila z chili Czy ze szczyptą piri-piri Na zag­rychę dzieli­li robaka. -awatar


nad-titicaca-dwaj-keczua-za­pija­li-robaka-aż-wy­buchła-straszna-draka-czy-lep­sza-te­quila-z chili-czy-ze szczyptą-piri-piri-na-zag­rychę
Dwaj Cytaty: WSTĘP BROW­NA CLIFFORDA W Pew­nym barze siedzą dwaj pi­sarze. Ten łudząco po­dob­ny do Jef­fa Gol­dblu­ma mówi: - Hej, sta­ry. Wiesz co? - Nie wiem. - od­po­wiada ten łudząco po­dob­ny do Fo­res­ta Whitakera. - Ja po pros­tu gram jazz na literach. -osobliwy


Dwaj Cytaty: Starsi panowie, starsi panowie, Starsi panowie dwaj, Już szron na głowie, Już nie to zdrowie. A w sercu - ciągle maj! -Jeremi Przybora


starsi-panowie-starsi-panowie-starsi-panowie-dwaj-już-szron-na-głowie-już-nie-to-zdrowie-a-w-sercu-ągle-maj
Dwaj Cytaty: Mój so­koli wzrok bacznie ob­serwo­wał to zdarze­nie,przyp­ra­wione pyłem po­tem i ciężkim osłupieniem oto dwaj mężczyźni na prze­ciw siebie,niczym ka­mienie ,nierucho­mi zas­tygli bez ruchu tyl­ko ich oczy i tyl­ko one zdradzały ślad życia ,i tyl­ko mrug­nięcie oka echo strzału i wes­tchnienie ,wte­dy zro­zumiałem ze życie znaczy ty­le co strzał nie mniej nie więcej je­den strzał  -Falco peregrinus


Dwaj Cytaty: TRZE­CI SKIT W Pew­nym barze siedzą dwaj pi­sarze. Ten łudząco po­dob­ny do Fo­res­ta Whi­take­ra mówi: - Jak myślisz? Zaw­sze będziemy Kumplami? - Nie zas­ta­nawiałem się nad tym – od­po­wiada ten łudząco po­dob­ny do Jef­fa Goldbluma. - Może to jest klucz do sukcesu? - Nie zas­ta­nawiać się zbyt dużo? - Tak. Nie zas­ta­nawiać się. -osobliwy