Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty

Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować. -Terry Pratchett


jeśli ę-wie-cze­go-in­-nap­rawdę-ale-tak-nap­rawdę-pragną-można-­mi-pokierować
Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Zas­ta­nawiam się po co uk­ry­wać uczu­cia przed kimś ko­go


Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Każdy z nas szu­ka dro­gi, którą chce podążać i być po pros­tu szczęśli­wym. Tak nap­rawdę życie to la­birynt. Szu­kamy szlaków i właści­wego wyjścia, ale tak nap­rawdę wca­le go nie ma. Bo każde z nich pro­wadzi do śmierci... -Ewelinka


Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Ty nap­rawdę nie ro­zumiesz, praw­da? - rzekła. - Ja wca­le nie chcę wszys­tkiego, cze­go pragnę. Nikt te­go nie chce. Nie tak nap­rawdę. Co to za za­bawa dos­ta­wać wszys­tko, o czym się marzy, tak po pros­tu? Wte­dy to nic nie znaczy. Zu­pełnie nic. -Neil Gaiman


Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Tak nap­rawdę to nie jest Mo­ja wi­na, tyl­ko Twoja. Nie pla­no­wałam roz­kochać Cię w So­bie, tak po pros­tu wyszło, czy przep­raszam? To w su­mie Two­ja spra­wa,każdy po­winien być od­po­wie­dzial­ny za swo­je uczu­cia,nie również za in­nych,bo tak nap­rawdę nie wiemy,kiedy wy­wołuje­my je w in­nych,dlacze­go i w ja­ki sposób! Bar­tlo­miej Van Kalisz  -Van Kalisz


Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Nap­rawdę zdradzić można tyl­ko sercem. -Pierre La Mure


nap­rawdę-zdradzić-można-tyl­ko-sercem
Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: To, co jest nap­rawdę no­we, zachwy­ca lub przeraża. -C » Julio Cortázar » Opowieści o kronopiach i famach


Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Ludzie wstyd­li­wi są nap­rawdę god­ni pożałowania!  -Georges Courteline


ludzie-wstyd­li­wi-są nap­rawdę-god­-pożałowania 
Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi. -Julian Tuwim


me­teory-­dyne-nap­rawdę-ob­-ciała-na ziemi
Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Do­piero w sa­mot­ności człowiek jest nap­rawdę sobą. -Jose Ortega y Gasset


Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Dusza, która jest nap­rawdę na­ga, nie od­czu­wa wstydu. -Papillondenuit


dusza-która-jest nap­rawdę-na­ga-nie od­czu­wa-wstydu
Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Nic nap­rawdę war­tościowe­go nie pow­sta­je z przymusu. -jatoja


nic-nap­rawdę-war­tościowe­go-nie pow­sta­-z przymusu
Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Czymże jest przy­jaźń, bez wiary że to nap­rawdę ona... -Alicja


czymże-jest przy­jaźń-bez-wiary-że to nap­rawdę-ona
Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Je­dyne na co tak nap­rawdę ma­my wpływ, to to, co się dzieje w naszej głowie. -Ryder


je­dyne-na co tak-nap­rawdę-­my-wpływ-to to-co ę-dzieje-w naszej-głowie
Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Tak nap­rawdę to wszys­tko umiera śmier­cią naturalną. -tkaczu32


tak-nap­rawdę-to wszys­tko-umiera-śmier­ą-naturalną
Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Człowiek pot­rze­buje cze­goś, co nap­rawdę lubi. -Kai Hermann


człowiek-pot­rze­buje-cze­goś-co nap­rawdę-lubi
Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Człowiek nap­rawdę wiel­ki nie boi się ludzi dużych. -Marian Buchowski


człowiek-nap­rawdę-wiel­ki-nie boi ę-ludzi-żych
Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Wiem, że nie wiesz ile życie nap­rawdę jest warte. -Bob Marley


wiem-że nie wiesz-ile-życie-nap­rawdę-jest warte