Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty

Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Nie jesteśmy wszystkim, i naprawdę tylko dwie rzeczy są pewne na tym świecie, ta pierwsza właśnie, i druga - że umrzemy. -Georges Bataille


nie-jesteśmy-wszystkim-i-naprawdę-tylko-dwie-rzeczy-są-pewne-na-tym-świecie-pierwsza-właśnie-i-druga-że-umrzemy
Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Świat dzieli się na dwie grupy ludzi: tych, którzy wierzą w rzeczy niewiarygodne i tych, którzy dokonują rzeczy nieprawdopodobnych. -Oscar Wilde


Świat-dzieli-ę-na-dwie-grupy-ludzi-tych-którzy-wierzą-w-rzeczy-niewiarygodne-i-tych-którzy-dokonują-rzeczy-nieprawdopodobnych
Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Na dwie rzeczy nie ma lekarstwa: na śmierć i na bezczelność. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Kłamstwo a niemówienie prawdy to dwie różne rzeczy. -Emil Zegadłowicz


kłamstwo-a-niemówienie-prawdy-to-dwie-różne-rzeczy
Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Dążenie do czegoś i realizacja dążenia - to dwie odmienne rzeczy. -Margaret Mitchell


dążenie-do-czegoś-i-realizacja-dążenia-to-dwie-odmienne-rzeczy
Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Na świecie istnieją tylko dwie piękne rzeczy: miłość i śmierć. -Giacomo Leopardi


na-świecie-istnieją-tylko-dwie-piękne-rzeczy-miłość-i-śmierć
Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Jedynie dwie rzeczy czynią nas szczęśliwymi: wiara i miłość. -Charles Nodier


jedynie-dwie-rzeczy-czynią-nas-szczęśliwymi-wiara-i-miłość
Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Wszyscy mężczyźni mają tylko dwie rzeczy w głowie: pieniądze i to inne... -Jeanne Moreau


wszyscy-mężczyź-mają-tylko-dwie-rzeczy-w-głowie-pieniądze-i-to-inne
Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Dwie rzeczy pouczają człowieka o całej jego naturze - instynkt i doświadczenie. -Blaise Pascal


dwie-rzeczy-pouczają-człowieka-o-całej-jego-naturze-instynkt-i-doświadczenie
Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Różne to dwie rzeczy: świadomość i zarozumiałość; pierwsza rodzi wiedzę, druga nieuctwo. -Hipokrates


różne-to-dwie-rzeczy-świadomość-i-zarozumiałość-pierwsza-rodzi-wiedzę-druga-nieuctwo
Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i wiara w siebie. -Seneka


dwie-rzeczy-dają-duszy-największą-łę-wierność-prawdzie-i-wiara-w-siebie
Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: W życiu mu­sisz dbać tyl­ko o dwie rzeczy... o ser­ce do wal­ki i psychikę po przegranej. -Duch_Sumienia


w życiu-mu­sisz-dbać-tyl­ko-o dwie-rzeczy-o-ser­-do wal­ki-i psychikę-po przegranej
Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Tylko dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat i ludzka głupota, nie mam pewności co do Wszechświata. -Albert Einstein


tylko-dwie-rzeczy-są-nieskończone-wszechświat-i-ludzka-głupota-nie-mam-pewnoś-co-do-wszechświata
Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Są dwie rzeczy, których mężczyz­na uk­ryć nie pot­ra­fi - kiedy jest pi­jany i zakochany. -Antyfanes


są dwie-rzeczy-których-mężczyz­na-uk­ryć-nie pot­ra­fi- kiedy-jest pi­jany-i zakochany
Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Dwie rzeczy nie dają się spro­wadzić do żad­ne­go rac­jo­naliz­mu: czas i piękno. -Simone Weil


dwie-rzeczy-nie dają ę-spro­wadzić-do żad­ne­go-rac­jo­naliz­mu-czas-i piękno
Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Miłość i amatorstwo, to są dwie rzeczy różne. Wielki amator kobiet nie jest człowiekiem zdolnym do podniosłego uczucia. -Henryk Sienkiewicz


miłość-i-amatorstwo-to-są-dwie-rzeczy-różne-wielki-amator-kobiet-nie-jest-człowiekiem-zdolnym-do-podniosłego-uczucia
Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Dwie rzeczy są w życiu bar­dzo is­totne: dob­re łóżko i wy­god­ne bu­ty. Człowiek jest bo­wiem al­bo w łóżku al­bo w butach. -Marcel Achard


dwie-rzeczy-są w życiu-bar­dzo-is­totne-dob­re-łóżko-i wy­god­ne-bu­ty-człowiek jest bo­wiem-al­bo-w łóżku-al­bo-w butach
Dwie Rzeczy Są Pewne Na Cytaty: Dług pieniężny i dług wdzięczności to dwie różne rzeczy. -Cyceron


dług-pieniężny-i dług-wdzięcznoś-to dwie-różne-rzeczy